EN

well {kötőszó}

volume_up
Well, well, well... your family has left you with a bit of a burden, haven't they?
Nos, nos, nos... a családja itt hagyta egy kis adóssággal, nemde?
Well, I was going to have you imprisoned for life, but I kind of like this better.
Nos, úgy gondoltam, hogy életed végéig bebörtönözlek, de azt hiszem ez sokkal jobb.
Well, well, things will go as they will; and there is no need to hurry to meet them.
Nos, nos, úgyis a maga útján megy minden, semminek nem kell elébe sietni.

Példamondatok a(z) "well" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishMy lads are well trained, but we haven't had all that much practical experience.
Az embereim igen jó kiképzést kaptak, de nincs túl sok gyakorlati tapasztalatuk.
EnglishWell, Tony said, we came here to find out if there actually had been an autopsy.
Nos - felelte Tony -, azért jöttünk, hogy megtudjuk, volt-e egyáltalán boncolás.
EnglishMorgaine told me you would come, and there is hot wine as well, said Gwenhwyfar.
- Morgaine mondta, hogy jöttök, és forralt bor is vár rátok - felelte Gwenhwyfar.
EnglishThey say, well, we have a thing in a box, and we have its inputs and its outputs.
Azt mondják, van valami egy dobozban, továbbá vannak bemeneteink es kimeneteink.
EnglishWell, mademoiselle, Vautrin said, turning to Victorine, you are eating nothing.
- Ejnye, kisasszony - szólította meg Vautrin Victorine-t -, ön semmit sem eszik.
EnglishSuits him very well to lie up and ring bells and have trays brought up and down.
- Szereti az ágyat, és szeret csengetni, hogy rohangáljanak körülötte a tálcával.
EnglishAh, well, it was a puzzling case and of course we made full notes on the subject.
Titokzatos ügy volt ez, és annakidején igyekeztünk minden részletet földeríteni.
EnglishWell, you know this is the end of the line for Val if he doesn't have a hit here.
Nos, azzal tisztában vagy, hogy Valnak annyi, ha most ezzel a filmmel befuccsol.
EnglishWell, would anybody like to explain exactly what the hell happened at the bank?!
Nos, valaki pontosan eltudná nekem magyarázni, hogy mi a fene történt a bankban?!
EnglishAh, well, I wish I could tell you, Inspector... that your story was fantastical.
Hát... bárcsak azt mondhatnám, felügyelő... hogy a története fantasztikus volt.
EnglishSo that chap in the photo might well be nothing at all just another coincidence.
Mi van akkor, ha az a fickó, akit lefényképeztünk, ugyanilyen véletlen egybeesés.
EnglishYes, I was telling you, and you damned well better mark my words because I know.
Igen, mint mondtam, és jobban teszed, ha megjegyzed a szavaimat, mert én tudom!
EnglishDifficult to prove if the children are well nourished and can quote their Bible.
Nehéz bebizonyítani, ha a gyerekeket jól táplálják, és idézni tudnak a Bibliából.
EnglishWell, I'd just about given up on you, I had! she bawled as he came into the room.
Már azt hittem, többet el se akarsz jönni teremtette le, amint a szobába lépett.
EnglishI work for a commercial business, but I perform other duties as well, he allowed.
Kereskedelmi területen működöm, de más kötelezettségeim is vannak - vallotta be.
EnglishWe'll be nice to them, very nice, if they'll be nice to us, won't we, yes, yess.'
Jók leszünk hozzájuk, nagyon jók, ha ők isz jók hozzánk, ugye, bizzony, bizzony!
EnglishWell, then, in the Savage Garden, said Armand, you shine beautifully, my friend.
- Nos, barátom - mondta Armand -, te káprázatosan tündökölsz a Sötétlő Erdőben.
English'Ay, we'll just ask ye when we want ye,' said she, and shut the door in my face.
- Ha lesz, majd szólunk" - mondta az asszony, és becsukta a kaput az orrom előtt.
EnglishSo, to have other sites as well is a necessity, especially to moderate the costs.
Így szükség van más helyszínekre is, különösen a költségek mérséklése érdekében.
EnglishIt placed the well-being of humanity as a whole above that of any single human.
A szabály, ami az emberiség egészének jólétét a személyek érdekei fölé helyezte.