angol-román fordítás erre a szóra: to continue

EN

"to continue" román fordítás

EN to continue
volume_up
[continued|continued] {ige}

to continue
volume_up
a continua {tárgyatl. i}
If you're prompted for permission to continue the process, click Continue.
Dacă vi se solicită permisiunea de a continua procesul, faceți clic pe Continuare.
Political assassinations and violence by the prosecuting authorities continue.
Asasinatele politice şi violenţa autorităţilor de urmărire penală continuă.
However, if we continue like this, we shall continue to be hypocrites.
Cu toate acestea, dacă continuăm în acest mod, vom continua să fim ipocriți.
to continue (és: to keep on, to proceed, to pursue)
volume_up
a continua {tárgy. i}
If you're prompted for permission to continue the process, click Continue.
Dacă vi se solicită permisiunea de a continua procesul, faceți clic pe Continuare.
Political assassinations and violence by the prosecuting authorities continue.
Asasinatele politice şi violenţa autorităţilor de urmărire penală continuă.
However, if we continue like this, we shall continue to be hypocrites.
Cu toate acestea, dacă continuăm în acest mod, vom continua să fim ipocriți.
If you're prompted for permission to continue the process, click Continue.
Dacă vi se solicită permisiunea de a continua procesul, faceți clic pe Continuare.
Political assassinations and violence by the prosecuting authorities continue.
Asasinatele politice şi violenţa autorităţilor de urmărire penală continuă.
However, if we continue like this, we shall continue to be hypocrites.
Cu toate acestea, dacă continuăm în acest mod, vom continua să fim ipocriți.
Finally, we must continue to keep the focus on tackling the economic crisis.
În cele din urmă, trebuie să continuăm să ne menţinem atenţia asupra abordării crizei economice.
I hope that Croatia will continue further along this positive route.
Sper că Croația va urma în continuare această cale pozitivă.
Nothing changes: those who caused the crisis continue to profit most from the crisis.
Nimic nu se schimbă: cei care au provocat această criză continuă să profite cel mai mult de pe urma sa.
It is now a question of being precise and firm on the points that continue to pose a problem.
Acum este o chestiune care ține de precizie și fermitate cu privire la punctele care continuă să reprezinte o problemă.
We will continue to follow with care the case of the hostage refugees in Sinai and we will pursue our contacts with the Egyptian authorities in this regard.
Vom continua să urmărim cu atenție acest caz al refugiaților ținuți ostatici în Sinai și vom ține legătura cu autoritățile egiptene în această privință.
As suggested by the draft report, we will definitely continue our work on the guidance and update this document to take account of new issues and developments.
Așa cum propune și proiectul de raport, vom continua cu siguranță eforturile privind orientările și vom actualiza acest document pentru a ține seama de noile aspecte și evoluții.
to continue (és: to exist, to subsist)
to continue (és: to endure, to exist, to insist, to last)

Példamondatok a(z) "to continue" szó használatára románul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishIn spite of this, difficult situations such as the present one continue to arise.
Cu toate acestea, continuă să survină situații dificile, precum cea din prezent.
EnglishI fear that the crisis will continue for many years, which is not what we want.
Mă tem că această criză va continua mulţi ani, iar noi nu ne dorim acest lucru.
EnglishWe now continue with the one-minute speeches on matters of political importance.
Continuăm acum cu intervenţiile de un minut privind chestiuni politice importante.
EnglishWe have to be absolutely sure that we continue to react in an appropriate way.
Trebuie să fim absolut siguri că vom continua să reacționăm într-un mod adecvat.
EnglishOur healthcare workers cannot wait and should not continue to be placed in danger.
Aceşti lucrători nu pot aştepta şi nu ar trebui să fie în continuare în pericol.
EnglishIt is clear that volcanoes continue to erupt as this Icelandic volcano is doing.
Este clar că vulcanii continuă să erupă, aşa cum o face acest vulcan islandez.
EnglishOf course, I agree that candidate countries must continue the process of reform.
Desigur, sunt de acord că ţările candidate trebuie să continue procesul de reformă.
EnglishI believe that the seas should continue to be the driving force of economic growth.
Cred că mările ar trebui să continue să fie forța motrice a creșterii economice.
EnglishThese figures will continue to rise as a result of increasing life expectancy.
Aceste cifre vor continua să crească, ca urmare a creşterii speranţei de viaţă.
EnglishFurthermore, Serbia must continue with reforms under way and carry out new ones.
Mai mult, Serbia trebuie să continue reformele în curs și să realizeze noi reforme.
EnglishIt does not make much sense for us to continue discussing the numerous amendments.
Este cumva lipsit de sens să continuăm să discutăm despre numeroasele modificări.
EnglishLong may we continue to have better access to the growing markets of the world.
Fie ca noi să continuăm să avem acces mai bun la piețele în creștere din lume!
EnglishIn such a situation, we cannot continue expanding the EU administration regardless.
În aceste condiţii, nu putem continua să extindem administraţia UE la nesfârşit.
EnglishThey want to continue living there, but this is being made difficult for them.
Ei doresc să continue să trăiască acolo, dar acest lucru devine dificil pentru ei.
EnglishLife expectancy will continue to increase and the birth rate will remain low.
Speranţa de viaţă va continua să crească, iar rata natalităţii va rămâne scăzută.
EnglishIn the meantime, I will continue to monitor and report on behalf of the citizens.
Între timp, voi continua să supraveghez și să raportez în numele cetățenilor.
EnglishThe European Commission must continue on the path it defined with the SBA in 2008.
Comisia Europeană trebuie să continue pe calea pe care a definit-o în SBA în 2008.
EnglishI consider it important that we continue to encourage people in this regard.
Consider că este important să continuăm să-i încurajăm pe cetăţeni în acest sens.
EnglishThe crisis and its implications continue, certainly, to overshadow our relations.
Criza şi implicaţiile sale continuă, în mod cert, să ne umbrească relaţiile.
EnglishThe debate will therefore continue with speakers from the political groups.
Prin urmare, dezbaterea va continua cu vorbitori din partea grupurilor politice.