EN twist
volume_up
{főnév}

twist (és: appetite, relish, stomach)
twist (és: backwash, drifting)
twist (és: bend, corner, curvature, curve)
At a twist through the trees they came out on a space surmounted by a small white pilastered temple.
Az egyik kanyar után az ösvény kibukkant a fák közül egy tisztásra.
After several twists and turns they came out into the square in front of the stone tower they'd seen that morning.
Befordultak egy keskeny, árnyas sikátorba, és néhány kanyar után a reggel látott kőtorony előtti térre értek.
A few twists and turns later, he was in a darkened room that seemed to be set sideways in the body of the ship.
Még néhány kanyar és lépcső következett, és Ryan egy elsötétített szobában találta magát, ami úgy tűnt, oldalvást van elhelyezve a hajó gyomrában.
twist (és: bend, corner, crook, curve)
twist (és: bluff, craft, dupery, fraud)
twist (és: bolt, screw, male screw)
Twist released his concentration, spun to his left, and knelt.
Csavar abbahagyta a koncentrálást, bal oldalára hemperedett, és feltérdelt.
The elf returned fire while Twist struggled to unmoor the boat.
A tünde viszonozta a tüzet, Csavar pedig a horgonykötelekkel vesződött.
Even if Twist was a warrior adept, they would not get out alive without Burke.
És Burke nélkül még akkor sem jutnának ki élve, ha Csavar valóban fizikai adeptus lenne.
twist (és: candy, woman)
volume_up
{fn}
The exquisite beauty of an elven face is shattered when perfect lips twist into a sneer.
A elmosolyodott, amitől tökéletesen szép elf arcvonala csúnyán megtört.
Her face softened beautifully, her mouth twisting unwillingly into a smile.
A akaratlanul elnevette magát, amitől igézően megszelídült az arca.
You, old man, will leave us be and make no move to twist or harm our spells as we go, or she will die.
Te pedig, öregember, ne próbálj az utunkba állni, különben a meghal!
twist (és: skew, skewness, cant, slant)
twist (és: chase, furrow, rifling, score)
twist (és: contortion)
twist (és: cord, crab, rope, string)
As Keepiru twisted around again, Toshio flung himself backward, allowing the fin to pass between himself and the rope.
Amikor Kipiru megint átfordult, Toshio hátralökte magát, hogy a fin közte és a kötél között ússzon el.
Samson twisted and yanked Grunt's arm behind his back, grabbed a foot, and slid the poor boy across the ring and through the ropes.
Hátracsavarta Röfi jobb karját, majd megragadta a bal lábát, és végigvonszolva a páston, kilökte a kötél alatt a földre.
He twisted around, leaned over the back of the seat, and quickly fetched the rope from the pile of outdoor gear in the cargo hold.
De ez a kötél még jó szolgálatot tehet - mondta Elliot, azzal megfordult, behajolt a hátsó üléshez, és gyorsan felkapta a kötélcsomót.
He didn't like the way this new twist pushed against the limits of the imposed imagery.
Nem tetszett neki, ahogy ez az új fordulat feszegetni kezdte az illúzióvilág határait.
Because now, the twist is... he can't even lie about his feelings anymore.
Mert most az a fordulat, hogy... nem tud többé hazudni az érzéseiről.
And it has an unexpected twist -- something that you didn't expect -- and you find a joyful experience.
És egy meglepő fordulat van benne -- amire nem számítunk -- és ezt élvezzük találod.
twist (és: crookedness)
twist (és: string, wool, yarn, double yarn)
twist (és: dupery, fraud, shenanigan, spoof)
twist (és: girl, tail)
twist (és: hen)
twist (és: kicker)
De van benne egy váratlan fordulat.
twist (és: perversion)
twist (és: round, spell, trip, turn)
Gray, naked shapes fornicating and twisting in the flames and in the shadows, the smoke billowing up to obscure the faces of all those surrounding him and looking at him.
Szürke, pőre testek párzottak és rángtak a lángokban és az árnyékban, gomolygó füst homályosította el a feléje forduló arcokat.
twist (és: screw, wrenching)
And then the twist, the simple little twist.
Aztán az a csavarás; az egyszerű, finom mozdulat.
twist (és: shenanigan)
twist (és: spiral, thread, worm)
twist (és: torque)
twist (és: twirl)
twist
twist (és: warp)
twist
twist
twist
twist
twist
twist

