Példamondatok a(z) "tangle" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishHis face was turned to me, but not by design, his hair a tangle of curls and blood.
Arcát felém fordította, noha nem szándékosan, fürtös haja csapzott volt a vértől.
EnglishThe area was now a tangle of struggling, punching, gouging, yelling figures.
A találkozás helye püfölő, fojtogató, döfölő, ordítozó alakok gomolyagává vált.
EnglishThe elf sprawled on the furs underfoot in a tangle of limbs and did not move again.
Az elf kicsavarodott lábakkal feküdt a padlót borító szőrméken és nem mozdult.
EnglishThe race ended twenty minutes later at another tangle of fallen concrete.
A verseny húsz perccel később egy másik földre roskadt betongubancnál ért véget.
EnglishBees sang in the tangle of brilliant green leaves beneath the peeling cornices.
Méhek daloltak a fénylő zöld levelek szövevényében, a málladozó csatornapárkányok alatt.
EnglishA skeleton with a tangle of brown hair adhering to it lay among the debris.
A hulladék között kis állat csontváza hevert, rajta barna irha maradványai
EnglishThe taste of two bloody aliens arut in a tangle of erupting spice pods and mud mushers.
Két véres idegen íze felrobbanó fűszereshordók és pörkös sárpépa aromájával keverve.
English...and solve a difficult tangle with a sharp, clean stroke this afternoon.
...és bogozzam ki a csomót egy pengével, a mai délutánra kirajzolódott.
EnglishThe fire leaped and streaked along their slender limbs, down the tangle of their long gray hair.
A tűz felszökkent, végignyalta törékeny tagjaikat, hosszú szürke hajuk erdejét.
EnglishTalen dismounted, climbed up a steeply slanted log and peered into a dark gap in the tangle.
Talen leszállt a lováról, felfutott az egyik meredek fatörzsön, és bekémlelt a résen.
EnglishHe stared past the tangle of his clotted hair and from beneath His raw and bleeding lids.
Valamit bámult vérző, felsebzett szemhéja alól, gubancos hajának csapzott pászmái közül.
EnglishThrough the haze that blurred his vision, he watched a tangle of shadows appear out of the dark.
Még látta elhomályosuló szemével, hogy árnyalakok bontakoznak ki a sötétségből.
EnglishNeko backpedaled away from Kham, tripping over a tangle of sticks, and landing on his rump.
Neko elhátrált Kham elől, de megbotlott egy gyökérben és hanyatt vágódott.
EnglishNow look, girl, you be careful, you'll not tangle yourself up in something.
Ide hallgass, te lány, legyél óvatos, nehogy belekeveredj valamibe.
EnglishThe gardens ended at last in a high wall cloaked in a thick tangle of trees.
Az utca ott futott a fal alatt és egy sor ház állt a túloldalon.
EnglishOn their left was an impenetrable tangle of creepers and trees.
Bal kéz felől fák és kúszónövények áthatolhatatlan fonadéka kísérte útjukat.
EnglishIn his fall, he'd driven his hand into a tangle of thorns.
Esés közben tüskét formált a tenyeréből, és most próbálta kirántani a sziklából.
EnglishSocketed amidst the tangle were scores of little cubes and cylinders.
A nagy kuszaságban itt-ott kis dobozok és hengerek voltak beiktatva.
EnglishThe smooth outer shell covered a tangle of tiny wires and circuitry chips.
A sima külső felület alatt apró áramkörök és chipek rejtőztek.
EnglishGenar-Hofoen and Flin were thrown forward in a tangle of harnesses.
Genar-Hofoen és Flin elrezuhant, egyenesen az istránghalom közepébe.

Szinonimák (angolul) a(z) tangle szóra:

tangle
tangled