EN produce
volume_up
{főnév}

produce
volume_up
produs {seml.} (natural)
The designation 'mountain produce' is therefore particularly important.
Denumirea "produs din regiune montană” este, prin urmare, extrem de importantă.
You can change the strength of the wind produced by the fan by changing its size.
Aveți posibilitatea să modificați puterea vântului produs de ventilator modificându-i dimensiunea.
The EUR 280 million works out at not quite EUR 2 per tonne of milk produced in the European Union.
Cele 280 de milioane de euro reprezintă mai puţin de 2 euro pe tonă de lapte produs în Uniunea Europeană.

Példamondatok a(z) "produce" szó használatára románul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishWhat it does do is produce ever more laborious and ever more ludicrous measures.
Ceea ce face de fapt este să producă măsuri tot mai laborioase şi mai ridicole.
EnglishOnly harmonised and effective action will produce results on an EU-wide scale.
Numai o acţiune armonizată şi eficientă va produce rezultate la scară comunitară.
EnglishIt is not going to produce reports merely to be heard, as was the case until now.
Nu va produce rapoarte doar pentru a fi auzit, aşa cum a fost cazul până acum.
EnglishThe Commission will produce a new proposal for the MID by the end of April 2011.
Comisia va elabora o propunere nouă pentru MID până la sfârșitul lunii aprilie 2011.
EnglishThe questions are: will the agrochemical industry respond and produce new products?
Întrebările sunt: industria agrochimică va răspunde şi va produce produse noi?
EnglishFor example, some states cannot even produce enough to cover their own consumption.
De exemplu, unele state nu pot produce nici măcar cât să acopere consumul propriu.
EnglishIn 2010, agricultural produce generated the biggest gains on the stock exchanges.
În 2010, produsele agricole au generat cele mai mari câștiguri la bursele de valori.
EnglishLike all transformations, the emerging order will produce winners and losers.
La fel ca toate transformările, noua ordine va genera câştigători şi perdanţi.
English., we hope to produce a more complete understanding of…
Prin examinare empirică...sperăm să ajutăm la o înțelegere mai complexă a...
EnglishI am appealing to you on behalf of the people who are trying to produce the food.
Lansez un apel către dvs. în numele agricultorilor care încearcă să producă alimente.
EnglishIn other words, we produce 50% of those costs here in Strasbourg or in Brussels.
Cu alte cuvinte, producem 50 % din aceste costuri aici la Strasbourg sau la Bruxelles.
EnglishI hope that the work of the task force will soon produce concrete results.
Sper ca activitatea grupului de acţiune să producă în curând rezultate concrete.
EnglishUKIP is committed to trade in agricultural produce under the terms of WTO rules.
UKIP susţine comerţul cu produse agricole în conformitate cu normele OMC.
EnglishThey are the workshops which produce innovative ideas and original products.
Ele reprezintă atelierele care produc idei inovatoare și produse originale.
EnglishWorkflow is sometimes described as a series of tasks that produce an outcome.
Fluxul de lucru este descris uneori drept o serie de activităţi ce produc un rezultat.
EnglishProduce must return to being natural and free from additives and chemical preservatives.
Produsele trebuie să fie din nou naturale şi fără aditivi sau conservanţi chimici.
EnglishI think the labelling of food produce is something that is to be commended.
Cred că etichetarea produselor alimentare este un lucru care urmează să fie comentat.
EnglishYou cannot force scientists to produce findings within a particular timeframe.
Nu puteţi forţa oamenii de ştiinţă să facă descoperiri într-o perioadă de timp specifică.
EnglishCommissioner, I would like to encourage you to produce a green paper on gambling.
Dle comisar, aş dori să vă încurajez să redactaţi o carte verde privind jocurile de noroc.
EnglishWithout foraging bees, most crops would not produce a satisfactory yield.
Fără albinele culegătoare, majoritatea culturilor nu ar da un randament satisfăcător.