angol-norvég fordítás erre a szóra: match

EN

"match" norvég fordítás

NO

"match" angol fordítás

volume_up
match {hímn.}
EN

EN match
volume_up
{főnév}

1. "attribute equaling or exceeding"

match
volume_up
likemann {hímn.}
match

2. "device to make fire"

match
volume_up
fyrstikk {hímn.}

3. sportok

match
volume_up
kamp {hímn.}
match
volume_up
match {hímn.}
Many of these icons will look familiar, as they're a close match to the icons that you'll find on your desktop.
Many of these icons will look familiar, as they're a close match to the icons that you'll find on your desktop.
Not acceptable The domain in the ad's display URL doesn't match the domain in the landing page URL.
Not acceptable The domain in the ad's display URL doesn't match the domain in the landing page URL.
Match the domain of your landing page The domain of your display URL must match the domain of your landing page URL (after any redirects).
Match the domain of your landing page The domain of your display URL must match the domain of your landing page URL (after any redirects).

Példamondatok a(z) "match" szó használatára norvégul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishWithout the OR, your results would typically show only pages that match both terms.
Uten ORviser resultatene normalt bare sider som inneholder begge søkeordene.
EnglishThe ad code on your website must exactly match the code as it was generated in your account.
Annonsekoden på nettstedet ditt må være nøyaktig lik koden som ble generert i kontoen din.
EnglishThe pie chart adjusts to display the necessary segments to match the way the data is divided.
Hvilke segmenter som vises i sektordiagrammet, tilpasses etter hvordan dataene er inndelt.
EnglishYou'll also be able to set up filters to view user comments which match the criteria you select.
Du kan også sette opp filtre for å se kommentarer fra brukere som passer med kriteriene dine.
EnglishNo hacker can break in and change your vote, because then it won't match your receipt.
Ingen hackere kan bryte seg inn å forandre din stemme, fordi da vil ikke den samsvare med kvitteringen din.
EnglishYour source code must match the generated AdSense code exactly, including whitespace and punctuation.
Kildekoden skal være identisk med den genererte AdSense-koden, også når det gjelder mellomrom og tegnsetting.
EnglishA filter automatically applies one or more actions to incoming messages which match some criteria.
Et filter bruker automatisk en eller flere handlinger på innkommende meldinger som samsvarer med visse kriterier.
EnglishIt indicates that the URL listed in the website's certificate doesn't match the actual URL of the site.
Dette betyr at nettadressen i nettstedets sertifikat ikke samsvarer med den faktiske nettadressen for nettstedet.
EnglishAuto Awesomes are generated automatically when photos and videos you upload to Google+ match certain criteria.
Supereffekter genereres automatisk når bilder og videoer du laster opp til Google+, oppfyller bestemte kriterier.
EnglishAuto Awesome photos are automatically generated when photos you upload to Google+ match the criteria below.
Bilder med Supereffekter blir generert automatisk når bilder du laster opp på Google+, oppfyller kriteriene nedenfor.
Englishas your primary website on the Google+ Page, we won’t be able to match your Analytics property with your pages account.
som primært nettsted på Google+-siden, kan vi ikke samkjøre Analytics-området ditt med Sider-kontoen din.
EnglishOn a game invite or turn, touch the Menu icon to see a list of people you’re playing with or remove a match.
I en spillinvitasjon kan du trykke på menyikonet for å se en liste over personene du spiller mot, eller fjerne et spill.
EnglishThe first item is the most relevant match we found, the second is the next most relevant, and so on down the list.
Det første elementet er det mest relevante resultatet, det andre det nest mest relevante og så videre nedover listen.
EnglishAdSense for mobile is a good match for you if:
AdSense for mobil passer godt for deg hvis:
EnglishThen we match them in pairs by computer.
Så bruker vi en datamaskin til å dele dem i par.
EnglishWhen you access Gmail in your mobile browser, your language should match your language setting in the desktop version of Gmail.
Gmail for mobil er nå tilgjengelig på disse språkene:
EnglishIf you're seeing garbled characters, then the encoding of your ads probably doesn't match the encoding of your page.
Hvis du ser utydelige tegn, skyldes det mest sannsynlig at kodingen av annonsene ikke stemmer overens med kodingen av siden.
EnglishIf a location is not yet enabled for selling in the local currency, the price will be defaulted to match your home currency.
Hvis et sted ennå ikke er aktivert for salg i lokal valuta, blir prisen som standard satt til å tilsvare den lokale valutaen din.
EnglishAre you ready to make the match?
EnglishSmiling stimulates our brain reward mechanism in a way that even chocolate -- a well-regarded pleasure inducer -- cannot match.
Smiling stimulerer hjernen's belønnings-mekanisme på en måte som til og med sjokolade -- en velkjent gledeskaper -- ikke kan slå.