angol-román fordítás erre a szóra: the year before

EN

"the year before" román fordítás

Példamondatok a(z) "the year before".

Hasonló fordítások a(z) "the year before" szóra románul

the névmás
year főnév
before határozószó
before kötőszó
before prepozíció

Példamondatok a(z) "the year before" szó használatára románul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishWe followed a similar procedure last year and the year before.
Am urmat o procedură similară atât anul trecut, cât și acum doi ani.
EnglishWe have been given, for example, documents from the year before.
Ne-au fost prezentate, de exemplu, documente din anul trecut.
EnglishThat happened last year before Christmas.
Acest lucru s-a întâmplat anul trecut, înainte de Crăciun.
EnglishThe latest figures, which come from 2008, show 3 406 complaints in comparison with 3 211 the year before.
Ultimele cifre, înregistrate pentru anul 2008, menţionează un total de 3 406 de plângeri, faţă de 3 211 în anul precedent.
EnglishMr Barroso, compared with the past two years - this year and the year before - that is equal to an increase of 10 million unemployed people.
Dle Barroso, a comparat cu ultimii doi ani - anul curent și anul trecut - şi a precizat că este egal cu o creștere de 10 milioane de șomeri.
EnglishWe welcome the practice of including in the activity report information on progress made in relation to the discharge of the year before.
Salutăm practica de a include în raportul de activitate date referitoare la progresul înregistrat în legătură cu descărcarea de gestiune aferentă anului precedent.
EnglishLast year and the year before, we pressed the Commission to take action to assist dairy farmers across the European Union who were in a dire situation.
Anul trecut şi acum doi ani, am insistat pe lângă Comisie să treacă la acţiune şi să asiste fermele de lapte din Europa care se aflau într-o situaţie cumplită.
EnglishThe year before the closure, it was able to fish 7 000 tonnes and each day it established and set the quota that could be fished in order to make that small quota more profitable.
În anul anterior închiderii, a putut pescui 7 000 de tone și în fiecare zi a stabilit cota care putea fi pescuită pentru a face cota aceea mică profitabilă.
EnglishThe US administration has announced that the Guantánamo prison will not be closed by January 22, as promised by President Obama when taking office exactly one year before.
Administrația SUA a anunțat că închisoarea Guantanamo nu va fi închisă înainte de 22 ianuarie, astfel cum a promis președintele Obama la preluarea mandatului, în urmă cu exact un an.

Más szótárak

English
  • the year before

Ezenkívül a bab.la kínálta között megtalálod a angol-magyar szótárt még több fordításért.