EN case
volume_up
{főnév}

case (és: instance, matter)
volume_up
caz {seml.}
It is not an urgent case and it is not even a 'breach of the Rule of Law' case.
Nu este un caz urgent și nici măcar nu reprezintă un caz de încălcare a statului de drept.
This activity is performed on a case-by-case basis, according to need.
Această activitate este realizată de la caz la caz, în funcţie de necesităţi.
If this is not the case, what are the reasons for this further delay?
În caz contrar, care sunt motivele pentru această întârziere suplimentară?
case (és: closet, cupboard, press, wardrobe)
volume_up
dulap {seml.}
case (és: box, encasing)
volume_up
cutie {nőn.}
In many cases they are unable to determine the nature of a product by holding a simple box or bottle in their hands.
În multe cazuri, acestea nu sunt capabile să stabilească natura unui produs ținând o simplă cutie sau sticlă în mână.
case (és: box, crate, footlocker, hutch)
volume_up
ladă {nőn.}
case (és: boot, box, chain guard, crankcase)
volume_up
carter {seml.}
case (és: example, instance)
volume_up
pildă {nőn.} (exemplu)
This is the case in Italy, for example.
Astfel stau lucrurile, de pildă, în Italia.
case
volume_up
toc {seml.} (cutie)
case (és: sheath)
volume_up
teacă {nőn.} (pentru arme)

Példamondatok a(z) "case" szó használatára románul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishThis is particularly the case given the entry into force of the Treaty of Lisbon.
Aşa stau lucrurile, dată fiind intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona.
EnglishIn the case of the mining sector, accidents can often have a cross-border impact.
În domeniul minier, impactul accidentelor poate fi, adesea, unul transfrontalier.
EnglishThird-country workers will now receive greater protection than has been the case.
Lucrătorii din țările terțe nu vor primi o protecție mai mare decât este cazul.
EnglishThe euro area has therefore become more attractive, as the case of Iceland shows.
Prin urmare, zona euro a devenit mai atrăgătoare, așa cum arată cazul Islandei.
EnglishIt is not going to produce reports merely to be heard, as was the case until now.
Nu va produce rapoarte doar pentru a fi auzit, aşa cum a fost cazul până acum.
EnglishIn the given case I voted against the waiver of the immunity of Thomas Deutsch.
În cazul de față, am votat împotriva ridicării imunității domnului Thomas Deutsch.
EnglishHowever, doing more and doing better is not just a case of increasing resources.
Cu toate acestea, a face mai mult şi mai bine nu înseamnă doar sporirea resurselor.
EnglishHowever, the reappraisal of the case will help us to make progress within Europe.
Cu toate acestea, reevaluarea cazului ne va ajuta să facem progrese în Europa.
EnglishHowever, we do not see the case for including reference to the CCCTB in this report.
Totuși, nu considerăm oportună includerea de trimiteri la CCCTB în acest raport.
EnglishIs it not the case that national parliaments have to approve such aid individually?
Nu este cazul ca parlamentele naționale să aprobe un astfel de ajutor individual?
EnglishThis is usually not the case if you are using a work laptop and a home computer.
Nu este cazul de obicei, când utilizați un laptop la serviciu și un computer acasă,.
EnglishTake the case of a Vietnamese girl helping her father with the gardening one day.
Să luam exemplul unei fete vietnameze care într-o zi îşi ajuta tatăl la grădinărit.
EnglishImpact assessments are to be carried out systematically in the case of new laws.
Evaluarea impactului trebuie să se desfăşoare în mod sistematic în cazul legilor noi.
EnglishWe do not say that in every case when we have red mud, it is not hazardous.
Nu spunem că de fiecare dată când întâlnim noroi roșu, acesta nu este periculos.
EnglishThis is the case with the way in which natural disasters are managed, for instance.
Este cazul modului în care sunt gestionate, de exemplu, calamitățile naturale.
EnglishIn this case we must support the resolution and also what Mrs Vergiat has said.
În consecinţă, trebuie să sprijinim rezoluţia şi ceea ce a spus dna Vergiat.
EnglishIt is clear that, even in the case of rural projects, there will be no problem at all.
Este clar că, inclusiv în cazul proiectelor rurale, nu va exista nicio problemă.
EnglishIn any case, deaf journalists may have some difficulty if you announce the results.
Oricum, jurnaliştii surzi ar putea avea ceva dificultăţi dacă anunţaţi rezultatele.
English. - Mr President, I would like to present the case of Mr Muhannad Al Hassani.
autoare. - Dle președinte, aș dori să prezint cazul dlui Muhannad Al Hassani.
EnglishIn the case of my own country, we have Act no 334 of 2006, revised in 2010, in force.
Referitor la țara mea, avem în vigoare Legea nr. 334 din 2006, revizuită în 2010.