angol-román fordítás erre a szóra: under Rule

EN

"under Rule" román fordítás

Példamondatok a(z) "under Rule".

Példamondatok a(z) "under Rule" szó használatára románul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishUnder what rule is Mr Cohn-Bendit allowed to give a speech in these circumstances?
Conform cărui articol i se permite dlui Cohn-Bendit să țină un discurs în această situație?
EnglishMr President, I rise under Rule 173, regarding Rule 2 of the Rules of Procedure.
Domnule Preşedinte, invoc articolul 173 cu privire la articolul 2 din Regulamentul de procedură.
EnglishUnder the 'blue card' rule you must ask a question, not make a statement.
Regula "cărţii albastre” spune că trebuie să puneţi o întrebare, nu să faceţi o afirmaţie.
EnglishMr President, I rise under Rule 145 in order to make a personal statement.
Dle preşedinte, iau cuvântul în conformitate cu articolul 145 pentru a face o declaraţie personală.
EnglishI have the right to make a personal comment under Rule 149.
Am dreptul să fac o observaţie personală în temeiul articolului 149.
EnglishWe all know how Sudan has suffered under his rule of violence.
Ştim cu toţii cum a suferit Sudanul sub conducerea sa violentă.
EnglishUnder what rule was Mr Schulz allowed to give a speech?
Conform cărui articol i s-a permis dlui Schulz să țină un discurs?
EnglishMr President, I rise to speak under the same rule, whichever one it was, that Mr Cohn-Bendit just used.
Dle Președinte, iau cuvântul conform aceluiași articol, oricare a fost aceasta, ca și dl Cohn-Bendit.
EnglishAustrian aerodromes also come under this new rule.
Aerodromurile austriece intră sub incidenţa acestei noi norme.
EnglishIt is therefore clear that the judgment does not meet the criteria required by a state under the rule of law.
Prin urmare, este clar că judecarea nu îndeplineşte criteriile necesare în temeiul statului de drept.
EnglishBlue card questions on a personal comment under Rule 151 are not permitted.
Întrebările în cadrul procedurii "cartonaşului albastru”, privind o observaţie personală în temeiul articolului 151, nu sunt permise.
EnglishMr Sassoli, you raised the issue of inadmissibility, under Rule 147 of the Rules of Procedure.
Dle Sassoli, aţi adus în discuţie problema inadmisibilităţii, în conformitate cu articolul 147 din Regulamentul de procedură.
EnglishMadagascar was under French rule until 1960.
Madagascarul a fost sub guvernare franceză până în 1960.
EnglishHistory shows that in East Turkestan, Tibet and Taiwan, under Communist rule it has sought to rule and to subjugate.
Istoria arată că în Turkistanul de Est, în Tibet şi Taiwan, regimul comunist a încercat să domine şi să subjuge.
EnglishWe take our lead from the Conference of Presidents, which decided that this subject came under that particular Rule.
Urmăm aici deciziile Conferinţei preşedinţilor, care a decis că acest subiect se încadrează la articolul menţionat.
EnglishVáclav Havel, former Czechoslovak and Czech President, who fought for freedom under communist rule, dies.
A murit Václav Havel, fost preşedinte al Cehoslovaciei şi, ulterior, al Cehiei, care a luptat pentru libertate în perioada comunistă.
EnglishI realise that it is difficult for the Commissioner to reach true agreement on this under the unanimity rule.
Îmi dau seama că este dificil pentru dl comisar să ajungă la un adevărat consens pe această temă conform cerinţei de unanimitate.
EnglishHowever, it is precisely by protecting and respecting these rights under the rule of law that security is safeguarded.
Cu toate acestea, securitatea este apărată tocmai prin protejarea şi respectarea acestor drepturi într-un stat de drept.
EnglishPerhaps you could explain to the House under which rule in the Rules of Procedure Mr Schulz was permitted to take the floor.
Poate aţi putea explica în baza cărui articol din Regulamentul de procedură i s-a acordat cuvântul domnului Schulz.
EnglishPeople are fighting for their dignity; they wish to live in liberty, in a democracy and under the rule of law, as we do.
Oamenii luptă pentru demnitatea lor, vor să trăiască în libertate, în democrație și într-un stat de drept, la fel ca noi.

Más szótárak

English
  • under Rule

Még ennél is több fordítás a bab.la angol-magyar szótárban.