angol-román fordítás erre a szóra: through

EN

"through" román fordítás

RO
RO

EN through
volume_up
{főnév}

through (és: bucket, cup, dipper, flat)
volume_up
godeu {seml.}

Szinonimák (angolul) a(z) through szóra:

through

Példamondatok a(z) "through" szó használatára románul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishWe must ensure that there is no access to databases through bilateral agreements.
Trebuie să garantăm că acordurile bilaterale nu permit accesarea bazelor de date.
EnglishThinking about what is in this report, a number of messages have come through.
Dacă ne gândim la ce conține acest raport, au fost transmise un număr de mesaje.
EnglishIf you don't have automatic updates turned on, we'll help you through the process.
Dacă nu ați activat actualizările automate, vă vom ajuta să parcurgeți procesul.
EnglishRosé wine is produced through a special, very traditional oenological procedure.
Vinul rosé este produs printr-o procedură oenologică specială, foarte tradiţională.
EnglishAnd with all that we do, the silver thread of human rights runs through our work.
Și în tot ceea ce facem, firul roșu al drepturilor omului ne călăuzește munca.
EnglishThese problems are more common if your TV signal comes through a set-top box.
Aceste probleme sunt mai răspândite dacă semnalul TV vine printr-un set-top box.
EnglishThe first question is: why did we need to live through a crisis in order to react?
Prima întrebare este: de ce a trebuit să traversăm o criză pentru a reacţiona?
EnglishThe will of the people expressed through a referendum is direct and unequivocal.
Voinţa poporului exprimată printr-un referendum este directă şi neechivocă.
EnglishIt is not enough that our experts know their way through the technical jungle.
Faptul că experţii noştri ştiu să se orienteze în jungla tehnică nu este suficient.
EnglishThe wizard will walk you through creating a network name and a security key.
Expertul vă va îndruma în crearea unui nume de rețea și a unei chei de securitate.
EnglishMr President, Mr Vondra, honourable Members, we are living through testing times.
Dle Preşedinte, dle Vondra, onoraţi deputaţi, traversăm o perioadă de grea încercare.
EnglishIf this amendment should get through it would represent a setback for democracy.
Dacă acest amendament este aprobat, acest lucru va fi un pas înapoi pentru democraţie.
English. - I was pleased to support this report in its vote through Parliament.
în scris. - Am fost încântat să susţin acest raport la votarea în Parlament.
EnglishIf this measure is not voted through by Parliament, there will be trouble.
În cazul în care această măsură nu este votată de Parlament, vor exista probleme.
EnglishTranslation support through the phone is available for an additional 13 languages.
Asistența telefonică cu traducere este disponibilă pentru alte 13 limbi suplimentare.
EnglishAlbania, since the 2009 elections, has been going through a prolonged political crisis.
De la alegerile din anul 2009, Albania trece printr-o criză politică prelungită.
EnglishAll these recommendations can be implemented quickly through legislation.
Toate aceste recomandări pot fi puse în aplicare rapid cu ajutorul legislației.
EnglishI think through the EU, we might help in eliminating that traditional practice.
Cred că în UE am putea ajuta la eliminarea acestei practici tradiţionale.
EnglishRead more about this theme, which receives new images through an RSS feed.
Citiți mai multe despre această temă, care primește imagini noi printr-un flux RSS.
EnglishI believe that you are entitled to this information halfway through my term of office.
Consider că aveţi dreptul să primiţi aceste informaţii la jumătatea mandatului meu.