angol-román fordítás erre a szóra: unique

EN

"unique" román fordítás

EN unique
volume_up
{melléknév}

unique (és: one, singular, sole, one of a kind)
volume_up
unic {mn hímn.}
A unique number assigned to your computer by the tools (Globally Unique Identifier or GUID)
Un număr unic pe care instrumentele îl atribuie computerului (Identificator unic global sau GUID)
This will ensure its professionalism, effectiveness and unique character.
Acest lucru îi va asigura profesionalismul, eficienţa şi caracterul unic.
This case is unique: the Europe 2020 strategy, with indicators and targets.
Acest caz este unic: Strategia Europa 2020 cu indicatori şi obiective.
unique (és: original)
volume_up
original {mn hímn.} (unic)
Its political system is historically unique and has been constantly evolving over more than 50 years.
Se fondează pe un sistem politic original, în continuă evoluţie de peste cincizeci de ani.

Szinonimák (angolul) a(z) unique szóra:

unique

Példamondatok a(z) "unique" szó használatára románul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishHowever, we have a unique opportunity to turn the crisis into an opportunity.
Cu toate acestea, avem o ocazie unică de a transforma criza într-o oportunitate.
EnglishThe relationship linking Europe and the United States is unique and historic.
Relaţia care leagă Europa şi Statele Unite ale Americii este unică şi istorică.
EnglishThe plight of the bee offers a possibly unique opportunity to work with citizens.
Situația albinelor oferă o șansă posibil unică de a lucra cu cetățenii.
EnglishClearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique
În mod sigur unele dintre ipotezele emise aici nu sunt totalmente unice...
EnglishI think this presents a unique opportunity to make improvements here.
Cred că acesta prezintă o șansă unică de a face îmbunătățiri în această privință.
English. - Madam President, the European citizens' initiative is a unique opportunity.
raportoare. - Dnă președintă, inițiativa cetățenilor europeni constituie o șansă unică.
EnglishGreece is a unique and particular case in the euro area, and now the European Union.
Grecia este un caz aparte în zona euro şi acum în Uniunea Europeană.
EnglishI believe with the forthcoming PNR package we have a unique opportunity to get it right.
Consider că, odată cu viitorul pachet PNR, avem o oportunitate unică de a proceda corect.
EnglishOn our continent, there are numerous unique cultures which are threatened with extinction.
Pe continentul nostru, există numeroase culturi unice care sunt amenințate cu dispariția.
EnglishThe EU 2020 strategy is a unique opportunity to redefine our relationship with the environment.
Strategia UE 2020 este o şansă unică pentru a ne redefini relaţia cu mediul.
EnglishGreece's situation is not unique; the EU will have to face other similar shock effects.
Situaţia Greciei nu este unică; UE va trebui să se confrunte cu alte efecte de şoc similare.
EnglishHave you ever thought of travelling to a small and unique country?
Pagina pe care ai ales să o vizualizezi nu este deocamdată disponibilă în această limbă.
EnglishThere are millions of websites across the web, and each one has a unique address, or URL.
În Web există milioane de site-uri Web și fiecare dintre acestea are o adresă unică – sau URL.
EnglishMaking a unique Internet address available can contribute to this.
La acest lucru poate contribui crearea unei singure adrese de interne.
EnglishUse a picture and a unique combination of gestures to sign in.
Utilizați o imagine și o combinație unică de gesturi pentru a vă conecta.
EnglishThe Arctic also presents itself as a unique opportunity for multinational cooperation.
Arctica, de asemenea, se prezintă pe sine ca o oportunitate unică pentru cooperarea multinaţională.
Englishdatabase contains over 8 million geographical names and consists of 6.5 million unique features.
conține peste 8 milioane de nume geografice și constă în 6,5 milioane de caracteristici unice.
EnglishFor example, each user can choose a unique desktop background and color theme.
De exemplu, fiecare utilizator are posibilitatea să aleagă un fundal pentru desktop și o temă de culori unice.
EnglishIf you selected Use unique permissions, the Set Up Groups for this Site page appears.
Dacă aţi selectat Se utilizează permisiuni unice, se afişează pagina Configurare grupuri pentru acest site.
EnglishJust as every residence has a unique street address, every webpage has its own web address.
La fel cum fiecare domiciliu are o singură adresă poștală, fiecare pagină Web are propria sa adresă Web.