EN

solidity {főnév}

volume_up
The Empire was essentially about the past, its solidity, and so expressed its taste with a preference for the pretty.
A császárok számára fontos volt az a szilárdság, amit legjobban a múlt jelképezett, és e felfogás nyomai az alkotásokon is tükröződtek.
The solidity she'd earned in the town had not been taken from her, but when she moved it was with a lightness of step utterly unlike anything she'd experienced hitherto.
A szilárdság, amit a városban sikerült felépítenie, nem hagyta el egészen, de mozgás közben mégis olyan könnyedséget érzett, mely nem hasonlított korábbi tapasztalataihoz.
I lay my head against the rough wall, just as I had done in the Monastery, cleaving to the mortar as if the solidity would protect me and transmit to me all that I wanted to know.
A durva falhoz simultam, mint a kolostorban, a habarcshoz tapadtam, mintha a tömörség megvédhetne, és átadhatná, amit tudni akarok.

Példamondatok a(z) "solidity" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishI felt my body in all its solidity and fragility as his fingers clung to me.
Testemet egyszerre éreztem tömörnek és törékenynek ujjainak szorításától.
EnglishThey have the solidity and the eternal self- confidence of the Roman Church.
Megvan bennük a katolikus egyház szilárdsága, törhetetlen önbizalma.
EnglishThe whole interior had lost its solidity, and was being drawn inexorably to some central point.
A teljes belső tér elveszítette szilárdságát, és egyetlen középpont felé mutatott.
EnglishThis thing that had no solidity had weight, weight that was pressing me down, smothering me.
Tehát ennek a Valaminek, aminek nem volt szilárd tömege, mégis volt súlya.
EnglishAt the corners of her mouth dimples appeared briefly in the solidity of flesh and then disappeared.
Szerintem vagy a tévében látta őket, vagy valami idősebb testvére mesélhetett róluk.
EnglishOf course it wasn't really Merrick at all, but the solidity of the apparition was horrifying.
Persze nem Merrick volt, de a látomás iszonyatosan életszerűnek tűnt.
EnglishThe glow grew momentarily brighter, then coalesced into solidity as the shadow before her vanished.
Az izzás egyre erősebbé vált, majd megszilárdult, miközben az árny fokozatosan elenyészett.
EnglishHe saw it just before dawn, flickering into solidity.
Látta közvetlenül napkelte előtt, amikor lágy vibrálással megszilárdult.
EnglishSolidarity goes hand in hand with solidity in the emotionally charged context of sovereign debt markets.
A szuverén adósságpiac érzelmileg felfűtött közegében a szolidaritás együtt jár a szilárdsággal.
EnglishIn 2009, monetary instability could have weakened the political solidity of the European Union.
A 2009-ben tapasztalt monetáris instabilitás meggyengíthette volna az Európai Unió politikai szolidaritását.
EnglishThey are the condition for the solidity of our currency, the euro.
Ezek a valutánk, az euró szilárdságának feltételei.
EnglishHowever, every day now the solidity of the European project is being put to the test in many other dimensions.
Azonban napjainkban az európai projekt szilárdsága számos más szempontból is próbára van téve.
EnglishWe were absolutely astonished by the feel and taste and heat and solidity and gravitational
Ámulatba ejtett az anyag tapintása, íze, hője, tömörsége, nehézkedésének vonzása az energiával vívott csatájában.
EnglishA blurred blue night, which flew into solidity all around him.
Elmosódott kék éjszaka szilárdult meg körülötte.
EnglishPerhaps the ancient solidity of my people must break.
Lehet, hogy népem ősi elzárkózásának véget kell vetni.
EnglishHer common sense protested at the idea of being able to think such solidity into another place and time.
Józan esze tiltakozott a felvetés ellen, hogy képes lenne egy ilyen tömörséget egy másik helyre és időbe gondolni.
EnglishThough she was driving a solid car along a solid highway her grasp of that solidity was not as good as it had been.
Bár egy szilárd kocsit vezetett egy szilárd útpályán, érzete a szilárdságról nem volt olyan, mint korábban.
EnglishShe couldn't stretch any further into the room without losing her hold on the relative solidity beyond the door.
A lány nem nyúlhatott mélyebben a szobába, ha nem akarta elveszíteni a fogást, a viszonylag szilárd ajtókereten.
EnglishThere were three others, he counted, already wading out into a lake that flickered on the rim of solidity.
Rajta kívül hárman voltak, vette őket számba, akik máris belegázoltak a tóba, mely az érzékelhetőség határán pislákolt.
EnglishAt the topmost landing they pulled themselves to solidity, stepped out on a terrace high up in the clean winds.
A legfelső szinten szilárd talajra húzták magukat, egy teraszra léptek ki, magasan fönt, ahol szabadon süvített a szél.

Szinonimák (angolul) a(z) solidity szóra:

solidity
English
solid