angol-magyar fordítás erre a szóra: terms and conditions

EN

"terms and conditions" magyar fordítás

EN

terms and conditions {többes szám}

volume_up
1. jog
terms and conditions

Hasonló fordítások a(z) "terms and conditions" szóra magyarul

terms főnév
to term ige
Hungarian
term főnév
and kötőszó
Hungarian
conditions főnév
Hungarian
to condition ige
condition főnév

Példamondatok a(z) "terms and conditions" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishIn other words, the national terms and conditions for implementing flexibility and security.
Más szóval, a rugalmasság és a biztonság megvalósítására vonatkozó nemzeti feltételeiket és kikötéseket.
EnglishI doubt whether customers will actually use it to inform themselves of the detailed terms and conditions.
Kétlem, hogy a vásárlók ezeket valóban felhasználják majd, ha részletesen érdeklődnek a feltételek iránt.
EnglishState that we are not asking for any terms or conditions.
Szögezze le, hogy semmilyen feltételt nem szabunk.
EnglishI am concerned about the unfair contractual terms and conditions not only for authors, but also for users.
Engem aggasztanak a tisztességtelen szerződéses feltételek, nem csak a szerzők, hanem a felhasználók számára is.
EnglishThey are entitled to fair contract terms and conditions that do not tie them for long periods to particular providers.
Igazságos szerződési feltételekre jogosultak, amelyek nem kötik őket hosszú időre egy bizonyos szolgáltatóhoz.
EnglishWorking terms and conditions cannot be driven by the situation on the labour market, and availability for work.
Nem szabad, hogy a munkafeltételeket és munkakörülményeket a munkaerő-piaci helyzet és a munkahelyek elérhetősége irányítsa.
EnglishInformation about interest rates and credit terms and conditions will be standardised to make it easier to compare offers.
Az ajánlatok összehasonlításának megkönnyítése érdekében a kamatlábakra és hitelfeltételekre vonatkozó információt szabványosítják.
EnglishThey therefore agreed to so-called flexible employment conditions that did not guarantee decent working terms and conditions.
Ezért egyeztek bele az úgynevezett rugalmas foglalkoztatási feltételekbe, amelyek nem garantálnak rendes munkafeltételeket és -körülményeket.
EnglishIf the authorities accept the companys application, the terms and conditions attached to the acceptance will be communicated to the company.
Ha a hatóságok elfogadják a vállalat kérelmét, akkor az elfogadásra vonatkozó feltételeket és kikötéseket közlik a vállalattal.
EnglishIt is very important that Albania and Bosnia and Herzegovina now meet the terms and conditions and indicators required for exemption from the visa regime.
Nagyon fontos, hogy Albánia és Bosznia-Hercegovina mostantól fogva teljesítse a vízummentesség feltételeit és mutatóit.
EnglishThe terms and conditions of this law affect all EU members, independent of whether they are in the visa waiver programme or not.
E törvény általános feltételei valamennyi uniós tagállamot érintik, függetlenül attól, hogy részt vesznek-e a vízummentességi programban vagy sem.
EnglishThe concrete terms and conditions for your global income depend on the applicable double tax agreement and the internal laws of the countries concerned.
A jövedelmét érintő konkrét feltételek azonban az érintett országok közötti, a kettős adóztatás elkerüléséről szóló megállapodáson, valamint a nemzeti jogszabályokon múlnak.
EnglishIn cases where access cannot be guaranteed on the same terms and conditions as for people without disabilities, we must be given a proper alternative solution.
Azokban az esetekben, amikor a hozzáférés nem garantálható a nem fogyatékos emberekkel azonos feltételek mellett, megfelelő alternatív megoldásról kell gondoskodnunk.
EnglishWe opened our markets to China but China does not adhere to the terms and conditions it signed up to, and we have basically taken this lying down for a number of years.
Mi megnyitottuk piacainkat Kína előtt, de Kína nem tartja be az akkor vállalt feltételeket, mi pedig már néhány éve hagyjuk a szőnyeg alatt heverni ezt a problémát.
EnglishMember States need to decide to set out the terms and conditions for each type of licence, including the types of products regulated by each, based on the companies which use the licences.
A tagállamok döntenek az egyes engedélytípusok feltételeiről, beleértve az engedélyek által szabályozott terméktípusokat is, az engedélyeket használó vállalatok alapján.