angol-román fordítás erre a szóra: undeclared work

EN

"undeclared work" román fordítás

Példamondatok a(z) "undeclared work".

Példamondatok a(z) "undeclared work" szó használatára románul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishThe majority of the cases of false declarations or undeclared work that are uncovered concern women.
Majoritatea cazurilor de declarare falsă sau de nedeclarare a muncii care sunt descoperite le privesc pe femei.
EnglishUndeclared work deprives workers of social protection and deprives society of social security contributions.
Munca nedeclarată privează lucrătorii de protecție socială și privează societatea de contribuții la asigurările sociale.
EnglishBy regulating illegal immigration more effectively, it enabled the Union to clamp down on undeclared work and on illegal sectors.
Reglementând mai eficient imigrația ilegală, el i-a permis Uniunii să anihileze munca nedeclarată și sectoarele ilegale.
EnglishAt the same time, undeclared work must be combated using concrete measures and sanctions against employers and/or intermediaries.
Totodată, munca nedeclarată trebuie combătută prin măsuri concrete şi aplicarea de sancțiuni angajatorilor și/sau intermediarilor.
EnglishIn some countries, much domestic work takes place in the shadow economy, under precarious employment conditions and/or as undeclared work.
În unele țări, o mare parte a muncii casnice se realizează în economia subterană, în condiții de muncă precare și/sau ca muncă nedeclarată.
EnglishIn some countries, much domestic work takes place in the informal economy, under precarious employment conditions and/or as undeclared work.
În unele țări, o mare parte a muncii casnice se realizează în economia informală, în condiții de muncă precare și/sau ca muncă nedeclarată.
EnglishAs such, effective measures to combat insecure jobs, falsified invoices, undeclared work and illegal work urgently need to be taken.
Ca atare, trebuie luate urgent măsuri eficiente pentru a combate locurile de muncă precare, falsificarea facturilor, munca nedeclarată și munca ilegală.
EnglishI agree with the measures proposed under this integration strategy, in particular, the fight against undeclared work and the increase in Roma teachers.
Sunt de acord cu măsurile pe care le propune această strategie de integrare, în special combaterea muncii nedeclarate și creșterea numărului de profesori romi.
EnglishMany people would, in fact, prefer not to seek jobs, supplementing their minimum guaranteed income with undeclared work or turning to petty crime.
Multe persoane ar prefera, de fapt, să nu mai caute locuri de muncă, completându-și venitul minim garantat cu muncă nedeclarată sau orientându-se către infracțiuni minore.
EnglishThe Commission concludes that restrictions applied by the Member States may delay labour market adjustments and even exacerbate the incidence of undeclared work.
Comisia concluzionează că restricţiile aplicate de statele membre pot întârzia ajustările pieţei muncii şi chiar pot spori incidenţa forţei de muncă nedeclarate.
EnglishToday's directive should therefore have as its legal basis, in my opinion, the general fight against undeclared work in Europe, not immigration in particular.
Prin urmare, în opinia mea, această directivă ar trebui să aibă ca bază juridică procesul general de combatere a muncii nedeclarate în Europa, nu problema particulară a imigraţiei.
EnglishThese amendments highlight that reduced VAT rates would have a positive impact in reshaping many service sectors as they would reduce the level of undeclared work.
Aceste amendamente evidenţiază că reducerea cotelor de TVA ar avea un impact pozitiv în remodelarea multor sectoare de servicii deoarece ar reduce nivelul de muncă nedeclarată.
EnglishThere are no binding wage floors in many areas, the monitoring of undeclared work is inadequate and we have fictive self-employment as a common way of circumventing labour law.
În multe domenii nu există salarii minime obligatorii, monitorizarea muncii nedeclarate nu este adecvată și munca independentă fictivă este o modalitate frecventă de a eluda dreptul muncii.

Más szótárak

English
  • undeclared work

Még több a angol-magyar szótárban.