angol-román fordítás erre a szóra: to come true

EN

"to come true" román fordítás

Hasonló fordítások a(z) "to come true" szóra románul

to come ige
come indulatszó
come! indulatszó
Romanian
true melléknév

Példamondatok a(z) "to come true" szó használatára románul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishUnfortunately, not all of these legitimate expectations are destined to come true.
Din păcate, nu toate aceste aşteptări întemeiate se vor şi materializa.
EnglishMay all your wishes come true. Happy Birthday!
Fie ca toate dorinţele tale să devină realitate! La mulţi ani!
EnglishToday's text will enable us to make the dreams of many people who wish to own their own homes come true.
Textul de astăzi ne va permite să transformăm în realitate visele multor oameni care îşi doresc locuinţe proprii.
EnglishLet us work to make our dreams come true.
Haideţi să muncim pentru a ne îndeplini visurile!
EnglishToday, this House's long-cherished dream of a simplified procedure and more rapid results has come true.
Astăzi, visul foarte prețuit al acestui Parlament privind o procedură simplificată și rezultate mai rapide a devenit realitate.
EnglishI firmly believe that, as a result of setting up the European Observatory last November, this wish will come true in the near future.
Sunt convins că, prin crearea Observatorului European în noiembrie anul trecut, acest deziderat se va realiza în viitorul apropiat.
EnglishOtherwise, Mr Verheugen's ominous forecast that we will only be exporting pollution and importing unemployment might come true.
Altfel, prognoza ameninţătoare făcută de dl Verheugen, aceea că nu vom face altceva decât să exportăm poluare şi să importăm şomaj, s-ar putea îndeplini.
Englisha dream come true
EnglishThe time has come to develop a true European perspective for our railway network, and the first step for that development is the first railway package.
A sosit vremea să dezvoltăm o perspectivă cu adevărat europeană pentru reţeaua noastră feroviară, primul pas în acest sens fiind pachetul feroviar.
EnglishThe flagship proposals in the Commission's Europe 2020 strategy are important tools to create that Europe, provided that we can make them come true.
Propunerile principale din cadrul strategiei Europa 2020 a Comisiei reprezintă instrumente importante pentru crearea acelei Europe, cu condiţia să le facem să devină realitate.
EnglishHowever, once again, we have limited ourselves to statements of good intentions, as though simply saying that we are the best and the strongest will make it come true.
Dar, încă o dată, ne rezumăm la declaraţii de bune intenţii, ca şi când dacă am afirma că suntem cei mai buni şi cei mai puternici ar fi suficient pentru ca totul să devină realitate.
EnglishI therefore believe that Mr Schwarzenberg's promise that the Czechs will significantly ''push European matters forward'', and that they ''will not be bottom of the class'' will come true.
De aceea cred că promisiunile domnului Schwarzenberg că cehii ,,vor împinge în faţă problemele europene” în mod semnificativ şi că ,,nu vor fi codaşii Europei” se vor adeveri.
EnglishThe adoption of this new tool will make it easier for these people to access the capital required to set up or develop a business and make their dreams of entrepreneurship come true.
Adoptarea acestui nou instrument va facilita accesul acestor persoane la capitalul necesar pentru înfiinţarea sau dezvoltarea unei afaceri şi punerea în practică a visurilor lor antreprenoriale.