angol-magyar fordítás erre a szóra: suddenly

EN

"suddenly" magyar fordítás

EN suddenly
volume_up
{határozószó}

Then it began suddenly to slow down, presumably in obedience to a signal.
Aztán hirtelen lassított, bizonyára valamilyen jelzésnek engedelmeskedve.
There was something outrageous and repulsive in that despair suddenly.
Hirtelen felháborítónak és visszataszítónak láttam ezt a fajta kétségbeesést.
Then he suddenly understood, and the action came simultaneously with understanding.
Aztán hirtelen megértette, és a megvilágosodás pillanatában támadásba is lendült.
suddenly
The woollen scarf was slipped round her neck and then, suddenly, pulled tight...
A gyapjúsál rátekeredett a nyakára, aztán egyszerre csak szorítani kezdte...
Suddenly I was struck by the nimbus in the middle, the divine throne.
Egyszerre csak szemet szúrt a központi fényesség, az isteni góc.
Suddenly Belbo and his companion were beside me, running fast but without panic.
Egyszerre csak Belbót pillantottam meg magam mellett és a barátnőjét.

Szinonimák (angolul) a(z) suddenly szóra:

suddenly

Példamondatok a(z) "suddenly" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishSuddenly and for the first time in her life she envied both Arthur and Lancelet.
Egyszeriben és életében először irigyelni kezdte mind Arthurt, mind Lancelet-t.
EnglishFierce and shrill rose the yells of the Orcs, and suddenly the horn-calls ceased.
Vadul és fülsértően csapott fel az orkok üvöltözése, s a kürt egyszerre elnémult.
EnglishThe sun dropped below the horizon, and suddenly the shore was all grey twilight.
A nap a látóhatár alá bukott, és a partra egyszeriben szürke félhomály telepedett.
EnglishSuddenly he lifted the blade and swung it shimmering and whistling in the air.
Váratlanul fölemelte a kardot, s a csillogó penge szisszenve sújtott a levegőbe.
EnglishGran heard voices and was suddenly on the front porch, my mother right behind her.
atta a kiáltásomat, mert a következő pillanatban már ott állt a hátsó verandán.
EnglishThe human sounds that had been audible for some time were suddenly near at hand.
A távolból már jó ideje hallátszó lármás beszéd most egész közelről hangzott.
EnglishHe worked outward until the beam suddenly died as the charge of the gun ran out.
Addig dolgozott, míg a töltés ki nem merült, a sugár váratlanul ki nem hunyt.
EnglishHis mind suddenly started to fly again, clicking along as if he were on speed.
Agya megint pörögni kezdett, szélsebesen, mintha kábítószer hatása alatt állna.
EnglishMorgaine bent her head and bit her lip, suddenly afraid she would giggle aloud.
Morgaine lehajtotta a fejét, s az ajkába harapott, mert félt, hogy elneveti magát.
EnglishTrooper Morris suddenly found himself wishing he had called in sick that afternoon.
Morris rohamrendőr úgy érezte, legjobb lett volna beteget jelentenie ma délután.
EnglishShea asked suddenly, feeling almost immediately that it was a stupid question.
Ott voltál? bökte ki Shea, bár szinte azonnal rájött, hogy ostobaságot kérdezett.
EnglishI held the shoulders still, though the body had suddenly given a dreadful lurch.
A vállakat leszorítottam, de a test váratlanul és vérfagyasztóan megrándult.
EnglishThe door closed, and suddenly the man grabbed Mark and pinned him in a corner.
Becsukódott a liftajtó, a férfi váratlanul megragadta Markot és belökte a sarokba.
EnglishI somehow think if I got up on a plane, it would suddenly blow up in the sky.
Valamiért úgy gondolom, ha felszállok egy gépre, azonnal felrobbanna a levegőben.
EnglishThe idol seemed to recoil, and its eyes were suddenly filled with amazed shock.
A bálvány egy pillanatra mozdulatlanná dermedt, a szeme megtelt döbbent rémülettel.
EnglishIt lays down that slurry processed into biogas suddenly becomes a waste product.
Kimondja, hogy a biogázzá átalakított hígtrágya ezentúl hulladéknak minősül.
EnglishHe laid his hand on Gimli's head, and the Dwarf looked up and laughed suddenly.
Kezét Gimli fejére tette, a törp felnézett rá, és váratlanul elnevette magát.
EnglishBut Morgaine heard no more; suddenly she knew what they were planning to do-No!
Ám Morgaine nem hallott többet; egyszeriben rájött mit terveztek tenni - Nem!
EnglishI suppose, if she were married, and died suddenly, her husband would inherit?
Ha férjnél lenne, és váratlanul meghalna, akkor ugyebár a férje örökölne utána?
EnglishThen Lucia suddenly caught sight of Poirot and went to him with outstretched hands.
- Monsieur Poirot - mondta -, nem is tudom, hogy köszönjem meg, amit értünk tett.