Szinonimák (angolul) a(z) twist szóra:

twist

Példamondatok a(z) "twist" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishAnd so, in the course of a life, the serpent was made to bow, to bend and twist.
Ezért van, hogy élete folyamán a gerinc-kígyó kénytelen meghajolni, megcsavarodni.
EnglishTammy ordered another club soda, with a twist of lime, and started for the patio.
Tammy rendelt még egy pohár szódat kis citrommal, és megindult a belső udvar felé.
EnglishThe Judge knocked politely, three light raps followed by a twist of the doorknob.
A bíró udvariasan, finoman hármat kopogott, majd elfordította a kilincsgombot.
EnglishThe children's faces were still visible, but now the horror had a new twist.
A gyermekek arca még mindig látható volt, de a borzalmak újabb fordulatot vettek.
EnglishNot liking the 93 twist things were taking, Kham growled, Like I said, talk.
Khamnak nem tetszett, hogy a dolgok ilyen irányba fordultak, ezért felmordult.
EnglishStark managed to twist himself around far enough to see that Gerrith was all right.
Stark nagy nehezen hátrafordította a fejét, és látta, hogy Gerrithnek nem esett baja.
EnglishFor a long moment she let the winds buffet her; she let her body twist, drift.
Egy darabig dobáltatta magát a légáramlatokkal, hagyta, hogy teste sodródjék, forogjon.
EnglishEach word a twist of that knife, despite their being seemingly innocuous.
A látszólag ártatlan szavak mindegyike csavart egyet az ifjú szívébe döfött késen.
EnglishI get attacked by this sick twist, I've lost the case, I'm out of a job.
Nekem esett egy megkergült lüke, az ügyet elvesztettem, kirúgtak az állásomból.
EnglishA random twist of the wind drew the remnants of the pyres smoke into the village.
A szél megfordult, és a falu fölé sodorta a máglya füstjének maradékát.
EnglishFor example, let's take this beautiful wall with the triangles with a little twist on them.
Nézzük például ezt a gyönyörű falat azokkal a kicsit eltorzított háromszögekkel.
EnglishKetel One martini up with a twist, but if he's trying to show off, Macallan 25.
Ketel One martini keverve, de ha vagány akar lenni akkor Macallan 25.
EnglishYou seemed all right at first, then you started to yell and twist and buck.
Először teljesen normálisnak látszottál, azután elkezdtél kiabálni, vonaglani, vergődni.
EnglishAt the same time, the Italian extricated himself with a swift twist from Anthony's grasp.
Giuseppe ebben a percben lerázta magáról Anthonyt, felugrott és kirohant a szobából.
EnglishHe put the violin to his shoulder and began to pluck at it and twist the pegs.
Álla alá szorította a hegedűt, pengetni kezdte, meghúzta a kulcsokat.
EnglishJust step down a little brisker on the old go-pedal and then twist the wheel to the right.
Csak kicsit erélyesebben taposs bele a gázba, azután tekerd a volánt jobbra.
EnglishThis one was Mruster's Twist, a further modification of Jhalavan's Fond Return.
olyan varázslatokat, melyek vissza lettek tükrözve a használójukra.
EnglishEven, she thought with a twist of that new cynicism, with the stain of doubt on his birth.
Még akkor is, gondolta frissen kialakult cinizmussal, ha a születése kétes.
EnglishThe moth danced across the light, and again Christ seemed to twist upon the cross.
ntünk a szentélybe, ahonnan alig két perccel ezelőtt kimenekültünk.
EnglishSuch a voice could well twist a man to her will through hearing it alone.
Simon szerint már csak ez a hang könnyedén levehet egy férfit a lábáról.