EN

snap {főnév}

volume_up
A sharp snap, a thin squeal: the rear bumper scraped one of the still-moving portals.
Éles csattanás hallatszott: a hátsó lökhárító beleakadt a nyíló kapuszárnyba.
The switchblade snapped open, and in a flash it was introduced into the fray.
A következő pillanatban fémes csattanás hallatszott, és a holdfényben megvillant Cowboy rugós késének a pengéje.
I stumbled to the pine branch I'd tried to avoid, put all my weight into it, and felt a surge of hope when a snap intruded on the smothering stillness.
Az imént kikerült fenyőághoz botorkáltam, minden súlyomat nekivetettem, és éreztem a hirtelen reményt, amikor egy csattanás hasított bele a síri csendbe.
IF THE BUCKLE IS OF THE ECCENTRIC TYPE , IT SHALL LOCK ONLY THROUGH THE ACTION OF ITS SPRING ; IT SHALL NOT BE FORCED OR SNAPPED INTO THE LOCKED POSITION .
Ha a csat excentrikus típusú, akkor csak a saját rugóhatásával reteszelik; nem erőltetik vagy nem kattintják be a reteszelt helyzetébe.
Interesting, I said and snapped a digit at the glazed surface of the print.
Érdekes mondtam, és ráböktem a kép fénylő felületére.
Or like a movie, re-run and re-run, until the sprocket holes snapped or the picture burned up in the gate.
Vagy olyan, mint egy mozifilm: újra és újra lepereg, míg a perforáció lyukai át nem szakadnak, vagy a kép le nem olvad a celluloidról.
He twisted the key, and the lock snapped open with one last grunt of contempt.
Elfordította a kulcsot, és a zár egy utolsó, megvető mordulással kinyílt.
Briggs was gone, and a second later the hatch snapped shut and the outside latch locked into position.
Briggs eltűnt, egy pillanattal később lecsapódott a fedélzeti nyílás, a kinti zár a helyére ugrott.
If that snap is evidence of something, you could never know you had suppressed it.
Ha tehát ez a pillanatfelvétel tanúskodik valamiről, sohasem lehet bizonyos abban, hogy teljesen megsemmisítette.
Madam President, we have survived the cold snap here, in this Chamber.
Túléltük a hirtelen lehűlést itt az ülésteremben.
'You're cr Roger began then closed his mouth with a snap.
De hiszen te sí... kezdte Roger, de aztán hirtelen összezárta a száját.
'Five -' He began, and then shut his mouth with a snap.
Öt... kezdte, aztán hirtelen összezárta a száját.
With a sharp, loud, electronic snap that startled Tina, the computer abruptly began to churn out additional data, although she hadn't requested any.
A számítógép ekkor váratlan sípolással jelezte, hogy újabb adatokat listáz, bár Tina semmit sem kért le.
Hulls thundered at the swift plunge, spars snapped and, on the third ship, the main mast exploded in a cloud of splintered wood.
A hajótörzsek megroppantak a váratlan eséstől, a harmadik hajón szétrobbant az árboc.
Sergeant Houston's head snapped off his scope, and turned right with the sudden and unexpected noise of automatic-weapons fire.
Houston őrmester elkapta fejét a messzelátótól, és jobbra fordult, amikor meghallotta a hirtelen és váratlan automata fegyverropogást.

Példamondatok a(z) "snap" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishDefines the snap distance between the mouse pointer and the object contour.
Az egérmutató és az objektumkörvonal közt számított illesztőtávolságot adja meg.
EnglishThe snap of a twig startled me, until I realized that it was a rabbit bounding away.
Egy ág csattanása megijesztett, amíg rá nem jöttem, hogy egy nyúl iramodott el.
EnglishThe idea is to snap awake instantly, where any stimulus could mean trouble.
Az embernek azonnal fel kell ébrednie ott, ahol bármilyen inger veszélyt jelezhet.
EnglishThe ecologists prayed the descending cold snap would bring no more than a sea fog.
Az ökológusok azért imádkoztak, hogy a hidegfront ne hozzon mást, csak tengeri ködöt.
EnglishBut she had to snap out of this, had to concentrate and make Yuri concentrate.
Összpontosítania kell, és Yurit is kényszerítenie kell az összpontosításra.
EnglishHere it was desert - just with the snap of the fingers, from wetland to sand.
Ez itt sivatag volt, csak úgy, hipp-hopp kerültem át a limányból a homokba.
EnglishA sharp snap, a thin squeal: the rear bumper scraped one of the still-moving portals.
Éles csattanás hallatszott: a hátsó lökhárító beleakadt a nyíló kapuszárnyba.
EnglishIt was like Lestat faded out, and the dream pulled her down and snap: ·
Lestat egyszer csak elúszott, az álom lehúzta magához Jenks Bébit, és bekattant:
EnglishSlide the tumbler up and then open the gas-cap quick, before it can snap back.
Nyomd felfelé a rugót, aztán gyorsan kapd le a tanksapkát, még mielőtt visszacsapódnék.
EnglishHe pointed to the flag that was snap snapping in the evening breeze not ten feet away.
A zászlóra mutatott, mely az esti szélben lobogott alig tíz lépésnyire tőlük.
EnglishThey're men enough to snap their fingers at Sark and the damned Serpent.
Elég nagy legények ahhoz, hogy ujjat húzzanak Sarkkal meg az átkozott Kígyóval.
EnglishTorqual cut; the ribbons binding Joald’s elbow parted with a hiss and snap!
Torqual vágott; a Joald könyökét fogva tartó pánt sziszegve elpattant.
EnglishWhen he leaned forward to ask that question, his rich voice held the snap of command.
Amikor előredőlve megszólalt, gazdag hangjában is parancsokhoz szokott tónus csendült.
EnglishThe soft British accent took me back four and a half years in a finger snap.
Sima brit kiejtése szempillantás alatt visszavitt négy és fél évvel korábbra az időben.
EnglishJust to be able to snap out of this honor and find yourself back in your own bed.
Képesek voltak egy csettintéssel véget vetni a rettenetnek, és a saját ágyukban felébredni.
EnglishThey poked sticks between the bars to make me snap and snarl at them.
A rácson keresztül bottal piszkáltak, hogy feléjük kapkodjak és vicsorítsak rájuk.
EnglishThe world hung by a thread, and I had to seize the world and snap that thread.
Világom hajszálon függött, és nekem meg kellett ragadnom, el kellett tépnem azt a hajszálat.
EnglishA high-pitched snap of sound told them that this would not be easy.
Egyre erősödő, magas hang figyelmeztette rá őket, hogy ez bizony nem lesz könnyű.
EnglishWith a snap-hiss, the topaz beam speared out, dazzling the TIE pilot.
Callista egy pillanat alatt aktiválta a fénykardját, és levágta a pilóta egyik kezét.
EnglishEvery now and then he would grow] and snap at empty air, as if he might be hallucinating.
Időnként felmordult, és úgy kapkodott csattogó fogakkal a levegőbe, mintha hallucinálna.