EN tails
volume_up
{többes szám}

I don't stand on no ceremony unless it's white tie and tails.
Hacsak nem kötelező a frakk és fehér nyakkendő, nem szeretem a ceremóniát.

Példamondatok a(z) "tails" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishIf Gording and the cat-tails had come together, then Corbell had to be there too.
Ha Gording és a macskafarkak összejöttek, akkor Corbellnek is ott kell lennie.
EnglishMaybe it's only the male cat-tails, or only the females, or only the gray striped.
Talán csak a hím macskák, vagy csak a nőstények, vagy csak a szürke csíkosak.
EnglishOut of habit, Cale occasionally shot an unobtrusive glance behind to check for tails.
Először semmi gyanúsat nem észlelt, de idővel sejteni kezdte, hogy követik őket.
EnglishThey ate bear meat that night, while the cat-tails hunted at the edge of firelight.
Azon az estén medvehúst ettek, közben a macskafarkak a tűz mellett vadásztak.
EnglishGetting him o$' our tails would be worth thirty herring and an anchovy dessert.
A víz alatt is fordult egyet, aztán a farokuszonyára támaszkodva kiemelkedett a vízből.
EnglishThey gave no sign they understood, but both their tails drummed the wood floor.
Nem látszott rajtuk a megértés jele, de mindketten hevesen csóválni kezdték a farkukat.
EnglishAll the helmets in the world have either plumes or horse tails, Diotallevi said.
A világ minden sisakja vagy tollal vagy lósörénnyel van díszítve jegyezte meg Diotallevi.
EnglishThey had hands with thumbs, the same number of teeth as humans, no tails.
A kezükön volt hüvelykujj, és hiányzott a farkuk- éppúgy, ahogy az embereknek.
EnglishSticking out of the snow the way they were, the tails looked more absurd than frightening.
Ahogy a hóból előmeredt, az oroszlán farka inkább nevetséges volt, mint ijesztő.
EnglishOur tradition is that the dikta may not enjoy the company of cat-tails.
A hagyományaink szerint a diktátorok nem élvezhetik a macskafarkak társaságát.
EnglishHe opened the door and the girls thundered in, tails wagging and tongues lolling.
Kinyitotta az ajtót, és a machák farkcsóválva, nyalakodva ugrottak rá.
EnglishThe Boy might mean only that dikta die sooner or later, like cat-tails.
A fiú talán arra utal, hogy a diktátorok előbb-utóbb meghalnak, mint a macskafarkak.
EnglishTheir stair crossed the hall where the panthers crouched and switched their tails.
A lépcső keresztezte a termet, ahol a párducok tanyáztak, és vészjóslóan lengették a farkukat.
EnglishThrowing the long thick tails of the white fur over her shoulders, she fired up the beast again.
Átvetve a hosszú, tömött fehér szőrmét a vállán, újra bedörrentette a járgányt.
EnglishAround them the cats tumbled together in a roiling mass of fur and tails and whiskered faces.
Körülöttük a macskák szőr, farkak és bajuszos pofák kavargó egyvelegében tülekedtek.
EnglishHis long thin legs protruded from beneath the shirt-tails like whiskery white knitting needles.
Hosszú, vékony lába akár két szőrös, fehér kötőtű meredezett az ing szárnyai alatt.
EnglishNow turn your fishy tails around... and swim straight on through to Sydney!
Ha most arra fordítjátok a kis szálkás farkatok... és egyenesen úsztok, pont Sydney-be juttok!
EnglishThe ducks, they were pin-tails, continued on their flight out toward the sea.
A récék, nyársfarkú récék, folytatták tenger felé tartó útjukat.
EnglishI answered; No, and they have long tails, and steal apples from the table.
"Nem bizony, és hosszú farkuk van, meg almát lopnak az asztalról."
EnglishAnd I, Nergal snarled, growing scorpion-sting tails to match his many tentacles,am here for yours!
- Én pedig a tiédet! - hörögte Nergal, majd skorpiófarkat növesztett magának.