Szinonimák (angolul) a(z) thrum szóra:

thrum

Példamondatok a(z) "thrum" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishMore blaster bolts struck the door, making the musty corridors echo and thrum.
Közben újabb lövések találták el az acéllemezt, amely mély, kongó hangot adott.
English'Wings,' Jilly said, as the whisking thrum of invisible doves rapidly grew more turbulent.
Szárnyak - mondta Jilly, ahogy a láthatatlan galambok szárnysuhogása egyre erősödött.
EnglishPiercing the soft thrum andshush of the air conditioner came the sharp creak of a floorboard.
A légkondicionáló halk zúgásán keresztül is meghallotta a padló reccsenését.
EnglishFrom somewhere within the camp came the soft thrum of a stringed instrument.
Valahonnan a táborból húros hangszerek halk pengése hallatszott.
EnglishBolts of force leapt from itand were swept into the en-chanted blade, which sang and glowed with their fury, thrum-ming in Elthryn's hands.
Anyagiasult erő csapott ki belőle - és tűnt el a haragjában csillogó és éneklő bűvös pengében.
EnglishA low-pitched thrum like an immense golden harp string plucked once and left to stand echoing in an empty place.
Mélyen zengő, tompa dobbanás, mintha valaki egy mérhetetlen arany hárfa húrját megpendítve most hagyná, hogy visszhangozzék az üres térben.
EnglishThe woods were thick with forest giants, screening them from the elfs sight and muffling the low thrum of the silenced rotors.
Az erdő vastag faóriásai nemcsak a helikoptert takarták el, de elfojtották a csendesített üzemen járó motorok tompa durummolását is.
EnglishThe whoosh-whirr-thrum-throb of machinery covered the breathing of the three-headed cigarette fiend behind me, but I refused to turn and confront it.
A gépek zúgása-dohogása ismét felidézte bennem a mögöttem ólálkodó háromfejű szörny képzetét, de én nem voltam hajlandó hátrafordulni.