EN take away
volume_up
{határozószó}

take away (és: for take away)
volume_up
elvitelre {hsz}
Nobody sells take away around here Cappuccino, right?
Senki nem árul itt Capuccino-t elvitelre, igaz?

Példamondatok a(z) "take away" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishAnd you know that he appeared to take away our sins: and in him there is no sin.
Tudjátok, hogy ő azért jelent meg, hogy elvegye a bűnöket, s hogy benne nincs bűn.
EnglishIf we take away their livelihood, they will have no chance of economic survival.
Ha megfosztjuk őket a megélhetésüktől, esélyük sem lesz a gazdasági túlélésre.
EnglishTake ye away therefore the talent from him and give it him that hath ten talents.
Vegyétek el tőle a talentumot, és adjátok oda annak, akinek tíz talentuma van!
EnglishOnce you take away the Bible as a source for a name, there aren't many choices.
Ha egyszer a Bibliát választja az ember névforrásul, nem túl nagy a választék.
EnglishWhen I found out what Robbins was doing, I convinced him to take the trance away.
Mikor rájöttem mit tett veled Robbins, meggyőztem, hogy fel kell oldania az átkot.
EnglishNo, you simply did not take a baby away from a mother, no matter what you thought.
Nem, gondoljon, ki mit akar, egy csecsemőt akkor sem lehet elvenni az anyjától.
EnglishPerhaps Contact had come to take it away, or said it could come back to the fold.
Talán eljöttek érte a Kontaktosok, vagy azt mondták, visszaveszik a csapatba.
English`Aaron, you warned her long ago not to let this thing take her away from us.
Aaron, maga réges-rég figyelmeztette, hogy ez a lény el akarja ragadni tőlünk!
EnglishThe priest would certainly come to object when it was time to take Merrick away.
A pap most már okvetlenül tiltakozni fog, ha el akarjuk vinni Merricket.
Englishthere when the woman's away again, and wake the girl up, and take her away.
Odamegyünk megint az asszony távollétében, felkeltjük a lányt, és magunkkal visszük.
EnglishPatiently he let Remmick take away the silk blazer and the outrageous scarf.
Békésen tűrte, hogy Remmick levegye róla a selyemblézert és a rikító sálat.
EnglishIf Judith would only give birth to the child, he would take it away with him.
Ha Judith hajlandó lenne csak annyira, hogy világra hozza a gyermeket, ő elvinné magával.
EnglishKill him, Enkil, and I will take her away from you forever, and she will help me to do it!
Úgy öld meg, Enkil, hogy örökre elveszem tőled Akasát, ő pedig segíteni fog nekem!
EnglishWhat could be so damned important as to take her husband away from his wife and children?
Mi lehet olyan fontos Jack számára, hogy képes volt magukra hagyni őket érte?
EnglishShe got Miss Williams to take me away to some relations almost at once.
Rávet te Miss Williamset, hogy szinte azon nyomban vigyen el valami rokonhoz.
EnglishYou see, she is my mother and she could take me away, and I don't want that ever to happen..
Mert ő az anyám, és elvihet, én pedig nem akarom, hogy ez valaha is megtörténjék.
EnglishBecause this is what you will take away from here, a reconnection with nature, I hope.
Mert ez az, amit innen magatokkal visztek, a természettel való újraegyesülést, remélem.
EnglishThey weren't going to get their hands on it, take it away, lock it up away from her.
Aztán Lasher a hátára henteredett, és mesélt a végtelen sötétségről, amelyben tévelygett.
EnglishHe deliberately stood between me and the sun, so that I could take my hand away from my eyes.
Szántszándékkal közém és a nap közé állt, hogy levehessem a kezemet a szememről.
EnglishWe do not seek to take away this authority, this competence, from the Member States.
Mi nem kívánjuk elvonni a tagállamoktól ezt a hatáskört, ezt a jogkört.