EN whining
volume_up
{főnév}

whining (és: whimper, whine, grizzle, snivel)
Almost whining had given way to actual whining.
- A majdnem nyafogás helyet adott a tényleges nyafogásnak.
whining (és: squealer, sniveler)
Cyril, whining a little always, pulling at her hand.
A mindig nyafogó, folyton a kezét ráncigáló Cyril.
whining (és: ululation, wail)
whining

Példamondatok a(z) "whining" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishA few steps back, Drifter dropped hurriedly in a crouch, snarling and whining.
Néhány lépéssel mögötte Himpellér hirtelen lekushadt, vicsorogva és nyüszítve.
EnglishI heard the whining of their song, discordant, ghastly, yet strangely familiar.
Hallottam vinnyogó éneküket; fülhasogató volt, hátborzongató, mégis furcsán ismerős.
EnglishMister D was standing in the door to dispatch with his head down, whining at me.
Mister D állt a forgalomirányító ajtajában, és a fejét lehajtva nyüszített.
EnglishUm, 13 men down, 11 of them were critical injuries-- Stop your fucking whining.
Um, 13 ember halt meg, 11 kritikus sérülésben-- Hagyd abba ezt a kibaszott nyavajgást!
EnglishKarli was whining from behind the door, where I'd tied her up to a Grecian pillar.
Karli az ajtó mögött nyüszített, mert kint odakötöttem egy görög oszlophoz.
EnglishYou clung to her, whining . crying pitifully, your body white and feverish and hungry.
Belekapaszkodtál, nyöszörögtél... szánnivalóan sírtál, sápadt voltál, lázas, éhes.
EnglishNot a sound except for the crickets and a couple of mosquitoes whining around his face.
Nem hallatszott zaj, csak a tücskök meg a feje körül röpködő szúnyogok zümmögése.
EnglishBut the place was silent except for Reba McEntire, who was whining something about Alabama.
De az ivóban csend honolt, csupán Reba McEntire magyarázott valamit Alabamáról.
EnglishI hoped he had stopped being the whining little nuisance he was as a kid.
Remélem, hogy elnőtte már azt a borzasztó nyafkaságot, ami gyermekkorában jellemezte.
EnglishThe children didn't talk directly to any of his people, but the whining was real and growing.
A gyerekek egyikükhöz sem szóltak, de egyre hangosabban sírtak és nyüszítettek.
EnglishThe dishwashers, the refrigerators, the pressure cookers, the whining vacuum cleaners.
A mosogatógépek, a hűtő szekrények, a kuktafőzők, a sivító porszívók is.
EnglishA whining snarl echoed from the rock as the first of the great ballistas crashed.
Csattanás visszhangzóit a sziklák közt: lecsapott az első lövedék.
EnglishWhining beggars came up to her - women with dirty babies in their arms.
Siránkozó koldusok jöttek felé, asszonyok piszkos gyermekükkel a karjukon.
EnglishHe came to me, but very slowly, whining and shivering with every step.
Odajött hozzám, de nagyon lassan, nyüszített és reszketett minden lépésnél.
EnglishGerald Hope's slightly whining voice.
Most a kandalló mellett állt, és a nyafogós hangú Mrs. Gerald Hope-ot hallgatta.
EnglishAt first there was a whining sound on the line, as though a wind were in the wires.
Először valami nyüszögésfélét hallott; a hang olyan volt, mintha szél vonyítana a vezetékekben.
EnglishAnd yet to hear that whining voice, to see that bent and quivering back!
De hallani azt a siránkozó hangot, látni azt a hajlott, remegő hátat!
EnglishBut the poor Dog was very hungry, and whining and wagging his tail, he tried to say:
De a kutya nagyon éhes volt; nem tágított a küszöbről, hanem megcsóválta a farkát, és így szólt:
EnglishI'm weary of this whining about our own ignorance and feebleness.
Elegem van abból, hogy állandóan a tudatlanságunkon és a gyengeségünkön siránkozzunk!
EnglishBuster was lost in the whining noise of his Weed Eater, which he slowly worked toward the track.
Buster a Gazevőjét berregtette, és lassan araszolt vele a futópálya felé.