angol-magyar fordítás erre a szóra: to take care

EN

"to take care" magyar fordítás

EN to take care
volume_up
{ige}

Példamondatok a(z) "to take care" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishAnd we use the Smart Pig to take care of those, Vice President Jackson finished.
És azokról is gondoskodhatunk intelligens kocákkal tette hozzá Jackson alelnök.
EnglishI've got a little money saved up -- enough to take care of you for a week or two.
Van egy kis félretett pénzem, arra elég, hogy egy-két hétig gondoskodj magadról.
EnglishHas he got any older brothers or sisters, any relatives who'd take care of him?
Vannak a gyermeknek idősebb testvérei vagy egyéb rokonai, akik gondját viselnék?
EnglishLeave Mona Mayfair to these two witches who love her and will take care of her.
Bízd Mona Mayfairt erre a két boszorkányra, akik szeretik, és majd vigyáznak rá.
EnglishMother's gone, she's with the King, I said, but I'll take care of you, brother.
- Mama elment, a királlyal van - szóltam -, de én majd gondodat viselem, öcsém.
EnglishShe'd thought the National Health was supposed to take care of things like that.
Eddig azt hitte, az Országos Egészségügyi Szolgálatnak van gondja az ilyen dolgokra.
EnglishThe remainder of today will have to take care of itself was the fatalistic reply.
Mindent a maga idejében, ezredes felelte a sorsába beletörődve a vezérőrnagy.
EnglishYou think that spoilt daughter out in California is going to take care of her?
Gondolja, hogy az elkényeztetett lánya Kaliforniában, az fog gondoskodni róla?
EnglishYou take care of Ricky and Mom, and me and the lawyer'll take care of the FBI.
Tessék Rickyről és anyuról gondoskodni, én meg az ügyvéddel gondoskodom az FBI-ról.
EnglishHe knows a doctor who can take care of it, you see, but she won't hear of it.
Sean ismer egy orvost, aki el tudná intézni, de a lány hallani sem akar róla.
EnglishIt reminds us that we are a part of nature and we need to take care of it.
Arra emlékeztet bennünket, hogy a természethez tartozunk, és vigyáznunk kell rá.
EnglishThe second step of the infrastructure needs to take care of the range extension.
Az infrastruktúra második lépése a távolság kiterjesztéséről kell szóljon.
EnglishBut it's because I wanted so desperately to take care of him that everything happened.
De minden azért történt, mert annyira kétségbeesetten a gondját akartam viselni.
EnglishAnd Michael got on the phone to another painting crew to take care of the cabana.
Michael felhajtott telefonon egy újabb festő-mázoló brigádot a fürdőházhoz.
EnglishElias, would you kindly take care of the nuisance in the communication room?
Mr. Elias, lenne szíves tenni valamit a kommunikációs szobabeli kellemetlenség ügyében?
EnglishThey had their nuyen and were satisfied to let the future take care of itself.
Megkapták a pénzüket, és ennyi elég is volt, a jövővel nem sokat törődtek.
EnglishUlshun Pral says they promised her to take care of me until she returns.
Ulshun Pral azt mondja, megígérték, hogy vigyáznak rám, míg a nő vissza nem tér.
EnglishWhen someone must die, it's often the Bulgars who take care of matters for us.
Ha valakinek meg kell halnia, általában a bolgárok likvidálják helyettünk.
EnglishThey should themselves take care of SMEs, but to a large extent they are not doing so.
Saját maguknak is gondoskodniuk kellene a kkv-kről, de jobbára nem ezt teszik.
EnglishHowever, we really must take care not to mix up two different things here.
Valójában azonban vigyáznunk kell arra, hogy ne keverjünk össze különböző dolgokat.