EN phrase
volume_up
{főnév}

phrase (és: sentence)
volume_up
фраза [фра́за] {nőn.}
And this is an opening phrase from the novel "Lolita."
Вот первая фраза из романа "Лолита".
Example: "i'm feeling lucky"Meaning: Messages containingthe phrase "i'm feeling lucky" or "I'm feeling lucky"
Значение: письма, в которых есть фраза "мне повезет!" или "Мне повезет!"
Used to search for an exact phrase**Capitalization isn't taken into consideration
Используются для поиска точной фразы ** Регистр не учитывается
phrase (és: aspect, expression, face, locution)
volume_up
выражение [выраже́ние] {seml.}
phrase (és: orb, ply, return, tour)
volume_up
оборот [оборо́т] {hímn.}
phrase (és: fashion, pattern, pencil, style)
volume_up
стиль [стиль] {hímn.}
phrase (és: idiom)
volume_up
идиоматическое выражение [идиомати́ческое выраже́ние] {seml.}

Szinonimák (angolul) a(z) phrase szóra:

phrase

Példamondatok a(z) "phrase" szó használatára oroszul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishUse the find bar to locate a specific word or phrase on a webpage.
Для поиска на странице нужного слова или словосочетания используйте панель поиска.
EnglishYou can define a particular word or phrase from within your document.
Вы можете дать определение отдельному слову или словосочетанию в документе.
EnglishUsed to search for an exact phrase**Capitalization isn't taken into consideration
Используются для поиска точной фразы ** Регистр не учитывается
Englishgeneralized phrase structure grammar
обобщенная грамматика непосредственных составляющих
EnglishExample: subject:"dinner and a movie"Meaning: Messages containingthe phrase "dinner and a movie" in the subject
Пример: subject:"ужин и фильм"Значение: письма, в теме которых есть словосочетание "ужин и фильм"
Englishappearing in your cell, you want the viewer to be able to link to Google.com from the phrase "search the web"), enter this hyperlink formula into the cell:
введите в нужную ячейку указанную ниже формулу гиперссылки.
Englishphrase structure grammar
грамматика структуры предложения
Englishappearing in your cell, you want the viewer to be able to link to Google.com from the phrase "search the web"), enter this hyperlink formula into the cell:
введите в нужную ячейку указанную ниже формулу гиперссылки.
Englishto exercise parsimony of phrase
Englishto exercise parsimony of phrase
Englishphrase structure grammar
грамматика структуры фразы
Englishlevel of phrase structure
уровень структуры фразы
Englishphrase structure rule
право структуры предложения
Englishphrase structure rule
правило структуры фразы