angol-román fordítás erre a szóra: one

EN

"one" román fordítás

RO
RO
RO
volume_up
one {névelő}
RO

EN one
volume_up
{főnév}

one (és: man, somebody)
volume_up
om {hímn.} (cineva)
But democracy is a long process and it is certainly more than just 'one man, one vote'.
Dar democraţia este un proces lung şi cu siguranţă nu înseamnă doar "un om, un vot”.
We probably all agree that this man will not escape his punishment one way or another.
Suntem, probabil, cu toții de acord că acest om nu va scăpa în niciun fel de pedeapsa ce i se cuvine.
Eight human-to-human transmissions have been reported, in one instance even to a health-care worker.
S-au raportat opt cazuri de transmitere de la om la om, iar într-una din situaţii a fost infectat chiar un membru al personalului medical.

Példamondatok a(z) "one" szó használatára románul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishHuman rights are and must be the main priority, but they cannot be the only one.
Drepturile omului sunt şi trebuie să fie prima prioritate, dar nu pot fi singura.
EnglishAt present, ladies and gentlemen, we have one President-designate, and one only.
În prezent, doamnelor şi domnilor, avem un preşedinte desemnat, doar unul singur.
EnglishVictims of terrorism are treated in one way, and victims of the Mafia in another.
Victimele terorismului sunt tratate într-un fel, iar cele ale mafiei în alt fel.
EnglishThe Bulgarian Prime Minister also figured in one of the recorded conversations.
Premierul bulgar, de asemenea, a apărut într-una din conversațiile înregistrate.
EnglishIn spite of this, difficult situations such as the present one continue to arise.
Cu toate acestea, continuă să survină situații dificile, precum cea din prezent.
EnglishWe now continue with the one-minute speeches on matters of political importance.
Continuăm acum cu intervenţiile de un minut privind chestiuni politice importante.
EnglishThe EU budget should be regarded as a capital budget, rather than a current one.
Bugetul UE ar trebui considerat mai degrabă buget de investiții decât unul curent.
EnglishOne point in particular was mentioned: the human rights situation in Kazakhstan.
S-a menţionat în special un aspect: situaţia drepturilor omului din Kazahstan.
EnglishNevertheless, we shall vote for this principle because it is an important one.
Cu toate acestea, vom vota pentru acest principiu, deoarece este unul important.
EnglishIf your origami comes into contact with one of these candles, it will catch fire.
Dacă bărcuțele intră în contact cu una dintre aceste lumânări, ele vor lua foc.
EnglishOne of the victims of the recent demonstrations was actually a socialist student.
Una dintre victimele recentelor manifestaţii e, de altfel, un student socialist
EnglishIts official policy is the pursuit of cultural unity - the creation of one nation.
Politica sa oficială este înfăptuirea unităţii culturale - crearea unei naţiuni.
EnglishThe European Commission is one of the main institutions of the European Union.
Comisia Europeană este una dintre principalele instituţii ale Uniunii Europene.
EnglishOne last point, which is also crucial: we do not want fragmentation of the law.
Un ultim aspect, care este de asemenea crucial: nu dorim fragmentarea legislaţiei.
EnglishNow I am flabbergasted that only one end result is allowed in the European Union.
Acum sunt uimit că numai un rezultat final este îngăduit în Uniunea Europeană.
EnglishThe Tobin tax is one model of a financial transaction tax which has been proposed.
Taxa Tobin este un model de taxă pe tranzacţiile financiare care a fost propus.
EnglishOn the contrary, I believe that we will be stronger if we strengthen one another.
Dimpotrivă, cred că vom fi mai puternici dacă ne vom susţine unul pe celălalt.
EnglishMr Wojciechowski, the rules state that we must deal with one subject after another.
Dle Wojciechowski, conform regulamentului, subiectele trebuie tratate în ordine.
EnglishCommitment is the starting point and I look on this process as a very positive one.
Angajamentul este punctul de plecare și privesc acest proces ca pe unul pozitiv.
EnglishWe have now been informed that one party in Russia has been denied registration.
Am fost informați acum că unui partid din Rusia i-a fost refuzată înscrierea.