angol-román fordítás erre a szóra: undeniable

EN

"undeniable" román fordítás

EN

undeniable {melléknév}

volume_up
undeniable (és: incontestable, indubitable)
volume_up
netăgăduit {mn hímn.} (de ~)
The facts are undeniable and are plain to see.
Faptele sunt de netăgăduit și sunt vizibile cu ochiul liber.
Their importance to national economies and their growth potential for the labour market is undeniable.
Importanța lor pentru economiile naționale și potențialul lor de creștere pentru piața muncii sunt de netăgăduit.
Its 'regional meetings' represent a major asset and undeniable added value for monitoring EPAs.
"Reuniunile sale regionale” reprezintă un avantaj major şi o valoare adăugată de netăgăduit pentru monitorizarea APE.
undeniable (és: peremptory, unquestionable)
volume_up
peremptoriu {mn hímn.} (de netăgăduit)

Példamondatok a(z) "undeniable" szó használatára románul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishThere is an undeniable phenomenon of predominance of large car manufacturers.
Există un fenomen incontestabil de superioritate a marilor producători de automobile.
EnglishThere is undeniable potential here for financing and growth for our territories.
Există un potenţial incontestabil aici pentru finanţarea şi creşterea teritoriilor noastre.
EnglishThat is an undeniable right, and one that should be granted to all Thai people.
Acesta este un drept incontestabil, care ar trebui acordat tuturor cetățenilor thailandezi.
EnglishThe increasing food prices in the ACP countries are the undeniable proof of this effect.
Creşterea preţurilor alimentelor în ţările ACP reprezintă dovada incontestabilă a acestui efect.
EnglishThe importance of improved energy savings is undeniable.
Nu putem nega faptul că este important să se optimizeze economia de energie.
EnglishAfter all, it is undeniable that the financial and economic crises have dealt Europe a heavy blow.
La urma urmei, nu se poate nega faptul că Europa a fost lovită puternic de criza financiară și economică.
EnglishThe healthy basis of the diet is also undeniable.
Principiile sănătoase ale dietei sunt, de asemenea, incontestabile.
EnglishTurkey's historic affiliation with Europe is undeniable.
Afiliaţia istorică a Turciei la Europa este incontestabilă.
EnglishIt is undeniable that Mediterranean food is part of the historical and cultural heritage of our continent.
Este incontestabil faptul că mâncarea mediteraneană face parte din patrimoniul istoric şi cultural al continentului nostru.
EnglishIn this case, it is an undeniable fact that these 33 defenders of the Copts were treated inhumanely in prison.
În acest caz, nu poate fi negat faptul că aceşti 33 de apărători ai creştinilor copţi au fost trataţi inuman în închisoare.
EnglishThis will have undeniable consequences for the credibility of the large amounts of criticism that will still have to be made later on.
Acesta va avea consecinţe irefutabile pentru credibilitatea numeroaselor critici care, totuşi, vor fi aduse în viitor.
EnglishSecondly, the undeniable economic impact that could result from a commitment to disseminating European culture should be stressed.
În al doilea rând, ar trebui accentuat impactul economic incontestabil care ar putea rezulta dintr-un angajament de diseminare a culturii europene.
EnglishOnly those regulations and terms which are relevant and absolutely necessary, and which provide undeniable benefit, must continue to be applied.
Numai acele reguli și condiții care sunt relevante și absolut necesare și prezintă utilitate incontestabilă trebuie să rămână în aplicare.
EnglishOur globalised world, in which countries are interlinked by economic, social, cultural and political relationships, is an undeniable reality.
Lumea noastră globalizată, în care ţările sunt interconectate prin relaţii economice, sociale, culturale şi politice, este o realitate incontestabilă.
EnglishThe extension of maternity leave to 20 weeks is undeniable social progress, which embodies the social Europe that we earnestly desire.
Prelungirea concediului de maternitate la 20 de săptămâni este un progres social incontestabil care întruchipează Europa socială pe care o dorim cu sinceritate.
EnglishThis is especially true for small producers, as is the case for many small cheese dairies producing Serra da Estrela cheese of undeniable quality.
Acest lucru este adevărat îndeosebi pentru micii producători, precum multe unităţi mici de lactate ce produc brânza Serra da Estrela, de o calitate incontestabilă.
EnglishMoreover, at a time of globalisation and of power struggles between continents, the choice of High Representative for Foreign Affairs is of undeniable strategic importance.
În plus, într-un moment al globalizării şi al luptelor pentru putere între continente, alegerea Înaltului Reprezentant pentru afaceri externe are o importanţă strategică indiscutabilă.
EnglishThe activity of interest representatives from a variety of areas in relation to Union institutions - in this instance, Parliament and the Commission - has undeniable advantages.
Activitatea pe lângă instituțiile europene a reprezentanților de interese dintr-un număr ridicat de domenii - în acest caz, Parlamentul și Comisia - prezintă avantaje indubitabile.
EnglishThis report has an undeniable flaw: it includes agricultural policy in the self-serving logic of the pursuit of maximum profit, which is the opposite of the notion we have of agricultural policy.
Acest raport are un defect incontestabil: include politica agricolă în logica autosuficientă de urmărire a profitului maxim, idee opusă conceptului nostru de politică agricolă.