EN

surly {melléknév}

volume_up
A gaggle of surly louts appeared and surrounded him with expressions of curiosity.
Egy csapat goromba fickó jelent meg, akik kíváncsi arckifejezéssel vették körül.
His surly expression changed, and he smiled an oily smile.
Eddigi goromba magatartása azonnal megváltozott, hízelgő mosolyt villantott rájuk.
Visbhume declared in all dignity: Innkeeper, you are surly and dull.
- Fogadós, rendkívül goromba és ostoba alak vagy!
His surly eyes became points of steely light.
Barátságtalan szemei acélos fénypontokként tüzeltek.
Elég barátságtalan szivarnak látszik.
They rode through the silent village at a walk and entered the lane the surly vilager had pointed out.
Csendben lovagoltak át a néptelen településen, és ráfordultak az útra, amelyet a barátságtalan falusi mutatott nekik.
As a rule Sarles was neither clever, spiteful, nor mischievous, his worst vice being sloth and a surly obstinacy in the face of chiding from his spouse.
Sarles nem volt sem ravasz, sem gyűlölködő, sem rosszindulatú, legrosszabb tulajdonságai a lustaság és a komor konokság voltak, amint az unokatestvére dorgálásából is kiderült.
Kalten's tone was abrupt and slightly surly.
Kalten hangja nyers és goromba volt.
Sion-Tansifer issued a surly pronouncement: I confess that I am not happy with this expedition.
Sion-Tansifer hirtelen nyers bejelentést tett: - Bevallom, egyáltalán nem tetszik nekem ez a hadjárat.
He is surly and suspicious, and almost certainly a creature of the Ska.
Mogorva és gyanakvó, s szinte biztos, hogy a skák embere...
Wuher was a surly sort who preferred to keep his thoughts to himself.
Mogorva típus volt, aki szerette megtartani magának a gondolatait.
You'd want to miss a chance at giving that surly grim-chin outside the door a fright, no?
Talán nem akarsz ráijeszteni az ajtó előtt álló mogorva kapitányra?
It is clear from what that surly fellow said that there are others besides ourselves who are anxious about the matter, and I should--
Nyilvánvalóan kiderült abból, amit ez a bárdolatlan fickó mondott, hogy rajtunk kívül mások is érdeklődnek az ügy iránt, ezért én azt javaslom...

Példamondatok a(z) "surly" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishA gaggle of surly louts appeared and surrounded him with expressions of curiosity.
Egy csapat goromba fickó jelent meg, akik kíváncsi arckifejezéssel vették körül.
EnglishSir Pom-Pom spoke in surly tones: “I do not care to sit up until midnight.
- Eszem ágában sincs éjfélig ébren ücsörögni - jelentette ki Sir Pom-Pom rosszkedvűen.
EnglishAn aged concierge admitted them and greeted Fournier in a surly fashion.
Egy koros házmester engedte be őket, aki kényszeredetten köszöntötte Fournier-t.
Englishdeclared Sir Pom-Pom in a surly voice.
- Csak látni akartam, hogy jól vagy-e - felelte Sir Pom-Pom durcásan.
EnglishYou'd want to miss a chance at giving that surly grim-chin outside the door a fright, no?
Talán nem akarsz ráijeszteni az ajtó előtt álló mogorva kapitányra?
EnglishHis surly expression changed, and he smiled an oily smile.
Eddigi goromba magatartása azonnal megváltozott, hízelgő mosolyt villantott rájuk.
EnglishHe waved at the bartender, who shot him a surly look and turned away.
Intett a csaposnak, aki savanyú pillantást vetett rá, és elfordult.
EnglishWuher was a surly sort who preferred to keep his thoughts to himself.
Mogorva típus volt, aki szerette megtartani magának a gondolatait.
EnglishAnd I forgot all the stiff surly things I had planned to say and I just took him in my arms.
Elfelejtettem az összes rideg és goromba dolgot, amit mondani akartam neki, és magamhoz öleltem.
EnglishVisbhume at last stifled his protests and sat crouched in surly silence.
Visbhume idővel belefáradt a felháborodott tiltakozásba, és magába roskadva, némán kuporgott a fűben.
EnglishHe is surly and suspicious, and almost certainly a creature of the Ska.
Mogorva és gyanakvó, s szinte biztos, hogy a skák embere...
EnglishHe was surly, possibly awakened by the phone, and uncooperative.
Felvette a kagylót, de álmosan, mogorván közölte Joe-val, nem hajlandó válaszolni a kérdéseire.
EnglishIn his twenties, he had the surly manner of a fourteen-year-old with a severe hormonal imbalance.
Húszas éveiben járhatott, de modora éretlen és mogorva volt, mint a tizennégy éves gyerekeknek.
EnglishLong hours, miserable climate, surly workers and associates.
Rendkívül bonyolult alakzat volt, csupa konvex és konkáv görbület.
EnglishSion-Tansifer issued a surly pronouncement: I confess that I am not happy with this expedition.
Sion-Tansifer hirtelen nyers bejelentést tett: - Bevallom, egyáltalán nem tetszik nekem ez a hadjárat.
EnglishVisbhume declared in all dignity: Innkeeper, you are surly and dull.
- Fogadós, rendkívül goromba és ostoba alak vagy!
EnglishA voice spoke through the door, a surly voice: What you want?
Egy hang szólalt meg az ajtó mögül, egy mogorva hang.
EnglishAll right, you surly jerk, the shooter thought to himself.
Jól van, te mogorva fráter, gondolta magában a puskás.
EnglishAre you always so surly? he asked, settling his squatty frame into a narrow chair, trying his best to smile and be chummy.
Mindig ilyen morcos? kérdezte Fitch, miközben bepréselődött a szűk, kényelmetlen székbe.
EnglishIn a surly voice Yossip told her: This gem is worth ten times the gold you paid me; I cannot let it go on the cheap!
- Ez a gyöngy tízszer annyit ér, mint amennyit a virágokért adtál előlegbe! - jelentette ki Yossip.

Szinonimák (angolul) a(z) surly szóra:

surly
English