EN unbounded
volume_up
{melléknév}

As for Rohr and the group of trial lawyers who'd funded the case, the future was filled with unbounded opportunity.
Ami Rohrt és a vállalkozás költségeit fedező ügyvédcsoportot illette, fényes jövő elé néztek; úgy tűnt, a korlátlan lehetőségek birodalma nyílt meg előttük.
This should incline you to self-criticism, rather than to the unbounded propaganda of success.
Ennek önkritikára kellene indítania Önöket, nem pedig féktelen sikerpropagandára.
The grief of both Octavia and Augustus was unbounded and the death was mourned as a public calamity.
Octavia és Augustus kétségbeesése határtalan volt, a halálesetet állami katasztrófaként gyászolták.
unbounded (és: fathomless, huge, immense)
Yes, love you, I whispered, love the sheer will and the ever present anger; yes, give it to me, the rage in the warm sweet blood flowing, and suddenly there came, towards me, her unbounded love.
, súgtam, szeretem konok akaratodat, sosem szűnő haragodat; igen, add nekem a dühöt az édesen, melegen áradó vérben; és az hirtelen rám zúdult, mérhetetlen szerelemmel.

Szinonimák (angolul) a(z) unbounded szóra:

unbounded

Példamondatok a(z) "unbounded" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishI had a most unbounded stock of vanity and pride, and but a very little stock of virtue.
Hiúságból és gőgből rendkívül bőséges készletem volt és csak igen kevéske az erényből.
EnglishAnd while genius knew it had limits, idiocy was always unbounded.
A zseni tisztában van velük, az ostobaság azonban nem ismer határokat.
EnglishHe could never match Koris as a warrior_his respect for that young man's skill was unbounded.
Mint harcos Korisnak a közelébe sem ért határtalanul tisztelte ennek a fiatalembernek a képességeit.
EnglishIt should be a man of youth and vigor, of wisdom and unbounded patriotism; a man who had proved himself in the highest councils of the land but was not yet bowed with age.
Fiatalnak és életerőősnek kell lennie, bölcsnek és odaadó hazafinak, olyan embernek, aki bizonyított már az ország legfelsőőbb tanácsadó szerveiben, de még nem hajlott korú.