angol-román fordítás erre a szóra: arrogant

EN

"arrogant" román fordítás

EN arrogant
volume_up
{melléknév}

arrogant (és: assumptive, haughty, huffy, lofty)
volume_up
arogant {mn hímn.}
This text, which is of an arrogant and imperial nature, is not acceptable.
Acest text arogant şi imperial este inacceptabil.
I think it is very arrogant of you to say you have no time.
Consider că este foarte arogant din partea dvs. să spuneţi că nu aveţi timp.
I voted against this arrogant and shoddy text.
Am votat împotriva acestui text arogant și de proastă calitate.
arrogant (és: bumptious, conceited, coxcomb, haughty)
volume_up
îngâmfat {mn hímn.}
arrogant (és: grumpy, haughty, huffy, peevish)
volume_up
ţâfnos {mn hímn.}
volume_up
înfumurat {mn hímn.}
arrogant (és: haughty, majestic)
volume_up
trufaș {mn hímn.}
arrogant
volume_up
boieros {mn hímn.} (arogant)
arrogant
arrogant (és: haughty)
volume_up
mândru {mn hímn.} (trufaş)
arrogant (és: brave, conceited, daring, haughty)
volume_up
semeț {mn hímn.}

Szinonimák (angolul) a(z) arrogant szóra:

arrogant

Példamondatok a(z) "arrogant" szó használatára románul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishIt merely serves to expose the EU's arrogant disregard for democratic opinion.
Acest lucru serveşte doar la expunerea indiferenţei arogante a UE faţă de opinia democratică.
EnglishThe EU is gradually giving away its trump cards here by acting rather like an arrogant superpower.
UE renunță treptat la așii din mânecă, comportându-se mai degrabă ca o supraputere arogantă.
EnglishIn doing so, he became a byword for arrogant folly.
Procedând astfel, a devenit personificarea aroganţei nebune.
EnglishTherefore, we should analyse our mistakes and not be so arrogant as simply to carry on as before.
Prin urmare, ar trebui să ne analizăm greşelile şi să nu fim aroganţi în asemenea măsură încât să continuăm, pur şi simplu, ca până acum.
EnglishNow Parliament is in the position of having to carry the can for the actions of the arrogant Swedish Presidency.
Parlamentul se află în prezent în situaţia de a fi nevoit să tragă ponoasele de pe urma acţiunilor arogantei Preşedinţii suedeze.
EnglishThat is an arrogant statement.
EnglishI am a little ashamed on its behalf on account of the members of the public up there, as this is the negative side, the arrogant side of Europe.
Îmi este puţin ruşine în locul acestuia, în numele membrilor din public, de acolo de sus, deoarece aceasta reprezintă latura negativă, latura arogantă a Europei.
EnglishWe are of the opinion that this is an arrogant statement, as the right and opportunity to attend school are far from foregone conclusions in many EU Member States.
Suntem de părere că aceasta este o declaraţie arogantă, deoarece dreptul şi şansa de a merge la şcoală sunt departe de a fi concluzii anticipate în multe state membre ale UE.
EnglishInstead, I expect we shall see here an arrogant and overweening Commission doing what it does best, thumbing its nose at the public whilst the guilty ones go unpunished.
Dimpotrivă, acum mă aștept să vedem o Comisie arogantă și disprețuitoare care va face ce știe mai bine, adică va continua să sfideze publicul, lăsându-i nepedepsiți pe cei responsabili.
EnglishAlthough some countries are still living in the Middle Ages as regards compliance with human rights standards, Europe would be well advised to give up on adopting too arrogant a stance.
Și, deși câteva țări încă trăiesc în Evul Mediu din punctul de vedere al respectării standardelor drepturilor omului, ar fi bine ca Europa să nu adopte o poziție prea arogantă.