EN strange
volume_up
{főnév}

Szinonimák (angolul) a(z) strange szóra:

strange

Példamondatok a(z) "strange" szó használatára románul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishMr President, I received some strange news from Northern Ireland last week.
Domnule preşedinte, săptămâna trecută am primit câteva veşti bizare din Irlanda de Nord.
EnglishI agree with the speaker who spoke about the strange priorities of our Parliament.
Sunt de acord cu vorbitorul care a abordat aspectul priorităţilor ciudate ale Parlamentului.
EnglishWhat we do know is that there is something very strange about this outbreak.
Ceea ce știm este că această epidemie are ceva foarte bizar.
EnglishMr President, I found part of the discussion a bit strange.
Dle preşedinte, există o parte a discuţiei care mi s-a părut puţin ciudată.
EnglishThe next item is what I must say is a strange joint debate on the following:
Următorul punct pe ordinea de zi este ceea ce consider a fi o dezbatere comună ciudată referitoare la:
EnglishWe also find the proposal for a special label for European agricultural products strange.
Propunerea pentru o etichetă specială a produselor agricole europene ni se pare, de asemenea, bizară.
EnglishThat is a strange attitude for a Presidency of the European Union.
Ciudată atitudine din partea președinției Uniunii Europene.
EnglishThe situation in Bulgaria, however, is particularly strange.
Cu toate acestea, situaţia din Bulgaria este foarte neobişnuită.
EnglishYou are very often alone in the car in strange surroundings.
Te afli adesea singur în autovehicul, în împrejurimi ciudate.
EnglishThat is a rather strange set-up, a bit like having a butcher inspecting the quality of his own meat.
Acesta este un sistem destul de bizar, este ca și cum un măcelar ar inspecta calitatea propriei cărni.
EnglishIt offers a strange contrast to the resolution which was adopted this morning on Christian minorities.
Este foarte diferită de rezoluţia adoptată în această dimineaţă referitoare la minorităţile creştine.
EnglishThere is a link with a strange but disturbing trend where patients are pretending to have cholera.
Există o asociere cu o tendinţă ciudată, dar îngrijorătoare, ca pacienţii doar să pretindă că suferă de holeră.
EnglishWhat we are talking about now seems very strange to me.
Discuţia pe care o avem acum mi se pare foarte ciudată.
EnglishI think some MEPs have a very strange way of looking at democracy as very static and absolute.
Cred că unii deputaţi europeni au o viziune ciudată în ceea ce priveşte democraţia, ca fiind foarte statică şi absolută.
EnglishThis debate has felt somewhat strange on account of having to say goodbye and good luck to so many colleagues.
Această dezbatere a fost oarecum ciudată, din cauză că trebuie să le spun la revedere şi noroc atât de multor colegi.
EnglishThis is a strange understanding of mobility.
Aceasta este o noțiune ciudată a mobilității.
EnglishThere is something rather strange about this.
Această situaţie este destul de ciudată.
EnglishIndeed, we have rather a strange situation at present, with differences in protection against discrimination.
Desigur, situaţia din prezent este mai degrabă ciudată, existând diferenţe în ceea ce priveşte protecţia împotriva discriminării.
EnglishWe must end action intended to limit agricultural production, so popular, strange to say, in recent years in our EU.
Trebuie să încetăm acţiunile menite să limiteze producţia agricolă, care, în mod curios, au fost atât de utilizate în ultimii ani în UE.
EnglishDo you not find this strange?