angol-román fordítás erre a szóra: only

EN

"only" román fordítás

RO

EN only
volume_up
{melléknév}

only (és: alone, isolated, lonely, single)
volume_up
singur {mn hímn.}
Scarcely a single line of solidarity after Japan's only nuclear catastrophe.
Abia un singur rând despre solidaritate după singura catastrofă nucleară din Japonia.
At present, ladies and gentlemen, we have one President-designate, and one only.
În prezent, doamnelor şi domnilor, avem un preşedinte desemnat, doar unul singur.
Usually, the license terms allow the product key to be used on only one computer.
De regulă, termenii licenței permit utilizarea cheii de produs pe un singur computer.
only (és: one, singular, sole, unique)
volume_up
unic {mn hímn.}
The case of Muhammed Taher Thabet Samoum is not the only one.
Cazul lui Muhammed Taher Thabet Samoum nu este unic.
Panoramic themes can be used on single monitor setups, but only the center part of the image will be visible.
Temele panoramice pot fi utilizate pe instalări pe un monitor unic, dar se va vedea doar partea centrală a imaginii.
With my vote I have expressed my condemnation of this exercise in political manipulation whose only aim is to express disapproval of the Government of Cuba.
Prin votul meu am condamnat acest exerciţiu de manipulare politică al cărei unic scop este acela de a exprima dezaprobarea faţă de guvernul cubanez.

Szinonimák (angolul) a(z) only szóra:

only

Példamondatok a(z) "only" szó használatára románul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishOnly they first have to obtain a piece of paper giving them permission for that.
Doar că trebuie să obţină un document care să le dea permisiunea pentru aceasta.
EnglishTherefore, only the expression 'former Yugoslav Republic of Macedonia' was used.
Prin urmare, s-a folosit doar expresia "Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei”.
EnglishHuman rights are and must be the main priority, but they cannot be the only one.
Drepturile omului sunt şi trebuie să fie prima prioritate, dar nu pot fi singura.
EnglishHowever, a minimum wage only makes sense when combined with additional measures.
Totuși, un salariu minim este recomandat doar în combinație cu măsuri adiționale.
EnglishThat being the case, our only response to this report can be to vote against it.
În acest caz, singurul nostru răspuns la acest raport poate fi votul împotrivă.
EnglishBrazil was the only BRIC country with which Europe had no strategic partnership.
Brazilia era singura ţară BRIC cu care Europa nu avea un parteneriat strategic.
EnglishWhen fire enters a forest, it stops only when the entire forest has burned down.
Când focul cuprinde o pădure, acesta se stinge doar după ce a ars întreaga pădure.
EnglishI only hope that this report really is adopted, and adopted by a large majority.
Sper doar că acest raport este realmente adoptat, şi adoptat cu o mare majoritate.
EnglishThe only country in Europe that continues to apply the death penalty is Belarus.
Singurul stat din Europa care continuă să aplice pedeapsa cu moartea este Belarus.
EnglishAt the moment, the 116 000 hotline is fully operational only in 12 Member States.
În prezent, numărul 116 000 este pe deplin operaţional doar în 12 state membre.
EnglishThese not only represent the foundation of society but also the key to its future.
Acestea nu reprezintă doar baza societății, ci și cheia către viitorul acesteia.
EnglishLet us not forget that direct payments account for only part of farmers' income.
Să nu uităm că plățile directe reprezintă doar o parte din veniturile fermierilor.
EnglishInstitutionalised austerity cannot be the only response that we offer Europeans.
Austeritatea instituționalizată nu poate fi unicul răspuns oferit europenilor.
EnglishNot only that, but their development forms part of the solution to our crisis.
Nu doar atât, însă dezvoltarea acestora face parte din soluţia la criza noastră.
EnglishGrowth, not only smart growth and equitable growth, but also sustainable growth.
Creştere, nu doar creştere inteligentă şi echitabilă, ci şi creştere durabilă.
EnglishOut of this plan's budget, only 15% will be funds managed at Community level.
Din bugetul acestui plan, doar 15% vor fi fonduri gestionate la nivel comunitar.
EnglishIt is not only the Russians who think of these countries as their 'near abroad'.
Nu doar ruşii se referă la aceste ţări cu termenul de "vecinătate apropiată".
EnglishThat is the only way that we can truly obtain trust in Europe's structural policy.
Este singura modalitate de a câştiga încredere în politica structurală europeană.
EnglishOnly then will it be possible to reduce distortions in international competition.
Doar atunci va fi posibilă reducerea denaturărilor concurenţei internaţionale.
EnglishHealth is not only a universal right, but also a part of economic development.
Sănătatea nu este doar un drept universal, ci şi o parte a dezvoltării economice.