EN

smudge {főnév}

volume_up
The brown-smudge story was in its poorly written preface.
A barna folt sztorit is olvasta a gyengén megírt előszóban.
There was indeed a long green smudge half-way up the rock.
Félúton a sziklaoromzatig hosszúkás zöld folt húzódott.
The first page is ripped slightly at the bottom and the second has a smudge on it.
Az első oldal kicsit beszakadt az alján, a másodikon pedig egy folt éktelenkedik.

Példamondatok a(z) "smudge" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThe first page is ripped slightly at the bottom and the second has a smudge on it.
Az első oldal kicsit beszakadt az alján, a másodikon pedig egy folt éktelenkedik.
EnglishThe moon-face turned away from him, looking towards the horizon-wide smudge of carmine.
A hold-kép elfordult tőle, a horizonton elmosódó karmazsinvörös csíkot nézte.
EnglishAll he could really see was a blackened smudge, and for the moment, that was good.
Trent csak egy fekete foltot látott belőle, de ez is éppen elég volt.
EnglishIt hit the back door, that's the first smudge, and then it started bouncing off the walls.
Nekicsapódott a hátsó ajtónak, ez az első folt, azután nekiment a falaknak.
EnglishIt was a smudge on his own MumhiMxl thai someone could commit such a cowardly, foul act.
A saját férfiasságán ejt foltot, aki ilyen gyáva, ostoba tettet követ el.
EnglishA drift of gray was leaving the Clouded Mountain, a slowly spreading smudge against the blue sky.
Füst azonban aligha lehetett, a felhőket szaggató széllel szembeúszott ugyanis.
EnglishIt looked like a bullet-wound - a perfectly round hole rimmed with a flaring black smudge.
A lyuk olyan volt, mint egy golyó ütötte seb: tökéletesen kerek, a vérvörös szélein fekete por.
EnglishThere was a tiny smudge of smoke wavering into the air on the other side of the rock.
A szikla túloldalán vékony füstcsík emelkedett az ég felé.
EnglishBoots had then run down the lane, and another little smudge of blood showed that it was he who had been hurt.
A csizmás ezután elszaladt, és egy újabb vércsöpp arra utalt, hogy ő sérült meg.
EnglishHis hair was a trifle disarrayed, and there was a smudge of dust on one lapel of his smoking jacket.
Haja zilált volt egy kissé, selyemkabátjának hajtókájához por tapadt.
EnglishI looked at her then, her greasy scarlet hair a mess from the rain, a last smudge of paint on her bottom lip.
Zsíros, skarlátszín haja merő lobonc az esőtől, alsó ajkán maradék rúzsfolt.
EnglishHe lay down and put his lips close to the smudge and blew soffly.
Hasra feküdt, szájával a hamurakás fölé hajolva, és ráfújt.
EnglishThe industrial towns were far away, a smudge of smoke and misery hidden by the curve of the earths surface.
Mindketten a totalitarizmusra és a spanyol polgárháborúra gondoltunk.
EnglishHe reached forward to brush the smudge from her face.
Istenem, te mindenben összeesküvést szimatolsz? sóhajtotta fáradtan.
EnglishThe glittering lengths of the lagoon lay below them and beyond that a long white smudge that was the reef.
A csillogó, hosszú lagúna most alattuk terült el, mögötte egy elmosódott fehér folt: a zátony.
EnglishThe brown-smudge story was in its poorly written preface.
A barna folt sztorit is olvasta a gyengén megírt előszóban.
EnglishThere was indeed a long green smudge half-way up the rock.
Félúton a sziklaoromzatig hosszúkás zöld folt húzódott.
English'Yes,' Lellius sighed, looking at the smudge of ash on his hand.
- Mondják, a padlónál lejjebb nem esik az ember.
EnglishA dark smudge of forest lay on the lower slopes before them.
S a hegy lábánál, a lejtőn, sötét egybemosódó erdő.
EnglishIt wasn't difficult to smudge sexuality into violence, turn sighs into screams, thrusts into convulsions.
Nem nehéz a szexualitást erőszakká lealjasítani, a sóhajokat sikolyokra, a lökéseket rángatódzásra változtatni.

Szinonimák (angolul) a(z) smudge szóra:

smudge