EN throwing
volume_up
{főnév}

throwing (és: caster)

Példamondatok a(z) "throwing" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishThey began throwing stones at Castor's staff and the situation became dangerous.
Castor kíséretét kövekkel kezdték dobálni, és a helyzet egyre veszélyesebbé vált.
Englishshe cried, throwing back her head and looking defiantly at Lestrade.
Na ugye! kiáltotta fejét hátravetve a lány, és diadalmasan Lestrade-re nézett.
EnglishHe'd considered throwing himself in, but had instead chosen to work for Abernethy.
Bele kellett volna vetnie magát, de ő ehelyett elkezdett Abernethynek dolgozni.
English'Nice little module,' Shohobohaum Za said, throwing himself into a formseat.
Szép kis repülőegység jegyezte meg Shohobohaum Za, és ledobta magát egy fotelba.
EnglishI have already told my story about the old woman I shot for throwing a hand grenade.
Meséltem már az öregasszonyról, akit lelőttem, mert elhajított egy kézigránátot.
EnglishHe had observed it closely yesterday when its wearer was throwing coconuts.
Már előző nap is alaposan szemügyre vette, miközben az ing gazdája célba dobott.
EnglishThere's another hole just this side of the bridge that I'm throwing in free.
Még egy gödör van a híd innenső oldalán, azon ingyen átviszem magukat, ráadásnak.
EnglishIf that's his only attempt at throwing us off, he's very confident of himself.
Ha ez lesz az egyetlen próbálkozása, hogy lerázzon minket, akkor nagyon magabiztos.
EnglishAnd your wife has a quaint habit of throwing her stubs into the waste basket.
És a feleségének megvan az a furcsa szokása, hogy a csikkeket a papírkosárba dobja.
EnglishShe initialed three letters rapidly, to keep from throwing her pen set at me.
Gyorsan leszignált három levelet csak azért, hogy ne vágja tollát a fejemhez.
EnglishBut in the very nature of thingshe cannot help throwing light upon himself .
A dolog természetéből következik azonban, hogy kénytelen rávilágítani magára.
EnglishJust screamed a lot... and tried to convince me that I'm throwing my life away.
Csak sokat kiabált... és megpróbált meggyőzni, hogy elfecsérlem az életem.
EnglishI remember one little brute throwing a hand-grenade into the dug-out fire for a joke.
Emlékszem, az egyik kis vadember tréfából kézigránátot dobott a tábortűz parazsába.
EnglishAnyway, you keep throwing zingers to this jerk-off, and you're gonna make the team, son.
Ha továbbra is szapulod ezt a seggdugaszt, biztos helyed lesz a csapatban, fiam.
EnglishLast January I attempted to kill myself by throwing myself off Stark Head.
Múlt januárban öngyilkosságot kíséreltem meg levetettem magam a Stark Headről.
EnglishI think that there is a danger today of us throwing good money after bad.
Szerintem ma fennáll az a veszély, hogy tovább folytatnunk egy elveszett ügyet.
EnglishKham dropped, throwing himself into the raw earth at the pit's shallow edge.
Kham lehasalt, és valósággal beásta magát a tisztás szélének puha földjébe.
EnglishHad the party got so riotous they'd started throwing the furniture around?
Úgy elvadult volna a buli, hogy a hapsik elkezdték egymásra dobálni a bútort?
EnglishThere were no . parades, no fanfares, no cheering throngs throwing flowers.
Nem volt díszmenet, nem voltak fanfarok, és nem volt éljenző, virágokat dobáló tömeg.
EnglishHe pumped his brakes hard, throwing her forward against the truck's solid dashboard.
Hope feje nekivágódott a szélvédő üvegének, és lecsúszott a műszertáblára.