angol-norvég fordítás erre a szóra: You can choose

EN

"You can choose" norvég fordítás

Példamondatok a(z) "You can choose".

Hasonló fordítások a(z) "You can choose" szóra norvégul

you névmás
can főnév
can ige
Norwegian
to choose ige
Norwegian

Példamondatok a(z) "You can choose" szó használatára norvégul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishYou can choose the same date ranges that are available for your standard reports.
Du kan velge de samme datoperiodene som er tilgjengelige for standardrapportene dine.
EnglishYou can choose which language you want Google to identify your searches in.
Du kan velge hvilket språk du vil Google skal identifisere svarene dine på.
EnglishIf you set up a backup phone, you can choose to have your code sent to your backup phone.
Hvis du konfigurerte en reservetelefon, kan du velge å få koden tilsendt til denne.
EnglishYou’ll need to enter in a code, which you can choose to receive via SMS or voice call.
Du må oppgi en kode du kan velge å motta via tekstmelding eller taleanrop.
EnglishYou can choose to be notified only about new messages in certain categories.
Du kan velge å bare bli varslet om nye e-poster i enkelte kategorier.
EnglishWith the Gmail app for Android, you can choose how you're notified of incoming messages.
Med Gmail-appen for Android kan du velge hvordan du skal varsles om innkommende e-poster.
EnglishYou can choose who sees your information, as well as what information people can see.
Du kan velge hvem som skal kunne se informasjonen din, og hvilken informasjon folk skal kunne se.
EnglishThe first time you open the Google Play Music app, you can choose which account you want to use.
Første gang du åpner Google Play Musikk-appen kan du velge hvilken konto du vil bruke.
EnglishYou can choose to use categories as inbox tabs, and as labels.
Du kan velge å bruke kategoriene som innboksfaner og som etiketter.
EnglishOnce defined, you can choose the language from the dropdown and add the translation.
Når oversettelser er lagt til, kan du velge språket fra rullegardinmenyen og legge til den oversatte teksten.
EnglishYou can choose to show or hide as many categories as you need.
Du kan velge å vise eller skjule så mange kategorier som du vil.
EnglishYou can choose from multiple ad sizes designed to suit a wide variety of page designs.
Du kan velge blant en rekke annonsestørrelser som er utformet for å passe til en lang rekke sideutforminger.
EnglishAlternatively, you can choose to encrypt all of your synced data with a sync passphrase.
Eventuelt kan du velge å kryptere alle de synkroniserte dataene dine med en passordfrase for synkronisering.
EnglishIf you are the owner of the account, you can choose to hide such account details on the sign-in screen.
Hvis du er eieren av kontoen, kan du velge å skjule disse kontodetaljene på påloggingsskjermen.
EnglishYou can choose the AdSense for video integration option that best suits your business model:
Velg integreringsalternativet som passer best for bedriftsmodellen din når du integrerer AdSense for video:
EnglishYou can choose the AdSense for games integration option that best suits your business model:
Velg integreringsalternativet som passer best for bedriftsmodellen din når du integrerer AdSense for spill:
EnglishOnce your experiment has collected sufficient data, you can choose the winner of your experiment.
Når det er samlet inn tilstrekkelig med data i eksperimentet, kan du utpeke vinneren av eksperimentet.
EnglishYou can choose which information you share on your profile.
Du kan velge hvilken informasjon du vil dele på profilen din.
EnglishHowever, you can choose and customize your own sections.
Du kan imidlertid velge deler selv og tilpasse dem etter ønske.
EnglishA: Yes, but you can choose how much or how little to share.
Sv.: Ja, men du kan velge hvor mye eller lite du vil dele.

Más szótárak

English
  • You can choose

Találd meg még több szó fordítását a angol-magyar szótárban.