angol-román fordítás erre a szóra: am sure

EN

"am sure" román fordítás

Példamondatok a(z) "am sure".

Hasonló fordítások a(z) "am sure" szóra románul

to be ige
sure melléknév
sure határozószó
Romanian

Példamondatok a(z) "am sure" szó használatára románul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishI am sure that, if we respected them better, we would not be in this situation.
Sunt sigur că, dacă le-am fi respectat mai bine, nu am fi fost în această situaţie.
EnglishI am sure that this is what the constituents of all the Members of this House want.
Sunt sigur că votanţii tuturor deputaţilor din această Cameră doresc acest lucru.
EnglishI am absolutely sure that the European Union and the Commission can do that.
Sunt pe deplin convins că Uniunea Europeană și Comisia pot realiza acest lucru.
EnglishI am sure that you will also begin the process of negotiation with Macedonia soon.
De asemenea, sunt sigur că veţi începe procesul de negociere cu Macedonia în curând.
EnglishI am sure that this regulation will improve the quality of each of our lives.
Sunt sigur că această directivă va îmbunătăţi calitatea vieţii fiecăruia dintre noi.
EnglishI am sure that whatever remains to be done can still be achieved in the future.
Sunt convins că, orice a rămas de făcut, poate fi încă realizat în viitor.
EnglishI am sure that a broader survey in Europe would generate the same results.
Sunt convins că o anchetă mai vastă la nivelul Europei ar avea aceleași rezultate.
EnglishI am sure that you will continue this work during the Presidencies to come.
Sunt sigur că veți continua această muncă pe perioada următoarei președinții.
EnglishI think this is very clear and I am sure that we will honour this agreement.
Cred că acest lucru este foarte clar și sunt sigur că vom onora acest acord.
EnglishI am sure that we will have a very fruitful debate on those proposals very soon.
Sunt sigur că vom avea în curând o dezbatere foarte fructuoasă asupra acestor propuneri.
EnglishI am sure, however, that Parliament would have supported a more ambitious result.
Cu toate acestea, sunt sigur că Parlamentul ar fi sprijinit un rezultat şi mai ambiţios.
EnglishI am sure you are aware that last week I made an official visit to the US.
Sunt convins că ştiţi că săptămâna trecută am făcut o vizită oficială în SUA.
EnglishI am sure that this will be an example which will be followed later on by other regions.
Sunt sigur că acesta va fi un exemplu care va fi urmat mai târziu de alte regiuni.
EnglishIf we show the same dedication and commitment, I am sure we will succeed.
Dacă dăm dovadă de aceeaşi dedicare şi angajament, sunt convins că vom reuşi.
EnglishI am not sure that the Greenlandic, Russian and Canadian Inuits would agree with that.
Nu sunt sigură că inuiţii groenlandezi, ruşi şi canadieni ar fi de acord cu aceasta.
EnglishPut another way, I am not sure that monopoly by large companies was the intended aim.
Altfel spus, nu sunt sigură că scopul urmărit a fost monopolul marilor întreprinderi.
EnglishI am sure the Secretary-General will be here - there is no doubt about that.
Sunt sigur că Secretarul General va fi aici, nu am nicio îndoială privind acest lucru.
EnglishI am sure that Parliament's support today represents an important step.
Sunt sigur că sprijinul de astăzi al Parlamentului reprezintă un pas important.
EnglishI am not sure, however, whether we are trying to cure the right illness.
Cu toate acestea, nu sunt sigur dacă încercăm să rezolvăm adevărata problemă.
EnglishI am sure that this is going to work much better than what we had in the past.
Sunt convinsă că toate acestea vor funcţiona mult mai bine decât au funcţionat în trecut.

Más szótárak

English
  • am sure

Ezenkívül a bab.la kínálta között megtalálod a angol-magyar szótárt még több fordításért.