EN

smug {melléknév}

volume_up
Nurse Hopkins looking smug--smug and implacable.
Hopkins nővér önelégült képe önelégült és kérlelhetetlen.
Derived truth, smug and certain, never to be tested in the light of reality.
Az önelégült és magabiztos, megfellebbezhetetlen eredendő igazság.
The sentiments were so smug in their certainty, the images so rhetorical.
Taszította az önelégült érzelgősség, a túlzottan retorikus képi világ.
Lawyers everywhere, scurrying upward with their smug little faces and carrying their smug little attache cases.
Jogászok voltak mindenütt-, siettek felfelé a pedáns ruházatukban a pedáns kis aktatáskáikkal.
His manner was smug and deferential, and he seemed to have recovered from his panic of the night before.
Kínosan pedáns és tiszteletteljes volt a modora: a jelek szerint magához tért az éjszakai pánikból.
Ne legy ilyen pedáns, Karl.

Példamondatok a(z) "smug" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishRhulads hand reached out with a gesture of smug familiarity and she clasped it.
Rhuland úgy nyújtotta a kezét, mintha már ismerné a lány érintését, s ő megragadta.
Englishhe said last night 'Tell those smug briquets!'
- Jól mondja csak meg azoknak az önelégült nyomorultaknak! - mondta tegnap este.
EnglishAnd hadn't this smug Waelvor mage said something about the Starym showing up?
És nem motyogott valamit ez a Waelvor a Starym Ház küldöttjének érkezéséről is?
EnglishHis smug self-confidence infuriated her, but she could not pull the trigger.
Ez a pofátlan önbizalom dühítette Hilaryt, de a ravaszt képtelen volt meghúzni.
EnglishI myself am conventional and superficially, I daresay, what you call smug.
Én sablonos vagyok, és felszínesen talán az, akit maga kispolgárnak nevez.
EnglishThe sentiments were so smug in their certainty, the images so rhetorical.
Taszította az önelégült érzelgősség, a túlzottan retorikus képi világ.
English'He was a smug, self-important, condescending, pompous, arrogant little man.'
- Mert egy öntelt, leereszkedő, bombasztikus, arrogáns féreg volt.
EnglishDerived truth, smug and certain, never to be tested in the light of reality.
Az önelégült és magabiztos, megfellebbezhetetlen eredendő igazság.
EnglishThe apparent leader appeared at Carson's window, smug and full of false good humor.
Carson ablakán személyesen a vigyorgó bandavezér kopogtatott be.
EnglishRather than smug, as Cale had expected, the assassin looked ... coiled.
A gúnyos mosoly helyett őszinte döbbenetet talált az orgyilkos arcán.
EnglishFrom the smug smile on his face, he seemed to think he had made a point.
Kaján vigyor ült ki az arcára, mint akinek beigazolódik a gyanúja.
EnglishHe was no longer smug when he said, 'One cop never rats on another, damn it!'
- Egy rendőr soha nem mocskol be egy másikat, a szentségit!
EnglishEmpty, registered Endwraithe, smug that he'd been fairly confident of that all along.
ÜRES, állapította mag Endwraithe, és elégedetten nyugtázta, hogy eddigi sejtése helyesnek bizonyult.
EnglishThe only thing worse than a smug married couple-- lots of smug married couples.
Egy dolog rosszabb egy boldog párnál: sok boldog pár.
EnglishTo be seen similarly by this vexing, smug scientist was intolerable.
Dühítette, hogy ez a bosszantó, aljas tudós éppen úgy tekint rá, ahogy ő annak idején a parókásra.
EnglishHis smug face is noncommittal, and I want to snap something like, Get a good look, Drummond.
Önelégült ábrázata közönyös, és szívem szerint ilyesmit vágnék a képébe: "Jól nézze meg, Drummond.
EnglishHe was quite smug that he'd managed to flee the cotton patch and make a better living up North.
Nagyon büszke volt rá, hog)' sikerült otthagynia a farmot, és jó állást szereznie magának északon.
EnglishHer scenario had been a sort of imagined revenge upon the cozy, smug existence of the town.
A forgatókönyv afféle képzeletbeli bosszú volt a város kispolgárainak önelégült és elégedett léte miatt.
EnglishTed Latimer said, with a blistering emphasis on the one word: Smug!
Ted bosszantó hangsúllyal csupán egyetlen szót mondott:
EnglishThe face of the Earl of Lenda was troubled, while that of the Baron Harparin was smug.
Lenda gróf arcáról zavar tükröződött, Harparin báróéról viszont le sem lehetett volna törölni az önelégültséget.

Szinonimák (angolul) a(z) smug szóra:

smug