EN to take over
volume_up
{ige}

Szinonimák (angolul) a(z) take over szóra:

take over

Példamondatok a(z) "to take over" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishThe quality of candidates, however, must also take precedence over their sex.
A jelöltek kvalitásainak ugyanakkor előnyt kell élveznie a nemükkel szemben is.
EnglishWith him out of the way and no heir to the throne, I'll take over and rule the empire.
Ha már nincs az útban és nincs trónörökös, Megszerzem és irányítom a birodalmat.
EnglishThe backup anesthesiologist came in just then, all gowned up and ready to take over.
A tartalék aneszteziológus jelent meg beöltözve, készen rá, hogy átvegye a beteget.
EnglishYou mean, Bruno thought some dead person was trying to take over his body?
Úgy érti, Bruno azt hitte, hogy valami halott el akarja tőle ragadni a testét?
EnglishAs for the interior of the stronghold, the civil authority would take over there as well.
Ami az erőd belsejét illeti, ott is a polgári hatóságok veszik át az irányítást.
EnglishI didn't want to use the fuel, but my orbit does not take me over Antarctica.
Nem akartam felhasználni az üzemanyagot, de a pályám nem vezet el az Antarktisz fölött.
EnglishWhat if I pay off his debt, take over this place, and we call it square?
Ha visszafizettem az adósságát, és átveszem ezt a helyet, akkor lerendezett az ügy?
EnglishI'm a fellow that likes to take an idea over by the light and have a good look at it.
Pedig olyan fickó vagyok, aki szereti a gondolatait világosan és alaposan megvizsgálni.
EnglishIve just moved up from Dorset to take over East Anglia for my company, he began easily.
Most jöttem ide Dorsetből, hogy átvegyem cégem kelet-angliai ügyeit mondta könnyedén.
EnglishWe'll take it over central Mindanao and try to escape to the northeast.
Átmegyünk Mindanao középső részén, és megpróbálunk meglógni északkelet felé.
EnglishMaybe you should consider letting Courtney and Whitney take over the squad.
Talán inkább hagynod kellene Courtney-t és Whitney-t átvenni a csapatot.
EnglishThe interest of Europe as a whole must take precedence over partial viewpoints.
Az összeurópai érdek meg kell, hogy előzze a parciális szempontokat.
EnglishA voice in my mind was saying, Cora, take one giant step over the live wires in the street.
Egy hang azt mondta a fejemben, Cora, óriásjárásban menj át a három vezeték fölött.
EnglishIndeed, I am unable to single out anyone in Egypt who could take over the leadership.
Valójában senkit sem tudnék kiválasztani Egyiptomban, aki képes lenne átvenni a vezetést.
EnglishThe Netherlands take over the Presidency of the Council of the European Communities.
Hollandia átveszi az Európai Közösségek Tanácsának elnöki tisztségét.
EnglishHe said he could get her to England, if I'd take over once she arrived.
Azt mondta, eljuttathatja Angliába Tessát, ha én rögtön érkezésekor gondjaimba veszem.
EnglishAnd I get a creepy feeling in my bones from the way you say those words, `take over.'
- Valamint frászt kapok attól, ahogy mondod, hogy átveszed a hatalmat!
EnglishIn other words: add value and not take over as an excuse of competence.
Más szóval: adj hozzá értéket és ne vedd át a hatalmat hatásköröd ürügyén.
EnglishHe called off the colleague he had designated to take over at St. Paneras Station.
Leállította a kollégát, akinek át kellett volna vennie az irányítást a St. Pancras állómáson.
EnglishThey're grooming you and guarding you for the day when you have to take over.'
Értem, tehát arra a napra tartogatnak féltő gonddal, amikor neked kell átvenned az örökséget.