EN to turn over
volume_up
{ige}

Johnson was a man of good physical courage, but now he felt something turn over in his stomach and try to crawl away.
Johnsonból nem hiányzott a fizikai bátorság, de most úgy érezte, hogy valami megfordul a gyomrában, és kifelé igyekszik.
to turn over (és: to revolve, to rotate, to spin, to swivel)
to turn over (és: to go over, to mull, to retrace)
to turn over (és: to turn a page)
to turn over (és: to turn inside out, to turn up)
to turn over (és: to wheel)
to turn over
to turn over
to turn over
to turn over
volume_up
lebonyolít {i.} (forgalmat)
to turn over

Példamondatok a(z) "to turn over" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishAmidst the grinding roar in his head, Toshio forced himself to turn over and look up.
A fejében dübörgő robajláson keresztül Toshio megpróbált megfordulni és fölnézni.
EnglishI urge you again, Commander; turn over the tactical command apparatus to me.
Az volna a legcélravezetbb, ha egy idre átengednéd nekem a taktikai parancsnokságot.
EnglishYou intended to betray us all-to turn the city over to the Warlock Lord!
Valamennyiünket el akartál árulni, hogy átjátszd a várost a Boszorkánymesternek!
EnglishHe heard them coining and groaned again, and tried to turn over to shield himself.
Jövetelük hallatán felnyögött, és oldalára próbált fordulni, védekezésül.
EnglishThey don't know the watches work yet, and I don't intend to turn them over.
Nem tudják, hogy van már prototípus óránk, és nem is szándékozom ezt elárulni nekik.
EnglishHe watched it struggle to turn itself over, and then begin the slow ascent again.
Nézte, hogy próbálja megfordítani magát, hogy ismét belekezdjen a lassú fölfelé kúszásba.
English' 'Oh, he'd turn it over for a lot more, or maybe if he was smart, just rent it.
Ennél sokkal többet fog ajánlani érte, vagy ha esze van, csak kibérli.
EnglishIn Rover tradition, he will select my husband and for a price, turn me over to him.
A romanó hagyomány szerint ő választja a férjemet, és megfelelő ár ellenében átad neki.
EnglishAce found himself suddenly reluctant to turn the car over to Mr. Gaunt.
- Ász egyszerre azt tapasztalta, hogy a kocsit nem akarózik Mr. Gaunt kezébe adnia.
EnglishIt made an illegal U-turn and swung over to the curb to pick them up.
A taxi szabályellenesen megfordult, és a járdához kanyarodott, hogy felvegye őket.
EnglishThe point is, I think Eddie saw getting it as a new leaf he was supposed to turn over.
A lényeg, hogy Eddie úgy tekintette, hogy ezzel most tiszta lap kezdődik.
EnglishMade your stomach turn over, but I was almost too excited to notice.
Az embernek fölkeverte a gyomrát, de olyan izgatott voltam, hogy alig éreztem.
EnglishI'd like to turn things over... to the proud father of the bride...
Szeretném átadni a szót a menyasszony büszke édesapjának, Warren Schmidt úrnak.
EnglishThe Queen turned angrily away from him, and said to the Knave `Turn them over!'
A Királynő mérgesen elfordult Alice-től, s a kertészekre mutatva, ezt parancsolta a Felsőnek:
EnglishYou have about a minute before I cut your tongue out and turn you over to the guards!
Egy perced van, mielőtt kivágnám a nyelvedet és átadnálak az őrségnek!
EnglishDrowsy and blind, I felt him turn me over and rip off my tunic and jacket.
Az álmosságtól vakon éreztem, hogy megfordít, és letépi rólam a ruhát.
EnglishSometimes the baby would turn over in her sleep and her long-lashed eyes would flicker open.
A kisbaba néha átfordult álmában, és megrebegtette felé hosszú szempilláit.
EnglishThe engine might turn over and the paint job might shine, but the car isn't going anywhere.
Lehet, hogy felbőg a motor és szépen csillog a festés, de az autó sehova sem fog menni.
EnglishOnly then did he approach, gun at the ready, and turn the body over.
Csak akkor és fegyverét mindvégig célra tartva ment oda, s fordította hátára a testet.
EnglishThat when Arthur is gone I should turn over all this land to the Saxons?
Hogy Arthur távozása után adjam át ezt az egész országot a szászoknak?