angol-román fordítás erre a szóra: under consideration

EN

"under consideration" román fordítás

Példamondatok a(z) "under consideration".

Példamondatok a(z) "under consideration" szó használatára románul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishThese were very difficult discussions, as what was under consideration were people's lives.
Deciziile au fost foarte dificile, deoarece se discuta despre vieţi omeneşti.
EnglishAs you know, crop rotation is one of the elements under consideration for greening direct payments.
După cum știți, rotația culturilor este unul din elementele avute în vedere pentru plățile directe pentru ecologizare.
EnglishThe document under consideration by this Parliament cannot be explained in the few seconds that remain to me.
Documentul, pe care Parlamentul îl examinează, nu poate fi explicat în cele câteva secunde care mi-au mai rămas.
EnglishThe Eurovignette under consideration today seems to represent a reasonable compromise which is why I have voted in favour of it.
Eurovinieta analizată astăzi pare să fie un compromis rezonabil, motiv pentru care am votat în favoarea ei.
EnglishAreas of special consideration under Natura 2000 fall under the competences of various DGs in the Commission.
Zonele care necesită o considerare specifică în cadrul Natura 2000 se încadrează în competenţele diferitelor direcţii generale ale Comisiei.
EnglishMr President, I would like to stress that the amendment to the regulation which is under consideration today is of dual significance.
Dle preşedinte, aş vrea să evidenţiez faptul că modificarea regulamentului, care este luată în considerare astăzi, are o semnificaţie dublă.
EnglishThe Agency is also involved in referral procedures relating to medicinal products that are approved or under consideration by Member States.
În plus, Agenţia este implicată în proceduri de sesizare cu privire la medicamentele care sunt aprobate sau analizate de către statele membre.
EnglishClearly, its commercial purpose is important, however in doing this it is important not to forget other aspects that must be kept under consideration.
În mod evident, scopul comercial al acestui proiect este important; totuși, nu trebuie să uităm nici alte aspecte care trebuie avute în vedere.
EnglishThe UN General Assembly will be convened in New York on 24 September, while at EU level no action seems to be under specific consideration.
În timp ce Adunarea Generală a ONU va fi convocată la New York la 24 septembrie, nicio acţiune concretă la nivel european nu pare să fie luată în considerare.
EnglishI would also like to know whether there are wilderness areas that are currently not listed as Natura 2000 sites which would potentially come under the consideration of this report.
De asemenea, aş dori să ştiu dacă există spaţii naturale care în prezent nu sunt enumerate ca situri Natura 2000, dar ar putea fi luate eventual în considerare în cadrul acestui raport.
EnglishWhat is incredible is the fact that the European Parliament has been unable to pronounce on an issue such as the one under consideration today, which is important and of deep concern to citizens.
Ceea ce mi se pare incredibil este incapacitatea Parlamentului European de a se pronunța asupra unei chestiuni atât de importante ca cea de astăzi, care preocupă profund toți cetățenii.

Más szótárak

English
  • under consideration

Próbáld ki a bab.la angol-magyar szótárat.