EN

tip {főnév}

volume_up
It seemed queer, in the barbers shop, to see the Anarchist notice still on the wall, explaining that tips were prohibited.
Meglehetősen furcsállottam a borbélyműhelyben, hogy még mindig a falon az anarchista figyelmeztetés: a borravaló tilos.
Tip: Put the sheet of macaroons on a damp cloth, paper side down.
Tanács: a megsült puszedliket papírostul húzzuk ki vizes ruhára.
Little tip on how to remove the wrinkles from your face: Take off your bra.
Egy tanács, hogy tüntesse el a ráncait: vegye le a melltartóját.
A második pont egy tanács.
And there wouldn't be much of a tip, anyway, from them, he thought gloomily.
Ráadásul rendes borravaló sem néz ki belőlük, gondolta Mitchell rosszkedvűen.
He played with all possible hypocrisy and brilliance, in the frenzied expectation of a tip.
A lehető legnagyobb képmutatással és virtuozitással játszott, a borravaló eszelős reményében.
I mean, we got paid three bucks an hour plus tips.
Ha nem tudná, három dollár órabért kaptunk, plusz a borravaló.
Tip of the dayWill display another good tip contributed by KDevelop users.
A mai tippMegjelenít egyet a KDevelop felhasználói által összegyűjtött tanácsok közül.
Tip Some non-Meade telescopes support a subset of the LX200 command set.
Tipp Néhány nem-Meade teleszkóp nem támogatja a teljes LX200-es parancskészletet.
(Tip: You can make both rectangular and circular selections)
(Egy tipp: téglalap és kör alakú területek is kijelölhetők)

Példamondatok a(z) "tip" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishTip introduced us to the ones we did not know and then backed me into a corner.
Tip bemutatott azoknak, akiket még nem ismertünk, és nyomban a sarokba terelt.
EnglishWhen he opened it, there was a tiny black circle visible on the tip of his tongue.
Amikor megint kinyitotta a száját, a nyelve hegyén apró fekete korong látszott.
EnglishMunro grunted and looked back over the wing tip at the receding city of Moscow.
Munro morgott valamit, és hátranézett, a szárny végén túl elmaradó Moszkvára.
EnglishDennie glimpsed a shinyhard tip as she stuffed the specimen into a sample bag.
Dennie fényes-kemény csúcsot látott, miközben gyűjtőzsákba gyömöszölte a zsákmányt.
EnglishA black cat, yes, but you see the tip of the black cat's tail happens to be white.
- Igen, fekete, de látja, a fekete macska farkának a vége történetesen fehér.
EnglishThe tip of Brigid O'Shaughnessy's right forefinger traced a swift C in the air.
Brigid O'Shaughnessy jobb mutatóujjával egy nagy G betűt rajzolt hirtelen a levegőbe.
EnglishIt was as if they formed a drawn bow, with the Corn King at the tip of the arrow.
Mintha kifeszített íjat formáznának, a Gabonakirállyal a nyílvessző hegyén.
EnglishRastignac, meaning to give the porter a tip, felt in his pockets and found nothing.
Rastignac borravalót akart adni a postásnak, de nem talált pénzt a zsebében.
EnglishSomebody was lying in the lawn swing and a cigarette tip glowed as I looked down.
Valaki feküdt a függőágyban, és lepillantva, cigarettát láttam parázslani.
EnglishBeifus put his tongue out so that the tip showed and ran it along his lips.
Beifus kidugta a nyelvét, hogy látszott, amint a hegye végighaladt a szája szélén.
EnglishTip said, Sh-h-h, in all directions, and Levi Oscant began to play the piano.
Pszt, pszt, pszt! integetett Tip minden irányban, és Levi Oscant zongorázni kezdett.
EnglishRiccardo stepped forward and laid the tip of his sword on Lord Harlech's cheek.
Riccardo előrelépett, és Lord Harlech mellére illesztette a kardja hegyét.
EnglishTake my tip-- don't shoot it at people, unless you get to be a better shot.
Hallgasson az okosabbra, ne lőjön vele emberre, amíg nem tanul meg jobban célozni.
EnglishAnd there wouldn't be much of a tip, anyway, from them, he thought gloomily.
Ráadásul rendes borravaló sem néz ki belőlük, gondolta Mitchell rosszkedvűen.
EnglishThe tip of his finger skated around the square keypad with the number 4 stamped on it.
Mutatóujjával körbejárta a telefon billentyűzetén lévő, négyes számú nyomógombot.
EnglishAll with foil capsules at the tip filled with silver nitrate, and garlic extract.
Mindegyiknek kis kapszula a tetején... ezüst nitráttal és fokhagyma kivonattal töltve.
EnglishDavid and Alec found their customary ledge at the very tip of the lookout.
Megkeresték szokásos helyüket a sziklapárkányon, a szikla legmagasabb pontján.
EnglishBoth Cable and Rohr looked at the Judge as if to ask, Okay, who gave you the tip?
Cable és Rohr egyszerre nézett rá, mintha azt kérdeznék: hát akkor halljuk, ki volt az?
EnglishOnly a single bulb's tip managed to graze Gurion's knee with a sharp crackle of power.
Csak egy gubónak sikerült megtapadnia Gurion térdén éles energiaszisszenéssel.
EnglishShe unfolded the handkerchief without touching it by using the rubber tip of the pencil.
A ceruza radírvégével széthajtogatta a zsebkendőt, anélkül, hogy hozzáért volna.
Más szótárak