angol-magyar fordítás erre a szóra: unheeding

EN

"unheeding" magyar fordítás

EN unheeding
volume_up
{melléknév}

Szinonimák (angolul) a(z) unheeding szóra:

unheeding
English

Példamondatok a(z) "unheeding" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishUnheeding Gandalf rode on into the mist, and reluctantly they followed him.
Gandalf habozás nélkül továbblovagolt a ködbe, a többiek vonakodva követték.
English'By it one attains freedom from the Wheel of Things,' the lama went on, unheeding.
- Az ember megszabadulhatna a Dolgok Kerekétől - folytatta a láma feleletre sem ügyelve.
EnglishMerrin continued with the prayers, unheeding, as the torrent of abuse raged on.
Merrin, mit sem törődve az üvöltéssel, folytatta az imát, s eközben a szitkok özöne tovább áradt felé:
EnglishNatures drama, life unheeding of the cataclysm that rushed upon it from behind - or above.
A természet drámája, az élet, mely még mit sem sejt a hátulról vagy fentről közelgő végzetről.
EnglishSee that you remember your place from now on, Dincrist called after the unheeding breakabout.
Ezek után se felejtse el, hol a helye kiáltotta utána Dincrist.
EnglishBut you wont find them, John, he murmured to the unheeding wind.
De nem fogod megtalálni őket, John mormolta a közönyös szélnek.
EnglishThen each began to climb rapidly, hand over hand, unheeding of the submachine carbines strapped to their backs.
Mindketten sebesen mászni kezdtek, apró fogásokkal, nem is törőődve a hátukra szíjazott automata karabélyokkal.
EnglishThe great Troll was again facing his judges while the three vainly attempted to restore order to the unheeding assembly.
A hatalmas troll ismét szembefordult három bírájával, akik hiábavalóan igyekeztek rendet teremteni a megvadult tömegben.
EnglishThen dog-like, uncomfortably on all fours yet unheeding his discomfort, he stole forward five yards and stopped.
Aztán négykézlábra ereszkedve, a vadászkutya tartásában néhány méternyire előre kúszott, mit sem törődve kényszeredett helyzetével.
EnglishUnheeding, Danny bent forward again.
Danny nem törődött vele; folytatta.
EnglishT'sain passed unheeding.
EnglishBeside the door, sardines grilled over glowing coals, emitting a delectable odor and attracting customers who might otherwise have passed by unheeding.
Az ajtó mellett faszénparázson hal sült, kellemes illatot árasztva, amely az amúgy betérni nem akaró járókelőket is gyakran evésre csábította.
EnglishAnother sort of finch was a bloodsucker, surviving by pecking at the long neck of an unheeding booby until it had raised little beads of blood.
Egy másik pintyfaj vámpír módjára élt, úgy tartotta fenn magát, hogy addig csipkedte az éppen elbámészkodott szulák hosszú nyakát, míg abból apró vércsöppek serkentek ki.
EnglishAillas felt a pang of deja vu; once again he stood in the gallery at Castle Sank, with Tatzel marching toward him, unheeding of all save her private thoughts.
Aillast különös déja vu érzés kerítette hatalmába; ismét ott állt a Sank kastély folyosóján, Tatzel közeledett hozzá, nem törődve semmivel, csak saját gondolataival.