angol-román fordítás erre a szóra: unification

EN

"unification" román fordítás

EN unification
volume_up
{főnév}

unification (és: union)
It has become an important mainstay of the European unification process.
Aceasta a devenit un reper important al procesului de unificare europeană.
Our common aim is to change the present borders from lines of separation to lines of unification.
Scopul nostru comun este să schimbăm graniţele actuale, din linii de separaţie, în linii de unificare.
We do this, firmly convinced that this is the historically correct way towards European unification.
Facem acest lucru, fiind ferm convinşi că acesta este modul istoric corect spre o unificare europeană.

Szinonimák (angolul) a(z) unification szóra:

unification

Példamondatok a(z) "unification" szó használatára románul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishI would like to contribute to this appeal with five comments on the theme of European unification.
Aş vrea să contribui la acest îndemn cu cinci comentarii pe tema unificării Europei.
EnglishOn the European cultural weather map, the clouds of de-unification are gathering, as we all know.
Pe harta vremii culturale a Europei, se adună norii dezbinării, după cum știm cu toții.
EnglishThe European Union encouraged German unification after the fall of the Berlin Wall in 1989.
După căderea Zidului Berlinului în 1989, Uniunea Europeană a fost cea care încurajat reunificarea Germaniei.
EnglishThus, the euro is a construction formed with the intention of creating much greater economic unification in Europe.
Astfel, moneda euro este creată în vederea asigurării unei unificări economice sporite în Europa.
EnglishSlovenia is a pioneer of European unification.
Slovenia este o pionieră a unificării europene.
EnglishIt is important that progress towards the unification of Europe is not brought to a standstill because of bilateral disagreements.
Este important ca parcursul spre unificarea Europei să nu ajungă într-un impas din cauza unor dezacorduri bilaterale.
EnglishIt agrees on a common approach on German unification and on the Community relations with Central and Eastern European countries.
Acesta adoptă o abordare comună privind unificarea Germaniei şi relaţiile comunitare cu ţările din Europea Centrală şi de Est.
EnglishThe creation of a common European conscience among EU citizens is vital if the enterprise of European unification is to survive.
Crearea unei conștiințe europene comune în rândul cetățenilor UE constituie o condiție esențială pentru supraviețuirea proiectului european.
EnglishThe source of unification is the applicability of international law, in particular, with regard to human rights, throughout the world.
Sursa unificării o constituie aplicabilitatea dreptului internaţional, în special în ceea ce priveşte drepturile omului, în întreaga lume.
EnglishAnd, with presidential elections imminent in Cyprus, and unification talks in progress, Cyprus is very much on our minds.
Iar, deoarece vor avea loc în curând alegeri prezidenţiale în Cipru şi se desfăşoară discuţii privind unificarea, problema Ciprului ne preocupă foarte mult.
EnglishGerman unification.
EnglishTwenty years after the collapse of the Iron Curtain, after putting an end to the division of Europe, the Danube is once again a symbol of unification.
Douăzeci de ani după prăbuşirea Cortinei de Fier, după ce a luat sfârşit divizarea Europei, Dunărea reprezintă încă o dată un simbol al unificării.
EnglishHowever, in this House, we see it as an opportunity for more regulation, more unification and more harmonisation at EU level, as this report shows.
Parlamentul consideră însă că aceasta este o şansă pentru creşterea reglementării, unificării şi armonizării la nivelul UE, după cum arată acest raport.
EnglishThey called for increased funding for courts to work fast and efficiently, unification of jurisprudence, and timely publication of all judgments.
Acestea solicitau creșterea finanțării pentru ca tribunalele să lucreze rapid și eficient, unificarea jurisprudenței și publicarea oportună a tuturor hotărârilor.
EnglishWhat action does the Commission intend to take to prevent freedom of movement in the Schengen area, a cornerstone of European unification, being compromised?
Ce măsuri intenționează să ia Comisia pentru a evita compromiterea libertății de circulație, piatră de temelie a unificării europene, în spațiul Schengen?
EnglishThere is conflict over land and water rights and longstanding tensions with the southern region, which has felt marginalised since unification in 1991.
Există un conflict pe tema drepturilor asupra pământului şi a apei şi vechi tensiuni cu regiunea de sud, care s-a simţit marginalizată de la unificarea din 1991.
EnglishThey were primarily national boundaries, which, it must be said, were based on national egoism and which have helped to prevent the unification of the European airspace.
Iniţial au existat graniţe naţionale, care, trebuie spus, au fost bazate pe egoism naţional şi au împiedicat unificarea spaţiului aerian european.
EnglishThis led to the unification of Germany in October 1990 and the coming of democracy to the countries of central and eastern Europe as they broke away from Soviet control.
Aceasta a condus la unificarea Germaniei în octombrie 1990 şi democratizarea ţărilor Europei Centrale şi de Est prin eliberarea de sub controlul sovietic.
EnglishDiscrimination is a problem which, in these days of European unification, is a subject which is extremely relevant and which we must not ignore under any circumstances.
Discriminarea este o problemă care, în această perioadă a unificării europene, este un subiect extrem de relevant şi care nu trebuie în niciun caz ignorat.
EnglishThe publication of all judgments and the unification of jurisprudence should be priorities in order to ensure public trust and a predictable judicial system.
Publicarea tuturor hotărârilor judecătorești și unificarea jurisprudenței trebuie să constituie priorități pentru a asigura încrederea publică și un sistem judiciar previzibil.