angol-magyar fordítás erre a szóra: stringency

EN

"stringency" magyar fordítás

EN

stringency {főnév}

volume_up
These few doubts need to be removed by the stringency with which the Member States and the Council apply the recommendations.
Ezeket a kétségeket kell megszüntetnünk a szigorúság által, amellyel a tagállamok és a Tanács alkalmazza a javaslatokat.

Példamondatok a(z) "stringency" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishWe must therefore exercise greater stringency in connection with the au pair scheme.
Ezért nagyobb szigorúságot kell tanúsítanunk az au pair-munka rendszerével kapcsolatban.
EnglishOnly stringency and quality teaching can make Europe more competitive.
Csak a szigorú és minőségi tanítás fokozhatja Európa versenyképességét.
EnglishThe fact that there was no violence was the result of your stringency and commitment.
Hogy nem került sor erőszakra, az az Önök határozottságának és elkötelezettségének is betudható.
EnglishI believe it is far too expensive at a time of financial stringency.
Szerintem ez a pénzügyi szigor időszakában túlságosan költséges lenne.
EnglishYet, against the wishes of the people, you are introducing an unprecedented budgetary stringency.
Mégis, az emberek akarata ellenére példátlan költségvetési megszorításokat vezetnek be.
EnglishCurrently, the requirements applied for the export of dual-use items and technology vary in stringency.
Jelenleg eltérő a kettős felhasználású termékekre és technológiára vonatkozó követelmények szigorúsága.
EnglishI applaud the stringency of the new measures in the current proposal, such as the ban on CMR and allergenic fragrances.
Üdvözlöm a jelenlegi javaslat új, szigorú intézkedéseit, úgy, mint a CMR-anyagok és az allergén illatanyagok betiltását.
EnglishThese few doubts need to be removed by the stringency with which the Member States and the Council apply the recommendations.
Ezeket a kétségeket kell megszüntetnünk a szigorúság által, amellyel a tagállamok és a Tanács alkalmazza a javaslatokat.
EnglishI therefore urge the Commission, in particular, to create a climate of stringency, so that we can achieve these agreed objectives.
Különösen sürgetem ezért a Bizottságot, hogy szigorú környezetet alakítson ki annak érdekében, hogy elérhessük a megállapodott célkitűzéseket.
EnglishPeople will first choose the Member States according to the stringency of the asylum law and then according to the level of social services.
Az emberek először a menekültügyi törvény szigorúsága alapján fogják kiválasztani a tagállamokat, aztán a szociális szolgáltatások színvonala szerint.
EnglishA visible result can only be achieved in reducing gases that cause the greenhouse effect if it is also about the stringency of the emissions trading system.
Az üvegházhatást okozó gázok mérséklésében csak akkor érhető el látható eredmény, ha a kibocsátáskereskedelmi rendszer szigorítását is érintik.
EnglishEspecially in these times of economic stringency, we want a tougher attitude towards spending in general: not more spending, but better spending.
A mai nehéz gazdasági helyzetben különösen fontos, hogy általában véve keményebben lépjünk fel a fölösleges költekezés ellen: nem nagyobb, hanem okosabb költekezésre lenne szükség.
EnglishSo as to bring about greater transparency and stringency, we have proposed a baseline budget, which should be implemented at the beginning of each legislative cycle.
A nagyobb átláthatóság és fegyelem érdekében egy alapforgatókönyv szerinti költségvetésre tettünk javaslatot, amelyet minden jogalkotási ciklus elején meg kell valósítani.
EnglishOn other aspects too, such as the complaints procedure, the stringency of standards and the level of profits, the text will be moderated in comparison with the original Commission proposal.
További szempont, hogy a panasztételi eljáráshoz, a szabványok szigorúságához és a profit mértékéhez hasonlóan a szöveget az eredeti bizottsági javaslattal összevetve módosítjuk.

Szinonimák (angolul) a(z) stringency szóra:

stringency