angol-román fordítás erre a szóra: circumstance

EN

"circumstance" román fordítás

EN circumstance
volume_up
{főnév}

circumstance
The second circumstance that causes major problems is the following.
Cea de-a doua circumstanţă care provoacă probleme majore este următoarea.
I would rather we looked at each specific circumstance to see where we need it.
Aş prefera să analizăm fiecare circumstanţă specifică pentru a vedea unde avem nevoie de acest lucru.
I cannot shake off the impression that the Council is still insufficiently aware of this new circumstance.
Nu pot să renunţ la impresia că Consiliul încă nu este suficient de conştient de această nouă circumstanţă.
circumstance (és: juncture, occasion)
We do require that food provided to people in any circumstance is the most appropriate for the particular circumstances.
Noi solicităm ca produsele alimentare furnizate persoanelor în orice împrejurare să fie cele mai potrivite pentru circumstanțele respective.
No religion can ever, under any circumstances, be a reason, an excuse, or cover for carrying out any kind of discrimination.
Nicio religie nu poate fi un motiv, o scuză, un pretext pentru nicio discriminare de orice fel, în nicio împrejurare.
In conclusion, I believe, as does President Buzek, that the death penalty cannot be regarded, under any circumstance, as an act of justice.
Pentru a conchide, consider, la fel ca Preşedintele Buzek, că pedeapsa cu moartea nu poate fi considerată în nicio împrejurare drept un act de justiţie.
circumstance
volume_up
ocazie {nőn.} (împrejurare)

Szinonimák (angolul) a(z) circumstance szóra:

circumstance
circumstances

Példamondatok a(z) "circumstance" szó használatára románul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishHere, it is necessary to define clearly what counts as a special circumstance.
Aici este necesar să definim în mod clar ceea ce poate fi considerat circumstanță specială.
EnglishThis circumstance must be remedied immediately before any further discharge can be granted.
Această situație trebuie remediată imediat înainte de acordarea unei noi descărcări de gestiune.
EnglishLatvia's duty is to make use of this special circumstance which could be lost within the next 10 years.
Letonia are datoria de a se folosi de aceste circumstanţe speciale care ar putea dispărea în următorii zece ani.
EnglishThere could be exceptions to the general rule in some tax agreements, and your specific circumstance should also be taken into account.
Există excepţii de la regulă, în funcţie de acordul fiscal valabil şi de situaţia dumneavoastră individuală.
EnglishThere could be exceptions to the general rule in some tax agreements, and your specific circumstance should always be taken into account.
Există excepţii de la regulă, în funcţie de acordul fiscal valabil şi de situaţia dumneavoastră individuală.
EnglishHomosexuality is a choice that pertains to the private sphere and must under no circumstance be punished, but nor must it be protected.
Homosexualitatea este o alegere personală şi care nu trebuie pedepsită sub nicio formă, dar nici nu trebuie protejată.
EnglishNaturally, there are great differences in circumstance and potential as well as in legislative initiatives among the Member States.
Bineînţeles, există diferenţe semnificative între statele membre în ceea ce priveşte situaţia, potenţialul şi iniţiativele legislative.
EnglishIn this circumstance, I welcome the actions envisaged by the European Commission aimed at increasing the socio-economic knowledge base for tourism.
În acest context, salut acțiunile prevăzute de Comisia Europeană în vederea consolidării bazei de cunoștințe socioeconomice privind turismul.
EnglishOur implementing partners have the authority to decide what the most appropriate food assistance needs are in any specific circumstance.
Partenerii noștri de punere în aplicare au autoritatea de a decide care sunt nevoile cele mai adecvate de asistență alimentară în toate circumstanțele specifice.
EnglishAn aggravating circumstance is this: for 15 years, the European Court of Auditors has been unable to approve the management by the Commission of these tens of billions of euro.
O circumstanță agravantă este aceasta: timp de 15 ani, Curtea de Conturi Europeană nu a putut aproba gestiunea, de către Comisie, a acestor zeci de miliarde de euro.
EnglishThe difficulty in determining the exact age of those convicted due to the lack of birth certificates is a circumstance which increases the discretionary nature of this type of punishment.
Dificultatea de a determina precis vârsta condamnaților în lipsa certificatelor de naștere este o circumstanță ce sporește caracterul discreționar al acestui tip de sancțiune.