angol-román fordítás erre a szóra: uncovered

EN

"uncovered" román fordítás

EN uncovered
volume_up
{melléknév}

uncovered (és: naked, nude, stripped, bare-bodied)
volume_up
gol (dezbrăcat) {mn hímn.}
uncovered
volume_up
neacoperit {mn hímn.}

Szinonimák (angolul) a(z) uncovered szóra:

uncovered
English

Példamondatok a(z) "uncovered" szó használatára románul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishThere is a crisis of values, which has been uncovered by the global economic crisis.
Există o criză a valorilor, care a fost descoperită de criza economică globală.
EnglishHowever, the consultation with the Commission over this directive has also uncovered other issues.
Cu toate acestea, consultarea Comisiei cu privire la această directivă a dezvăluit şi alte probleme.
EnglishMaintaining the cut would effectively leave part of the forecast for agricultural expenditure uncovered.
Menținerea reducerii ar lăsa efectiv neacoperite o parte din previziunile pentru cheltuielile agricole.
EnglishThe majority of the cases of false declarations or undeclared work that are uncovered concern women.
Majoritatea cazurilor de declarare falsă sau de nedeclarare a muncii care sunt descoperite le privesc pe femei.
EnglishThe percentage of fraud uncovered is extremely low and has been identified in just a few isolated cases.
Procentajul fraudelor depistate este extrem de redus; s-au identificat fraude doar în câteva cazuri izolate.
EnglishThere is some playing fast and loose here, and food scandals and labelling scams are repeatedly being uncovered.
Aici există jocuri de culise şi se descoperă tot mai multe scandaluri privind alimentele şi fraude de etichetare.
EnglishIt is therefore innovation through which reserves of creativity can be uncovered, which can help us give the appropriate answers.
Prin urmare, prin intermediul inovării putem să descoperim rezerve de creativitate care ne pot ajuta să găsim răspunsurile adecvate.
EnglishGiving incidental, individual items of information about cases of human trafficking which have been uncovered is not sufficient.
Oferirea de informaţii ocazionale, individuale, referitoare la cazurile de trafic de persoane care au fost descoperite nu este suficientă.
EnglishFor one thing, the cause of the dispute between Russia and Ukraine has not been uncovered and resolved, and thus could flare up again at any time.
În primul rând, cauza disputei dintre Rusia şi Ucraina nu a fost clarificată şi rezolvată, putând, astfel, izbucni din nou, în orice moment.
EnglishThere are reports of which only parts were published and which uncovered cases of fraud as long ago as 2002, and then, of course, there was the great report of 2008.
Există rapoarte publicate doar parţial care dezvăluie cazuri de fraudă încă din 2002 şi, desigur, există raportul important din 2008.
EnglishOne example of this is the case of Sergei Magnitsky, a lawyer who uncovered a case of corruption and, as a result, was imprisoned arbitrarily and without charge.
Un exemplu în acest sens este cazul lui Serghei Magnitsky, un avocat care a dezvăluit un caz de corupţie şi, drept urmare, a fost închis în mod arbitrar şi fără acuzaţie.