angol-román fordítás erre a szóra: to make up for

EN

"to make up for" román fordítás

EN to make up for
volume_up
{ige}

to make up for
volume_up
a repara {i.} (a compensa)
Let us do more to make up for this now.
Să întreprindem mai multe pentru a compensa acum acest lucru.
To make up this deficit, Washington has to borrow each day more than USD 5 billion.
Pentru a compensa acest deficit, Washington-ul trebuie să împrumute, în fiecare zi, peste 5 miliarde de dolari.
It should not be necessary to mobilise the flexibility instrument to make up for the shortfall in funds.
Nu ar trebui să fie nevoie să mobilizăm instrumentul de flexibilitate pentru a compensa deficitul de fonduri.

Példamondatok a(z) "to make up for" szó használatára románul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishExports from the ACP countries will only make up a small percentage of its imports.
Exportul din ţările ACP va constitui numai un procent redus din importurile sale.
EnglishThey make up 99% of all our companies in Europe and employ 100 million people.
Reprezintă 99 % din întreprinderile europene şi angajează 100 de milioane de oameni.
EnglishSmall and medium-sized enterprises make up over 99% of all enterprises in Europe.
Întreprinderile mici şi mijloci reprezintă 99% din totalul întreprinderilor din Europa.
EnglishThis call is aimed at the six Member States that make up the Eurocorps.
Această invitaţie este adresată celor şase state membre care formează Eurocorps.
EnglishSMEs make up more than 98% of the businesses in my rural constituency of Wales.
IMM-urile reprezintă peste 98 % din întreprinderile din circumscripția mea din Țara Galilor.
EnglishThe Member States' contributions make up one-fortieth of their national spending.
Contribuitorii statelor membre reprezintă a cincizecea parte din cheltuielile lor naţionale.
English. - Russia has to make up its mind: does it aspire to the EU's common values or not?
în scris. - Rusia trebuie să se hotărască: aspiră sau nu la valorile comune ale UE?
EnglishIt is time to make up for the underestimates and delays of the past.
Este momentul să recuperăm subestimările şi întârzierile din trecut.
EnglishReunified Germany is the economic powerhouse of the 27 countries that make up the Union.
Germania reunificată este centrul de putere economică al celor 27 de țări care alcătuiesc Uniunea.
EnglishThis means that they make up 90% of the publicly funded development aid in the world.
Acest lucru înseamnă 90 % din ajutorul pentru dezvoltare finanțat din fonduri publice la nivel mondial.
EnglishTomorrow, we will be ratifying the new European Commission, of which women make up only a third.
Mâine vom ratifica noua Comisiei Europeană din care doar o treime este reprezentată de femei.
EnglishDiplomats put forward by the Member States are to make up only one third of the whole corps.
Diplomaţii numiţi de către statele membre vor constitui doar o treime din totalitatea corpurilor.
EnglishThe different players in Family Safety and Windows make up a team that works together:
Diferitele părți componente din Siguranța familiei și Windows alcătuiesc o echipă care lucrează împreună:
EnglishPixels also make up the different letter styles in each font.
Pixelii alcătuiesc diferitele stiluri de litere din fiecare font.
EnglishRenewables will make up 70% of all power investments in Europe over the next ten years.
Energiile regenerabile vor reprezenta 70 % din toate investițiile în energie din Europa în următorii zece ani.
EnglishAt the same time, we must make up for our neglect.
În acelaşi timp, trebuie să compensăm neglijenţa de care am dat dovadă.
EnglishThe tool will scan the approximately 6,000 files which make up the original Windows XP distribution.
Instrumentul va scana cele aproximativ 6000 de fișiere care alcătuiesc distribuirea Windows XP originală.
EnglishIn 2050 it is not expected to make up more than 5%.
Se preconizează că în 2050 nu va reprezenta mai mult de 5 %.
EnglishAllow me to recall that distribution costs make up, on average, 30% of the price of a new car.
Permiteţi-mi să vă reamintesc că, în medie, costurile de distribuţie reprezintă 30 % din preţul unui automobil nou.
EnglishI think the Commission must make up its mind.
Cred că, în ceea ce o priveşte, Comisia trebuie să se hotărască.