in writing. - (DE) Violence thrives in parallel societies with an ancient Islamic tradition.
. - (DE) Az ősi iszlám hagyományokkal rendelkező párhuzamos társadalmakban növekszik az erőszak.
The longer you live, the more it thrives, and it is angry now, angry insofar as it can choose any emotion, because you blood drinkers are so few.
Minél tovább éltek, annál jobban hízik, most pedig dühös, már amennyire ez képes indulatokra, dühös, amiért ti, vérivók, ilyen kevesen vagytok.
to thrive (és: to enrich)
to thrive (és: to gain)
I have always maintained that if we have satisfied and confident European consumers, we will also have an internal market that operates efficiently and thrives.
Mindig is fenntartottam, hogy ha az európai fogyasztók elégedettek és magabiztosak, akkor a belső piac is hatékonyan működik és gyarapszik.
to thrive (és: to speed)
to thrive
to thrive

Példamondatok a(z) "to thrive" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishIt is full of practical information for anybody who wants to help bees thrive.
Tele van praktikus információkkal azok számára, akik a méheket akarják segíteni.
EnglishI should ask, what has become of her-is she well, does she thrive among the priestesses?
- Meg kell kérdeznem, mi lett vele... jól van-e, él és virul-e a papnők között?
EnglishThe plant was continuing to grow and thrive, its huge seedpods shiny green with health.
A növény csak nőtt tovább, hatalmas maghüvelyei élénkzöld élettől fénylettek.
EnglishWe resist change, we do not worship it, we do not thrive in its midst the way the Letherü do.
Ellenállunk a változásnak, nem imádjuk, nem dagonyázunk benne, mint a letherek.
EnglishThen you will thrive as conjurers and pseudoreligious hucksters.
Azután fejlődni fogsz, amíg az ördögűzők és a pszeudovallásos sarlatánok ténykednek.
EnglishThis low-risk financial instrument must be given an environment in which it can thrive.
Ez az alacsony kockázatot hordozó eszközt olyan környezetbe kell helyezni, ahol remekül működhet.
EnglishScrapping the CAP would allow efficient farmers to thrive.
A KAP elvetése lehetővé tenné, hogy a hatékony mezőgazdasági termelők boldoguljanak.
EnglishAll God's children will thrive from our growing knowledge, but to repeat this is only the beginning.
Isten minden gyermeke kivirul a gazdagodó tudástól, holott ismétlem, ez csupán a kezdet.
EnglishWe condition them to thrive on heat, concluded Mr. Foster.
Arra kondicionáljuk őket, hogy csak hőségben érezzék jól magukat fejezte be Mr. Foster.
EnglishThey thrive on self-sacrifice—provided that the selves they sacrifice are not their own.
Az önfeláldozásról prédikálnak- egészen addig, amíg az a bizonyos feláldozott ön nem azonos velük.
EnglishThis has created a feeling and an atmosphere in which myths surrounding the agreement could thrive.
Ez olyan érzést és hangulatot teremtett, amelyben szárnyra kaphattak a megállapodást övező pletykák.
EnglishFree markets thrive on transparency and honesty.
A szabadpiacoknak átláthatónak és tisztességesnek kell lenniük ahhoz, hogy növekedjenek.
EnglishI wonder if he is one of those cinema geniuses... who thrive on chaos, like Fellini.
Meglepő, hogy azok közé a zseniális rendezők közé tartozik,...akik csak káosz közepette tudnak dolgozni, mint Fellini.
EnglishThis is essential if competition is to thrive.
Ennek a verseny életben tartása szempontjából van nagy szerepe.
EnglishMust millions have died, so that other millions would thrive?
Az, hogy olyan sok minden a véletlenen múlott?
EnglishWe thrive in the midst of decay and dissolution.
Dagonyázunk az elmúlás és rothadás kellős közepén, Brys.
EnglishI'm talking of this place as an environment, a community, a world in which we can live and function and be protected and thrive.
Fűtörmelék tapadt rám, haja kedvesen összekócolódott, szeme ragyogott a növekvő fényben.
EnglishThere were things other than love upon which to thrive.
A szereteten kívül van más is, amin élni lehet.
EnglishThe killer Tandu thrive, and Soro pagans abound.
A gyilkos tanduk virágzanak a soró pogányokkal együtt.
EnglishIt is that vision of Europe that progressives from all parties in this House want to see thrive and expand.
Ez az az európai jövőkép, amelyet a Tisztelt Ház összes pártjának haladó elemei erősíteni és terjeszteni kívánnak.