angol-román fordítás erre a szóra: read

EN

"read" román fordítás

RO

EN read
volume_up
{melléknév}

volume_up
citit {mn hímn.}
I read President Barroso's political guidelines with great interest.
Am citit orientările politice ale preşedintelui Barroso cu mare interes.
I have read and reread the minutes of the association agreement.
Am citit și recitit procesele-verbale ale acordului de asociere.
You don't need to close the session to read this disc in another computer.
Nu trebuie să închideți sesiunea, pentru ca discul să poată fi citit pe alt computer.

Szinonimák (angolul) a(z) read szóra:

read

Példamondatok a(z) "read" szó használatára románul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishYou can also read about the right to establish funds for individual inhabitants.
Mai puteţi citi şi despre dreptul de a crea fonduri pentru locuitorii individuali.
EnglishIt should read: 'the managers of the Fund have been called upon to adopt ...'.
Se va citi: "s-a solicitat administratorilor fondului de pensii să adopte ...”.
EnglishRead a description of the items that appear next to the currently selected element
Citirea unei descrieri a elementelor care apar lângă elementul curent selectat
EnglishRead and participate in forums for the Microsoft Online Services community.
Citiţi şi participaţi în forumuri pentru comunitatea Microsoft Online Services.
EnglishI therefore think that to read out the result of every vote is not necessary.
Prin urmare, consider că nu este necesar să citiţi rezultatul fiecărui vot.
EnglishRead more about this theme, which receives new images through an RSS feed.
Citiți mai multe despre această temă, care primește imagini noi printr-un flux RSS.
EnglishIt should read: 'the retirement age for the Scheme has been raised from 60 to 63'.
Se va citi: "vârsta de pensionare în cadrul regimului a crescut de la 60 la 63 de ani”.
EnglishThe Court's judgements are majority decisions and are read out at public hearings.
Sentinţele Curţii se adoptă cu majoritate şi se pronunţă în cadrul unei audieri publice.
EnglishNor do I accept that one in five of our young children cannot read properly.
Nu accept nici ca unul din cinci copii europeni cu vârste mici să nu poată citi corect.
EnglishSome earlier versions of Windows cannot read data on local NTFS partitions.
Anumite versiuni anterioare de Windows nu pot citi datele de pe partițiile NTFS locale.
EnglishRead an interview with Dr. Dan Odell, Certified Professional Ergonomist.
Citiţi un interviu cu Dr. Dan Odell, Specialist profesionist certificat în ergonomie
EnglishThe front page of the newspaper read 'EU threatens Danish groundwater'.
Pe prima pagină a ziarului apărea titlul "UE ameninţă apa subterană din Danemarca”.
EnglishOf those who did vote, half voted against the Treaty because they had not read it.
Dintre cei care au votat, jumătate au votat împotriva tratatului, deoarece nu îl citiseră.
EnglishHence we propose the following recital, which I shall read in English:
De aceea, vă propun următoarele considerente, pe care le voi citi în limba engleză:
EnglishNow I would like to read something from the PISA report, which is very relevant.
Acum aş dori să citesc un aspect foarte relevant din raportul PISA.
EnglishFor more information, read the article See which Windows updates are installed.
Pentru mai multe informații, citiți articolul Vizualizarea actualizărilor Windows instalate.
EnglishThe Council has the chance to read it out today, if such an agreement exists.
Consiliul are posibilitatea de a-l citi astăzi, în cazul în care un astfel de acord există.
EnglishRead the instructions that came with the new sound card to learn how to install it.
Citiți instrucțiunile care au însoțit placa de sunet nouă pentru a afla cum să o instalați.
EnglishThe factsheets aim at presenting EU legislation in a quick and easy-to-read manner.
Scopul fişelor informative este să ofere o prezentare rapidă şi accesibilă a legislaţiei UE.
EnglishUnder the General tab, in the Attributes group, uncheck Read-only, and then Apply.
Sub fila General, în grupul Atribute, debifați Doar în citire, apoi faceți clic pe Se aplică.