angol-román fordítás erre a szóra: remembrance

EN

"remembrance" román fordítás

EN remembrance
volume_up
{főnév}

remembrance (és: adduction)
remembrance (és: memory)
volume_up
pomină {nőn.}
remembrance (és: flashback, keepsake, memory, recollection)
Please agree that 'truth' be inserted: reconciliation with truth and remembrance.
Vă rog să fiţi de acord cu introducerea cuvântului "adevăr”: reconciliere prin adevăr şi amintire.
remembrance (és: coronach)
remembrance
volume_up
memorie {nőn.} (amintire)

Szinonimák (angolul) a(z) remembrance szóra:

remembrance

Példamondatok a(z) "remembrance" szó használatára románul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishNinthly, it requires policies of remembrance so that the victims are not forgotten.
În al nouălea rând, aceasta necesită să nu fie uitate politicile privind comemorarea victimelor.
EnglishI am also saying this on a special day for Italians, because today is the Day of Remembrance.
Fac această precizare într-o zi specială pentru italieni, deoarece astăzi este ziua comemorării.
EnglishI would ask you to rise from your seats in silent remembrance.
V-aş ruga să vă ridicaţi pentru un moment de reculegere.
EnglishRemembrance is as painful as it is necessary.
Rememorarea este pe cât de dureroasă, pe atât de necesară.
English'This is my blood; drink it in remembrance of me'.
"Acesta este sângele meu; beţi-l în memoria mea”.
EnglishRemembrance of the victims and knowledge of the disease may contribute to a reduction in new cases in the future.
Comemorarea victimelor şi cunoaşterea acestei boli pot contribui, pe viitor, la o diminuare a noilor cazuri.
EnglishThe day is one of remembrance and mourning, but it is also a sign of appreciation of the current democratic and independent Estonia.
Este o zi de comemorare și doliu, însă este și un semn de apreciere al actualei Estonii, democratice și independente.
EnglishI also approve the motion to declare a 'European day of remembrance' for the victims of all totalitarian and authoritarian regimes.
Aprob, de asemenea, propunerea de a proclama Ziua europeană a comemorării victimelor tuturor regimurilor totalitare şi autoritare.
EnglishWith a pitiful quid pro quo they are proposing a joint European Day of Remembrance for perpetrators and the victims.
Printr-o încercare demnă de milă de a oferi o compensaţie quid pro quo, aceştia propun o Zi europeană pentru comemorarea criminalilor şi a victimelor.
EnglishThrough this act of remembrance, I would like to express our solidarity for those who are struggling for democracy and freedom in Iran.
Prin acest act de comemorare, aş dori să-mi exprim solidaritatea noastră pentru cei care luptă pentru democraţie şi libertate în Iran.
EnglishThousands of people gathered in the hot July sunshine: dignified, sad, a ceremony of memorial, of remembrance and, of course, of grief.
Mii de oameni s-au adunat sub soarele fierbinte de iulie: demni, trişti, o ceremonie memorială, de comemorare şi, de sigur, de suferinţă.
EnglishThis supremely symbolic act of proposing this European day of remembrance, on 11 July, is part of this process and pursues several objectives.
Acest act suprem simbolic de a propune această zi europeană de comemorare, la data de 11 iulie, face parte din acest proces şi urmăreşte mai multe obiective.
EnglishThe fact that the European Parliament will, tomorrow, vote on a day of remembrance for the victims of Srebrenica is something that brings me a little peace.
Faptul că mâine Parlamentul European va vota în privinţa unei zile de comemorare pentru victimele din Srebrenica este un lucru care mie îmi aduce puţină pace.
EnglishThe next item is the declaration of the Council and the Commission on commemorating 11 July as a day of remembrance for the victims of the massacre in Srebrenica.
Următorul punct este declaraţia Consiliului şi a Comisiei privind comemorarea zilei de 11 iulie ca zi comemorativă a victimelor masacrului de la Srebrenica.
EnglishFor we owe it to the victims to assess the past in an objective, in-depth and careful manner, as reconciliation can only ever be based on truth and remembrance.
Deoarece noi le datorăm victimelor evaluarea trecutului într-un mod obiectiv, profund şi atent, întrucât reconcilierea se bazează doar pe adevăr şi comemorare.
EnglishTherefore, the remembrance, 70 years later, of the Baltic deportations is an opportunity for a deepened understanding that your past is our past and vice versa.
Prin urmare, comemorarea, 70 de ani mai târziu, a deportărilor din statele baltice este o oportunitate de a înțelege în profunzime că trecutul vostru este trecutul nostru și invers.
English. - Mr President, a few days ago we commemorated Holocaust Remembrance Day in the European Parliament together with Holocaust survivors.
vicepreședinte al Comisiei. - Domnule Președinte, în urmă cu câteva zile am onorat Ziua Comemorării Holocaustului în Parlamentul European împreună cu supraviețuitorii holocaustului.
EnglishThe disaster particularly affected Belarus and, in my opinion, it is an insult to this nation to prevent the people of Belarus from participating in the official act of remembrance.
Dezastrul a afectat în special Belarus și, după părerea mea, interzicerea participării persoanelor din Belarus la evenimentul oficial de comemorare este o insultă la adresa acestei națiuni.