EN point
volume_up
{főnév}

point (és: dot, period, sharp)
volume_up
punct {seml.}
However, it was a starting point, not an end point.
Totuşi, a reprezentat un punct de plecare, şi nu un punct de încheiere.
I also raised a point of order concerning the calendar and it is an important point.
De asemenea, am formulat o obiecţie privind calendarul şi acesta este un punct important.
The second point concerns the continuation of the work on financial regulation.
Al doilea punct se referă la continuarea lucrărilor privind regulamentul financiar.
point (és: degree, extent)
volume_up
punct {seml.} (grad)
However, it was a starting point, not an end point.
Totuşi, a reprezentat un punct de plecare, şi nu un punct de încheiere.
I also raised a point of order concerning the calendar and it is an important point.
De asemenea, am formulat o obiecţie privind calendarul şi acesta este un punct important.
The second point concerns the continuation of the work on financial regulation.
Al doilea punct se referă la continuarea lucrărilor privind regulamentul financiar.
point
volume_up
punct {seml.} (la jocuri)
However, it was a starting point, not an end point.
Totuşi, a reprezentat un punct de plecare, şi nu un punct de încheiere.
I also raised a point of order concerning the calendar and it is an important point.
De asemenea, am formulat o obiecţie privind calendarul şi acesta este un punct important.
The second point concerns the continuation of the work on financial regulation.
Al doilea punct se referă la continuarea lucrărilor privind regulamentul financiar.
point (és: question)
volume_up
punct {seml.} (chestiune)
However, it was a starting point, not an end point.
Totuşi, a reprezentat un punct de plecare, şi nu un punct de încheiere.
I also raised a point of order concerning the calendar and it is an important point.
De asemenea, am formulat o obiecţie privind calendarul şi acesta este un punct important.
The second point concerns the continuation of the work on financial regulation.
Al doilea punct se referă la continuarea lucrărilor privind regulamentul financiar.
point (és: item)
volume_up
punct {seml.} (articol)
However, it was a starting point, not an end point.
Totuşi, a reprezentat un punct de plecare, şi nu un punct de încheiere.
I also raised a point of order concerning the calendar and it is an important point.
De asemenea, am formulat o obiecţie privind calendarul şi acesta este un punct important.
The second point concerns the continuation of the work on financial regulation.
Al doilea punct se referă la continuarea lucrărilor privind regulamentul financiar.
point (és: acme, apex, crest, cusp)
volume_up
vârf {seml.}
Mount Olympus is the highest point in the country.
Cel mai înalt vârf al ţării se află în Muntele Olimp.
putere la vârf
The safety, including from the point of view of health, of agricultural products really must be a top priority.
Siguranţa produselor agricole, inclusiv din punct de vedere al sănătăţii, trebuie să fie cu adevărat o prioritate de vârf.
point (és: level, phase, stage)
point
point (és: edge, knife edge)
volume_up
tăiș {seml.}

Példamondatok a(z) "point" szó használatára románul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishNevertheless, I believe it was impossible to achieve more at this point in time.
Cu toate acestea, consider că era imposibil să realizăm mai multe în această fază.
EnglishOne point in particular was mentioned: the human rights situation in Kazakhstan.
S-a menţionat în special un aspect: situaţia drepturilor omului din Kazahstan.
EnglishIt has already been mentioned, but I should like to refer to China at this point.
S-a menționat deja acest lucru, dar aș dori să mă refer la China în acest moment.
EnglishWithout this, there will be no point to any of the measures taken by the Union.
Fără aceasta, niciuna din măsurile luate de Uniunea Europeană nu vor avea sens.
EnglishFinally, I have one more point to make, and it concerns the correlation tables.
În fine, mai am o singură precizare, care se referă la tabelele de corespondență.
EnglishYou can also find different versions of your files from a specific point in time.
De asemenea, puteți găsi versiuni diferite ale fișierelor dintr-un anumit moment.
EnglishThe Commission's proposal and Mrs Laperrouze's report point in this direction.
Propunerea Comisiei şi raportul dnei Laperrouze se înscriu în această direcţie.
EnglishOne last point, which is also crucial: we do not want fragmentation of the law.
Un ultim aspect, care este de asemenea crucial: nu dorim fragmentarea legislaţiei.
EnglishI appreciate that very much and I wanted to make that point here in Parliament.
Apreciez foarte mult acest lucru şi am dorit să-l subliniez în faţa Parlamentului.
EnglishCommitment is the starting point and I look on this process as a very positive one.
Angajamentul este punctul de plecare și privesc acest proces ca pe unul pozitiv.
EnglishThat is a very serious point that you are making and the Bureau will look into it.
Faptul asupra căruia atrageți atenția este foarte grav și Biroul îl va examina.
EnglishThe third point is the entry of the younger generations on to the labour market.
Al treilea aspect este pătrunderea pe piaţa muncii a generaţiilor mai tinere.
EnglishThe first point that I would like to use to emphasise this relates to the reforms.
Și, pentru a sublinia acest lucru, aș dori să mă refer în primul rând la reforme.
EnglishMy second point is about symmetry, and I am addressing Mrs Ferreira in particular.
A doua remarcă se referă la simetrie, și mă adresez, în special, dnei Ferreira.
EnglishI would also like to point out to Jim Allister that this is a cross-border issue.
Aş dori să îi semnalez dlui Jim Allister că aceasta este o problemă internaţională.
EnglishI would like to point to four key issues that have emerged from these events.
Aş dori să subliniez patru probleme cheie care au decurs din aceste evenimente.
EnglishSharePoint Online gives you a central place to share documents and information.
SharePoint Online vă oferă un loc central pentru a partaja documente și informații.
EnglishThat is why, on this point, I believe that there must be European coordination.
De aceea, referitor la această idee, cred că este nevoie de o coordonare europeană.
EnglishThe Europe 2020 strategy is, from this point of view, a very important factor.
Strategia Europa 2020 este, din punctul meu de vedere, un factor foarte important.
EnglishI would like, however, to point out several flaws in the Commission's proposal.
Totuşi, aş dori să punctez câteva defecte care există în propunerea Comisiei.