angol-román fordítás erre a szóra: you can change

EN

"you can change" román fordítás

Példamondatok a(z) "you can change".

Hasonló fordítások a(z) "you can change" szóra románul

you határozószó
Romanian
you névmás
you indulatszó
Romanian
to you névmás
Romanian
(to) you névmás
you! indulatszó
Romanian
can főnév
to can ige
Romanian
change főnév
to change ige
to change ige
Romanian

Példamondatok a(z) "you can change" szó használatára románul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishIf you're an administrator, you can change someone's password or their account type.
Dacă sunteți administrator, puteți schimba parola cuiva sau tipul de cont.
EnglishYou can change the following keyboard settings on the Windows Control Panel:
Puteţi să modificaţi următoarele setări ale tastaturii în Panoul de control din Windows:
EnglishYou can change the resolution for photos and videos that you capture with your LifeCam.
Puteţi modifica rezoluţia pentru fotografiile şi conţinutul video capturate cu LifeCam.
EnglishYou can change the size or resolution of a digital picture by changing:
Modificați dimensiunea sau rezoluția unei imagini digitale dacă modificați:
EnglishBefore you can change an input language, you need to add that language to Windows.
Înainte de a modifica limba de intrare, este necesară adăugarea respectivei limbi în Windows.
EnglishYou can change the following mouse settings on the Windows Control Panel:
Puteţi să modificaţi următoarele setări ale mouse-ului în Panoul de control din Windows:
EnglishIf you are an administrator, you can change a user's account type.
Dacă sunteți administrator, puteți să schimbați tipul de cont al unui utilizator.
EnglishAfter you share a file or folder, you can change its permissions if you need to.
După ce partajați un fișier sau un folder, puteți modifica permisiunile sale dacă este necesar.
EnglishYou can change color quality in Display Settings in Control Panel.
Calitatea culorilor se poate modifica în Setări afișare din Panoul de control.
EnglishWindows chooses the two power plans that appear on the meter, but you can change them.
Windows alege cele două planuri de alimentare care apar pe contor, dar le puteți modifica.
EnglishYou can change the board color, and whether it conceals mines or flowers.
Aveți posibilitatea să modificați culoarea tablei și dacă aceasta ascunde mine sau flori.
EnglishNotice that you can change how wide you want the margins to be, and other settings, too.
Observați că aveți posibilitatea să modificați lățimea marginilor, precum și alte setări.
EnglishIf you're printing multiple items, you can change the order in which they print.
Dacă imprimați mai multe elemente, este posibil să modificați ordinea în care se imprimă acestea.
EnglishYou can change the speed, volume, and pitch of the voice Narrator uses.
Aveți posibilitatea de a modifica viteza, volumul și înălțimea vocii utilizate de Narator.
EnglishYou can change the strength of the wind produced by the fan by changing its size.
Aveți posibilitatea să modificați puterea vântului produs de ventilator modificându-i dimensiunea.
EnglishBut you can change the order of gadgets and move them anywhere on the desktop.
Însă aveți posibilitatea să modificați ordinea gadgeturilor și să le amplasați oriunde pe desktop.
EnglishYou can change your mouse settings to suit your personal preferences.
Aveți posibilitatea să modificați setările mouse-ului pentru a corespunde preferințelor dvs.
EnglishYou can change the following settings for Problem Steps Recorder:
Aveți posibilitatea să modificați următoarele setări pentru Înregistrator pași problemă:
EnglishYes, you can change a folder's icon from the default image.
Da, este posibil să modificați pictograma folderului, înlocuind imaginea implicită.
EnglishYou can change your temporary password in My Company Portal.
Aveți posibilitatea să modificați parola temporară în Portalul firmei mele.

Más szótárak

English
  • you can change

Próbáld ki a bab.la angol-magyar szótárat.